Andre Mosebok

Introduksjon:

Andre Mosebok ble skrevet eller diktert av Moses (se Mk 7:10, Jn 7:19), og beskriver det andre store steget i Guds gjenreisningsplan, og dannelsen av Israel. Abrahams, Isaks og Jakobs familie hadde gjennom mange etterfølgende slektsledd i 430 år utviklet seg til å bli en stor folkegruppe i Egypt. Tiden var om lag 1400 f.Kr, og det var kommet til en krise.

De nye egyptiske herskerne så på israelsfolket med kynisme, og startet en brutal undertrykkelse for å kue dem. Tusenvis ble tvunget inn i slaveri, og Farao sørget for systematiske drap på guttebarn for å svekke folket og holde befolkningsveksten i sjakk. I Kanaan hadde forholdene også utviklet seg til å bli helt utålelig. Urett, vold og overgrep florerte, og tiden for Guds dom og radikale inngrep var kommet (se 1.Mos 15:16, 3.Mos 20:23 og 5.Mos 9:4). Gud hadde lovet Abraham og hans etterkommere å gi dem Kanaan som sitt eget, og nå skulle dette løftet oppfylles.

Alt vi leser om hva som skjedde før og under oppbruddet, utgangen og vandringen gjennom ødemarken mot Kanaan har noe å lære oss (sammenligne med 1.Kor 10:1-11). Etter folket forlot Egypt startet Gud sitt tålmodige arbeid med å omdanne israelittene fra å være et slavefolk til å bli en disiplinert, rettsstyrt og velorganisert nasjon under hans ledelse. I kapittel 20 leser vi om hvordan Guds lov ble gitt dem, med sterke effekter, for at folket skulle ta alvoret inn over seg. Loven var den nyfødte nasjonens grunnlov, konstitusjonen de skulle bygge det nye samfunnet på. Urettferdige og urene skikker og regler måtte legges bort. Deres arvede, hebraiske kultur måtte reformeres.

Paktsloven gir et klart og sterkt bilde av Guds karakter, kjærlighet, visdom og rettferdighet (se Sal 19:8-9, 119:129, Rom 7:12). Målet var at folket skulle forvandles av Gud som et skole-eksempel for hele verden. Folkeslagene skulle se hva som skjedde med Israel, og dermed begynne å søke Gud selv. Dette kunne imidlertid bare skje ved Guds makt gjennom et lydig folk – at folket holdt seg helhjertet og lojalt til Gud og fant sin kilde til mening, etikk og tilbedelse i ham – både personlig og i kulturen. De tre første budene i loven fokuserte nettopp på dette. Uten anerkjennelsen og tilbedelsen av den ene, sanne Gud ville forutsetningene for å oppfylle de andre, mellommenneskelige (etiske) budene være urealistiske. Paktens lovbud ville sikre rettferdighet og frihet i landet hvis det ble overholdt. Ignorering av loven ville lede til forfall, svakhet, forvirring og slaveri igjen. Moses fremstår i denne boka som et vanlig menneske med svake og sterke sider vi kan kjenne oss igjen i, og samtidig som en virkelig helt og et forbilde for alle som vil tjene Gud.

Lesespørsmål:

 1. Hvor mange israelitter kom til Egypt sammen med Jakob, og hvor mange forlot Egypt 430 år senere?
 2. Hvorfor fryktet Farao for israelittene, og hva slags tiltak satte han i verk? Hvordan reagerte jordmødrene?
 3. Hvordan fikk Moses navnet sitt?
 4. Hvordan havnet Moses i Midian, og hva gjorde han der?
 5. Hva skjedde den gang Gud kalte på Moses?
 6. Hvorfor gjorde Gud Faraos hjerte hardt, og hvorfor lot Farao folket dra likevel?
 7. Hvilke instruksjoner fikk israelsfolket av Gud siste kvelden i Egypt?
 8. På hvilken måte ble egypterne “plyndret” av israelittene da de dro?
 9. Hvordan ble det siste farvel med Egypts hær?
 10. Hvordan ledet Gud folket gjennom ørkenen?
 11. Hvem i familien til Moses var involvert i tjenesten hans?
 12. Folk klaget flere ganger til Moses – om hva da?
 13. Når sa Gud “jeg er Herren, din lege”?
 14. Hvilken begivenhet var det Gud sa at Moses måtte skrive ned på en bokrull?
 15. Hvilket råd var det Jetro ga til Moses, og hvorfor?
 16. Hvordan viste Gud seg fram ved Sinai-fjellet, og hvorfor?
 17. Hvordan skaffet Gud vann til folket ved Refidim?
 18. Hva mente Herren da han sa «Jeg er en sjalu Gud»?
 19. Hva var tredje bud i paktsloven?
 20. Hvordan skulle folket behandle innflyttere?
 21. Hvorfor instruerte Gud Moses om å bygge et tabernakel, og hvordan?
 22. Hvordan fikk Moses tak i materialene han trengte?
 23. Hvilke gjenstander befant seg inne i tabernaklet, og hvilke funksjoner hadde de?
 24. Nøyaktig hvor i tabernaklet var det Gud talte til Moses?
 25. Hva skulle Aron bære på brystet mens han søkte Guds vilje?
 26. Hva gjorde folket mens Moses var på fjellet og mottok paktsbudene?
 27. Levittene gjorde noe som viste at de egnet seg godt som prester for Gud – hva var det?
 28. Hva skjedde da Gud viste sin herlighet til Moses?
 29. Hvordan bygde de tabernaklet?
 30. Hvordan viste Gud folket når de skulle slå leir og når de skulle bryte opp og dra videre?

Ressurser til Andre mosebok:

Bibelundervisning fra Andre Mosebok:

Bibelundervisning fra Andre Mosebok:

Bibelundervisning fra Andre Mosebok:

Video (engelsk) : The Bible Project: Exodus, chapter 1-18

Video (engelsk) : The Bible Project: Exodus, chapter 19-40