Timoteus-brevene

Introduksjon: 

Begge brevene Paulus skrev til Timoteus (av de vi vet om) ble skrevet i årene 62-64 som personlige instruksjoner om hva Timoteus skulle gjøre som tilsynsmann i Efesos. Menigheten i Efesos var under press fra feilaktig undervisning påvirket av både fra jødisk og gresk tenkning. Det handlet om slektstavler, myter og spekulative påstander som tok oppmerksomheten bort fra det viktigste. Noen hevdet for eksempel at oppstandelsen av de troende allerede hadde skjedd (2.Tim 2:18). Folk ble forvirret og urolig over påstandene. Paulus ville forsikre seg om at Timoteus tok lederskap i situasjonen, og ikke lot ting gå helt over styr (1.Tim 1:3-5). Når det gjaldt håpet om løslatelse var Paulus optimistisk i sitt første brev, og han kom faktisk senere til Efesos for å hjelpe menigheten på rett spor. Han må da ha blitt løslatt fra husarresten i Roma (etter kapittel 28 i Apg.), og fikk deretter reise fritt en periode på 1-2 år før han ble arrestert igjen. I det andre brevet til Timoteus (skrevet i år 64) refererte han nemlig til dette besøket i Efesos, og nevnte blant annet Hymeneos, Filetos og Aleksander som steile motstandere (2.Tim 2:17-18 og 4:14-15). I dette andre brevet var han ikke lenger optimistisk til løslatelse, og ventet tvert om på dødsdommen (2.Tim 4:6). Kanskje hadde kobbersmeden Alexander i Efesos noe å gjøre med den saken – det kan nesten virke slik (2.Tim 4:14). Mange av Paulus’ medarbeidere hadde dessuten forlatt ham på dette tidspunktet (Tim 1:15, 4:9-11). Kanskje var de flau over at Paulus var så omstridt, og alltid syntes å provosere folk og skape uro dit han kom; nå satt han jo i fengsel igjen? Han hadde imidlertid ikke gjort annet enn å forkynne evangeliet (2.Tim 1:11-12). Paulus ble henrettet i Roma rundt år 64-65 etter å ha fullført sin tjeneste som hedningfolkenes viktigste apostel.

Lesespørsmål:

 1. Paulus starter med samme hilsning i begge brevene til Timoteus. Hvordan lød den?
 2. Hva instruerte Paulus Timoteus til å gjøre?
 3. Hva var hensikten med å gi denne instruksen?
 4. Hva var hensikten med Guds lov og hvem ble den myntet på ifølge Paulus?
 5. Paulus henviser til sin egen opplevelse med Guds kjærlighet og nåde. Hva var poenget?
 6. Hva sa Paulus om Hymeneos og Aleksander?
 7. Hva oppfordret Paulus først av alt Timoteus til å gjøre?
 8. Hva instruerte Paulus mennene og kvinnene å gjøre når de kom sammen for å tilbe Gud?
 9. Hva sa Paulus om de eldste i menigheten?
 10. Hva sa han om diakonene?
 11. Hva sa Paulus om de siste tider?
 12. Han skrev til Timoteus «øv deg selv»; hva var det Timoteus skulle øve på?
 13. Hva oppfordret han Timoteus til å fokusere på?
 14. Hva sa Paulus om å hjelpe enkene i menigheten?
 15. Hvordan skulle anklager på en eldste håndteres?
 16. Noen opponerte mot undervisningen hans. Hvordan skulle Timoteus takle det?
 17. Noen var opptatt av å bli rike, hva sa Paulus om det?
 18. Hva sa Paulus om den troen Timoteus hadde vist?
 19. Hva kjennetegnet den Ånd som Gud gir?
 20. Paulus nevnte soldater, idrettsutøvere og bønder – hva var poenget?
 21. Hva skulle Timoteus flykte ifra?
 22. Hvordan skulle han håndtere vanskelige folk?
 23. Hva ville bli vanskelig i de siste tider?
 24. Hva sa Paulus og Skriftene?
 25. Hva oppfordret Paulus Timoteus å gjøre til slutt i det andre brevet?

Ressurser til Timoteus-brevene:

Video (engelsk): The Bible Project: 1 Timothy

Video (engelsk): The Bible Project: 2Timothy