Haggai

Introduksjon:

Haggai var en profet, og deltok i den første gjenreisningsgruppen på nesten 50.000 eksil-judeere som dro ut fra Babylon til Jerusalem i år 536 f.Kr. Navnet hans betyr noen slikt som «til fest». Han levde samtidig med en annen profet, Sakarja.

Gjenreisningen gikk først raskt fremover, og man kan se for seg at motivasjonen og begeistringen var på topp. Alteret ble først gjenreist, og deretter grunnmuren til tempelet. Men så stoppet arbeidet opp. De hadde fått mye motstand. Det var hån og trusler, sabotasje, bestikkelser og en konstant motarbeidelse fra lokale myndigheter. Folk begynte å bli slitne og mistet motet. Visjonen for gjenreisningen kom i bakgrunnen; det ble mer fokus på overlevelse. «Tiden er visst ikke kommet for å gjenreise Herrens tempel» sa folk til hverandre (Haggai 1:2) De fleste glemte hvorfor de var der, og begynte å bli opptatt med sine egne ting.

I denne situasjonen var det at Herrens ord kom til Haggai – i år 520, etter rundt 15 års stillstand! Fire budskap kom til Haggai på 4 måneder, og vi har datoen på hvert av dem:

  • Den 29. august: «Ta opp igjen arbeidet på tempelet, så skal jeg velsigne!»
  • Den 17. oktober: «Jeg er med dere, sier Herren!»
  • Den 18. desember, to budskap på samme dag: «Fra i dag vil jeg velsigne dere!» og «jeg vil gi deg ære, Serubabel!»

Sakarja profeterte lignende budskap. Folk hørte på profetene, og satte i gang med arbeidet igjen. I løpet av de neste 5 årene ble tempelet fullført. På tross av alle problemene – da tempelet omsider stod ferdig hadde det gått 70 år siden det forrige var blitt ødelagt. Guds ord var blitt oppfylt; de gamle gråt, og de unge jublet (Esra 3:12).

Test deg selv:

  1. Haggai kom med fire budskap fra Herren innenfor en tidsperiode på 4 måneder. Hvem var de til, og hva var det første budskapet?
  2. Hvordan reagerte folket?
  3. Hva sa Herren om det nye tempelet?
  4. Hvilket spørsmål var det Herren stilte til prestene?
  5. Herren ga et løfte til folket og til Serubabel, hva var det?

Ressurser til Haggai:

Bibelundervisning fra Haggai, KF-møte i Øksnes (lydoptak), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: Haggai