Haggai

Introduksjon:

Haggai var profet, og deltok i den første gjenreisningsgruppen som dro ut fra Babylon til Jerusalem i 536 sammen med en annen profet, Sakarja, og nesten 50.000 andre eksil-judeere. Gjenreisningen gikk først raskt fremover, og man kan tenke seg at motivasjonen og begeistringen var stor. Alteret ble gjenreist, og deretter grunnmuren til tempelet. Men snart stoppet arbeidet opp. All motstanden gjorde at gjenreisningen ble et slit, og folk mistet motet. De opplevde hån og trusler, sabotasje, bestikkelser og motarbeidelse fra lokale myndigheter. «Tiden er visst ikke kommet for å gjenreise Herrens tempel» sa folk til hverandre (Haggai 1:2) De mistet fokus, glemte hvorfor de var der, og begynte å bli opptatt med sine egne ting. I denne situasjonen var det at Herrens ord kom til Haggai – i år 520, etter rundt 15 års stillstand! Fire budskap kom på 4 måneder, og vi har datoen på hvert av dem: 29. august: «Ta opp igjen arbeidet på tempelet, så skal jeg velsigne!» 17. oktober: «Jeg er med dere, sier Herren!» 18. desember, to budskap: «Fra i dag vil jeg velsigne dere!» og «jeg vil gi deg ære, Serubabel!» Sakarja profeterte lignende budskap. Folk hørte på profetene, og satte i gang med arbeidet igjen. I løpet av de neste 5 år ble tempelet fullført. På tross av alle problemene – da tempelet omsider stod ferdig hadde det gått 70 år siden det forrige var blitt ødelagt. Guds ord var oppfylt, de gamle gråt, og de unge jublet.

Lesespørsmål:

  1. Haggai kom med fire budskap fra Herren innenfor en tidsperiode på 4 måneder. Hvem var de til, og hva var det første budskapet?
  2. Hvordan reagerte folket?
  3. Hva sa Herren om det nye tempelet?
  4. Hvilket spørsmål var det Herren stilte til prestene?
  5. Herren ga et løfte til folket og Serubabel, hva var det?

Ressurser til Haggai:

Bibelundervisning fra Haggai, KF-møte i Øksnes (lydoptak), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: Haggai