Mika

Introduksjon:

Mika var fra Moresjet, og profeterte i sør samtidig med Jesaja (742-687 f.Kr.) og overlappet delvis perioden som Amos og Hosea tjente Gud i nord. Jotam, Ahas og Hiskia var konger i Juda på hans tid, og Pekah var konge i Samaria. Kongen i Assyria på denne tiden var Tiglath-pileser.

Mika kan ha kommet som intern flyktning fra Moresjet til Jerusalem fordi assyrerne invaderte stadig nye områder av Juda. Han advarte innbyggerne i Jerusalem om hva som ventet dem dersom de ikke vendte om. I år 722 invaderte assyrerne hele Samaria og sendte den overlevende befolkningen i eksil. Profeten Jeremia siterte nesten hundre år senere hva Mika hadde sagt om Jerusalems fall (Jer 26:18). Flere tekster av Mika er også sitert i Det nye testamente (se f.eks. 7:57 og sammenlign med Mark 13:1 og Luk 12:51-53).

Lesespørsmål til Mika:

  1. Hvem mottok Herrens budskap gjennom Mika?
  2. Hva anklagde Herren de to byene for?
  3. Hva skulle bli konsekvensene for dere synd?
  4. Hvorfor skulle profeten gå rundt barfot og sukke og klage?
  5. Hva sa Herren om «Herrens fjell»?
  6. Hva skulle skje i Betlehem?
  7. Hva krevde Herren av folket?
  8. På dommens dag skulle det være forvirring. Hva skulle skje i familiene?
  9. Hva var løftet om det framtidige håpet?

Ressurser til Mika:

Video (engelsk): The Bible Project: Micah