Tessalonikerbrevene

Introduksjon:

Rundt år 49-50 reiste Paulus, Silas og Timoteus fra Filippi til Tessaloniki for å forkynne evangeliet der. Begge byene lå i Makedonia, en romersk provins, og Tessaloniki var provinshovedstad. Byen hadde mer enn 100.000 innbyggere, var et viktig senter for handel, utdanning, kultur og religion, og hadde en stor jødisk gruppering. Tre sabbater på rad forkynte de i en synagoge i byen, men så måtte så trekke seg unna på grunn av voldelig motstand (Apg 17:9-10). Jason, som var vert for Paulus, ble angrepet av en mobb som trakk ham med seg til byens myndigheter og anklaget ham for sammensvergelse mot keiseren. Paulus hadde da reist fra byen, men sendte senere Timoteus for å se hvordan det gikk med dem. Da Timoteus kom tilbake med gode rapporter om hvordan menigheten i Tessaloniki hadde holdt seg trofast til Jesus på tross av motgang og forfølgelse, skrev Paulus sitt første brev til dem (3:6-10). Dette skjedde rundt år 51. I brevet uttrykte stor glede over deres tro og kjærlighet, og oppmuntret dem til å fortsatt holde fast på Kristus, leve rettskaffent, rent og hellig for Gud. Paulus tok opp spørsmålet om Jesu gjenkomst og oppstandelsen. Alle var overbeviste om at Jesus ville komme tilbake i deres levetid, og det vakte bekymring at flere av de kristne døde uten at det hadde skjedd. Paulus forklarte saken, og forsikret om at både levende og døde ville møte Jesus når han kom igjen som Konge. Også i det andre brevet tok han opp denne saken, og forklarte mer om Guds dom og de siste tider. Han instruerte dem dessuten om ikke å godta latskap og snylting fra noen. Det var en kjent sak at kristne var svært generøse, men det var forskjell på å være gavmild og dumsnill.

Lesespørsmål til Tessalonikerbrevene:

 1. Hva var det Paulus tenkte om tessalonikerne når han bad for dem?
 2. Hvordan visste han at Gud elsket dem?
 3. På hvilken måte var de et godt eksempel for andre troende i Hellas?
 4. Hvordan kunne de kristne der vite hva som var Paulus’ sanne motiver når han forkynte for dem?
 5. Hvordan kunne de se at Paulus, Silas og Timoteus virkelig elsket dem?
 6. Paulus sa at motstandere hans egentlig var alles fiender. På hvilken måte?
 7. Hva ville bli Paulus’ belønning når Jesus kommer tilbake i herlighet?
 8. Hvorfor sendte Paulus Timoteus til dem?
 9. Hva rapporterte Timoteus da han kom tilbake?
 10. Hva formante og oppmuntret Paulus dem til å gjøre mer enn noe annet?
 11. Hva sa Paulus om de troende som allerede var døde?
 12. Hvorfor skulle de være nøkterne og på vakt?
 13. Hva sa han om lederne i menigheten?
 14. Hva var siste påminning til dem i det siste brevet?

Ressurser til tessalonikerbrevene:

Video (engelsk): The Bible Project: 1 Thessalonians

Video (engelsk): The Bible Project: 2 Thessalonians