Femte Mosebok

Introduksjon:

Denne femte boken fra Moses er egentlig en lang tale (sammensatt av flere deler) der Moses summerer opp begivenhetene de har vært igjennom siden utvandringen av Egypt. Man kan dele boken i tre:

 • Gjennomgang av hendelsene fra utvandringen,
 • gjennomgang av pakten som var inngått med Gud, og
 • påminnelser om løftene med tilhørende advarsler og formaninger. To sanger inngår også her.

Moses virket streng, og med god grunn. Alt stod på spill; de stod overfor stor seier eller fullstendig nederlag, og lojaliteten og disiplinen deres hadde ikke vært imponerende så langt. Moses befester sin stilling som en unik historisk kilde for oss.

Historiegjengivelse er alltid selektivt og avhengig av faktorer som kilder, sammenheng, perspektiv, fokus og prioritering. Det er derfor interessant å få de historiske gjengivelsene fra en så sentral deltager som Moses selv. Hvordan tolket han begivenhetene? Gud hjelper oss som leser til å forstå det som skjedde på en dypere måte gjennom Moses’ oppsummering og refleksjon. Vi får også tilleggsinformasjon om enkelte hendelser, som for eksempel hva som lå bak utsendelsen av de tolv speiderne.

Moses startet sin oppsummering fra tiden ved fjellet Horeb (se 2.Mos 3:1+12) som er det samme som Sinai-fjellet, og som ligger sør på Sinai-halvøya. Han startet altså ikke med utgangen fra Egypt som man skulle tro. Det var ved Horeb at Moses ble kalt av Gud ved en brennende tornebusk, det var der Gud ga folket sin grunnlov og forskrifter, og der hvor Gud senere lot det renne vann fra fjellet så folket kunne drikke – med andre ord Guds kall, Guds ord og Guds rennende vann fra klippen.

Da boken ble skrevet hadde folket slått leir på en slette på østsiden av Jordan-elva rett nord for Dødehavet, vis a vis Jeriko. Noen beregninger tyder på at året var 1408 f.Kr, og det var gått nesten 40 år fra de la ut på ørkenvandringen. Endelig var de kommet til det punktet både tidsmessig og geografisk hvor de skulle få en ny sjanse til å erobre Løftets land. Foreldregenerasjonen som hadde sviktet forrige gang de var på dette stedet var borte, og nå var det den yngre generasjonens tur. Moses, som hadde ledet dem hele tiden frem til da, minnet dem på hva som var viktig før de gikk inn i den nye fasen.  Han la vekt på kunnskapen om Gud (hans vesen, hensikt og utvelgelse), erfaringene deres med Guds trofasthet og hjelp, betydningen av lojal respons på Guds kjærlighet og helhjertet oppslutning om hans bud og forskrifter, samt alvorlige advarsler mot avgudsdyrkelse, urett og frafall. Med andre ord, Moses minnet dem på: Husk hvor dere kommer fra, hva dere har lært om Gud, og hva som er målet for dere som nasjon og folk! Gjør dere det, så vil dere lykkes. Glemmer dere, så vil dere miste alt. Her er det mange ting å tenke over.

Lesespørsmål:

 1. Hva var instruksjonene som Gud ga dem angående landet til Edomittene og Ammonittene?
 2. Hva sa Gud om det vitnesbyrdet han ønsket å gi nasjonene gjennom Israel?
 3. Hvordan kunne folket bli regnet som rettferdige?
 4. Hva instruerte Gud folket til å gjøre med nasjonene de skulle erobre, og hvorfor?
 5. Hva sa Moses om hva Gud krevde av hver enkelt av dem?
 6. Herren gav folket et viktig valg da de krysset Jordan, hva var det?
 7. Hva skjedde ved fjellene Garasim og Ebal?
 8. Hva var instruksjonene Gud ga dem angående tilbedelsen i det Lovede land?
 9. Hva sa Gud om profeter og visjonærer?
 10. Hva skulle gjøres med individer eller byer som tilbad andre guder?
 11. Hva var instruksjonene angående slaver som selv ikke ønsket å bli fri?
 12. Hva var instruksjonene angående Israels fremtidige konger?
 13. Moses profeterte om en framtidig profet; hva sa han?
 14. Hva var instruksjonene om det å avgi falskt vitnesbyrd?
 15. Hvordan skulle folket gjøre seg klar til krig?
 16. Hva skulle gjøres dersom en mordsak ikke ble løst?
 17. Hva var reglene for å gifte seg med en kvinnelig fange?
 18. Hva var instruksjonene om henrettede menn som ble hengt på et tre?
 19. Hva var straffen for å drive hor?
 20. Var det tillatt å ta druer eller korn fra naboens åker?
 21. Hvilke instruksjoner fikk folket angående rente på lån?
 22. Hvilke retningslinjer ble gitt om skilsmisse?
 23. Hvilke tre menneskegrupper hadde Gud ekstra omtanke for?
 24. Hva skulle skje på Ebal-fjellet etter at de hadde krysset Jordan?
 25. Hva sa Moses om åpenbaring og ansvar?
 26. Hva sa Herren han ville gjøre hvis folket vendte om etter at de var blitt straffet for synd?
 27. Hva sa Moses at folket måtte gjøre med alle instruksjonene han hadde gitt dem?
 28. Hva var de siste instruksjonene Herren ga Moses før han døde?
 29. Hvordan kalte Gud Josva, og hva sa Gud til ham?
 30. Moses sang en sang og lærte den til folket. Hvordan ble sangen skrevet, og hva var hensikten med den?
 31. Hvor og hvordan døde Moses?

Ressurser til femte mosebok

Video (engelsk): The Bible Project: Deuteronomy