Tessalonikerbrevene

Introduksjon:

Introduksjon

Rundt år 49-50 reiste Paulus, Silas og Timoteus fra Filippi i datidens Makedonia og rundt 15 mil sørover til Tessaloniki for å forkynne evangeliet der. Makedonia var en romersk provins, og Tessaloniki var provinshovedstad. Byen hadde mer enn 100.000 innbyggere, var et viktig senter for handel, utdanning, kultur og religion, og mange jøder bodde der også.

Tre sabbater på rad forkynte de i en synagoge i byen, men så måtte så trekke seg unna fordi det ble voldelig motstand (Apg 17:9-10). Synagogeforstanderen Jason, som var vert for Paulus, ble angrepet av en mobb. De trakk ham og noen andre med seg til byens myndigheter og anklaget dem for å ha organisert en sammensvergelse mot keiseren, noe som var rent oppspinn, men de fikk ikke gå før de hadde betalt en stor kausjon. Paulus hadde da reist fra byen, men sendte senere Timoteus for å se hvordan det gikk med dem.

Da Timoteus kom tilbake med gode rapporter om hvordan menigheten i Tessaloniki hadde holdt seg trofast til Jesus på tross av motgang og forfølgelse, skrev Paulus sitt første brev til dem (3:6-10). Dette skjedde rundt år 51. I brevet uttrykte stor glede over deres tro og kjærlighet, og oppmuntret dem til å fortsatt holde fast på Kristus, leve rettskaffent, rent og hellig for Gud. Paulus tok blant annet opp spørsmålet om Jesu gjenkomst og oppstandelsen. Alle var overbeviste om at Jesus ville komme tilbake i deres levetid, og det vakte bekymring at flere av de kristne nå var døde uten at det hadde skjedd. Paulus forklarte saken, og forsikret om at både levende og døde ville møte Jesus når han kom igjen som verdens Konge.

Også i det andre brevet tok han opp denne saken, og forklarte mer om Guds dom og de siste tider. Han instruerte dem dessuten om ikke å godta latskap og snylting hos noen i menigheten. Det var en kjent sak at kristne var svært generøse, men Paulus ønsket ikke at menigheten skulle la seg utnytte på grunn av dette. Det er forskjell på å være gavmild og å være dumsnill.

Test deg selv:

  1. Hva var det Paulus tenkte om tessalonikerne når han bad for dem?
  2. Hvordan visste han at Gud elsket dem?
  3. På hvilken måte var de et godt eksempel for andre troende i Hellas?
  4. Hvordan kunne de kristne der vite hva som var Paulus’ sanne motiver når han forkynte for dem?
  5. Hvordan kunne de se at Paulus, Silas og Timoteus virkelig elsket dem?
  6. Paulus sa at motstandere hans egentlig var alles fiender. På hvilken måte?
  7. Hva ville bli Paulus’ belønning når Jesus kommer tilbake i herlighet?
  8. Hvorfor sendte Paulus Timoteus til dem?
  9. Hva rapporterte Timoteus da han kom tilbake?
  10. Hva formante og oppmuntret Paulus dem til å gjøre mer enn noe annet?
  11. Hva sa Paulus om de troende som allerede var døde?
  12. Hvorfor skulle de være nøkterne og på vakt?
  13. Hva sa han om lederne i menigheten?
  14. Hva var siste påminning til dem i det siste brevet?

Ressurser til tessalonikerbrevene:

Video (engelsk): The Bible Project: 1 Thessalonians

Video (engelsk): The Bible Project: 2 Thessalonians