Habakkuk

Introduksjon:

Habakkuk (612-589 f.Kr.) levde omtrent på samme tid som profetene Jeremia, Sefanja, Esekiel og Daniel. Han var trolig en profesjonell sanger i tempelet (3:1 og 19), og sang sitt budskap med musikk til. Sangen er som en dialog mellom profeten og Herren. Habakkuk er opprørt og urolig for det han ser blant folket. Etter en god periode under kong Josjia var samfunnet i forfall igjen, med utbredt korrupsjon, vold og annen synd – slik det tidligere hadde vært under konger som Manasse og Amon. Samme år som Habakkuk begynner sin profettjeneste erobrer babylonerne (kaldeere og medere) byen Ninive, assyrernes hovedstad. Profeten forstår at Herren kommer til å tillate babylonerne å overta makten også hos dem, men at også babylonerne til slutt skal stå ansvarlige overfor Herren. Profeten avslutter sin sang med en erklært tillit til at Herren vil redde sitt folk igjen (3:16-19) Habakkuk fikk i sin levetid med seg både Ninives fall (612), kong Josjias død i slaget mot egypterne ved Megiddo (609), assyrernes endelige nederlag mot babylonerne (605), og invasjonene av Juda og bortføringene til Babylon i 605, 597, og kanskje opplevde han også Jerusalems fall i 586.

Lesespørsmål til Habakkuk:

  1. Hvordan mottok Habakkuk budskapet fra Herren?
  2. Habakkuk spør Herren flere spørsmål, og Herren svarer. Hva var det første spørsmålet, og hva var svaret?
  3. Hva var det andre spørsmålet, og hva var Herrens svar?
  4. Hvordan skulle de rettferdige leve?
  5. ”…som vannet dekker havets bunn… ”- fullfør setningen!
  6. Hva handler Habakkuks bønn om i kapittel 3?

Ressurser til Habakkuk:

Video (engelsk): The Bible Project: Habakkuk