Habakkuk

Introduksjon:

Habakkuk (612-589 f.Kr.) levde omtrent på samme tid som profetene Jeremia, Sefanja, Esekiel og Daniel. Han var trolig en profesjonell sanger i tempelet (3:1 og 19), og sang sitt budskap med musikk til.

Etter en god periode under kong Josjia var samfunnet i åndelig og moralsk forfall igjen, med utbredt korrupsjon, vold og annen synd – slik det tidligere hadde vært under foregående konger som Manasse og Amon.

Samme år som Habakkuk begynte sin profettjeneste (612 f.Kr.) erobret babylonerne (kaldeerne) byen Ninive, assyrernes hovedstad. Profeten forstod at Herren kom til å la babylonerne komme sørover til Juda og legge landet under seg der også.

Sangprofetien fra Habakkuk er som en dialog mellom profeten og Herren. Habakkuk var opprørt og fortvilet over forfallet han så hos sitt eget folk, og ulykken som kom. Han stilte inntrengende spørsmål til Herren, og Herren svarte.

Habakkuk beskriver babylonerne med livaktige og kraftige bilder – de er brutale og raske, og inntar boliger som ikke tilhører dem. Hestene er raskere enn leoparder, de er villere enn ulver. De rykker fram i flokk og samler inn fanger som sand. De gjør narr av konger, ler av fyrster, og av hver festning – de bare kaster opp en jordvoll og inntar den. Så drar de igjen og blir borte som vinden. Deres styrke er deres gud, de følger bare sine egne regler («deres rett og heder kommer fra dem selv»).

Habakkuk fikk oppleve flere store omveltninger i verden: Babylonernes invasjon av den assyriske hovedstaden Ninive i 612, assyrernes nye nederlag i 609 i Harran (om lag 40 mil lenger vest), Egypternes mobilisering for å støtte assyrerne mot babylonerne samme år, og kong Josjia av Juda sin død i slaget mot egypterne i Megiddo samme år. (Han hadde angrepet egypterhæren mens de passerte langs kysten på tur nordover mot Harran og Karkemisj. Se 2. Krøn 35:21). Babylonerne erobret Harran i 609, og gikk deretter til angrep på Karkemisj i 605. Etter dette slaget utslettet babylonerhæren visstnok hele resten av den assyriske hæren og den egyptiske støttehæren. Babylonerne trakk så sørover og invaderte Juda samme år. Mange jøder ble da bortført til Babylon, blant annet Daniel. Nye deportasjoner skjedde i 597, altså 8 år senere. Det er imidlertid usikkert om profeten Habakkuk opplevde ødeleggelsen av Jerusalem i 586.

I profetens sang endrer etter hvert dialogen karakter. Habakkuk har fått svar fra Herren (2:2 og videre), og har falt mer til ro. Han har forstått at Herren har kontroll på historiens gang, og han har bestemt seg for å stole på Herren og vente tålmodig (fra 3:2). Vi får den kjente profetien: «Jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet slik vannet dekker havbunnen.» (2:14) Profeten avslutter sin sang med en tillitserklæring: Herren vil gjenopprette sitt folk (3:16-19) og stille fienden til ansvar.

Lesespørsmål til Habakkuk:

  1. Hvordan mottok Habakkuk budskapet fra Herren?
  2. Habakkuk spør Herren flere spørsmål, og Herren svarer. Hva var det første spørsmålet, og hva var svaret?
  3. Hva var det andre spørsmålet, og hva var Herrens svar?
  4. Hvordan skulle de rettferdige leve?
  5. ”…som vannet dekker havets bunn… ”- fullfør setningen!
  6. Hva handler Habakkuks bønn om i kapittel 3?

Ressurser til Habakkuk:

Video (engelsk): The Bible Project: Habakkuk