Hosea

Introduksjon:

Hosea tjente Gud som profet i 40 år i nord-riket i perioden 753-713 f.Kr. Jeroboam II var konge, og Amos var profet omtrent samtidig. I Juda i sør var Ussia, Jotam, Ahas og Hiskia konger, og Jesaja var profet. Hosea fikk beskjed om å gifte seg med en prostituert kvinne og få barn med henne, og det ble en kvinne som het Gomer. Handlingen må ha vakt reaksjoner hos folk – hvorfor i all verden gjorde han noe slikt? Hoseas merkelige ekteskap skulle være en illustrasjon på hvordan Herren opplevde sin pakt med Israel – folket var som en notorisk utro hustru som nektet å holde seg til én mann. De tre barna deres fikk i tillegg navn som skulle varsle hva som kom: Jisreel, som var en påminnelse om Israels blodskyld, Lo Ruhama, som betyr «ikke barmhjertighet», og til slutt gutten Lo Ammi som betyr «ikke mitt folk». Slik varslet Herren folket gjennom den spesielle Hosea-familien at tiden rant ut for nord-rikets israelitter. Profetiene gjennom Hosea tok oppgjør med den åndelige urenheten, den tåpelige utenrikspolitikken, det moralske forfallet og all grådigheten. Rundt år 720, altså midt i Hoseas profettjeneste, kom faktisk undergangen for nord-riket. Assyrerne invaderte området med nådeløs brutalitet. Mange av de som ikke ble drept ble ført i eksil. Assyrerne tvangsbefolket deretter landet med andre folkegrupper, og kulturen ble etter hvert som en lapskaus av ulike skikker og religioner. Dette er noe av bakgrunnen for den store mistroen som utviklet seg mellom judeerne og samaritanene, befolkningen i nord.

Lesespørsmål:

 1. Hva var det første budskapet Herren gav Hosea?
 2. Hva var meningen bak navnene profeten gav barna sine?
 3. Hvilket løfte gav Herren for fremtidige generasjoner?
 4. Hva var det Herren hadde imot Israel?
 5. Hva galt gjorde prestene og profetene?
 6. Hvordan behandlet folket de ekte profetene?
 7. Hvordan ble situasjonen i Samaria beskrevet?
 8. Hvordan ble feiringene og tradisjonene gjennomført?
 9. Hva hadde de gjort med syndofferaltrene?
 10. Hvordan kunne folket unngå den kommende straffen?
 11. Herren sa han hadde tatt hånd om folket slik en forelder tar seg av sitt spedbarn. Forklar.
 12. Herren minnet dem om Jakobs erfaringer. Hva sa Han?
 13. Hva var oppfordringen fra Herren til folket i siste del av Hosea?

Ressurser til Hosea:

Bibelundervisning fra KF-møte i Øksnes (lydopptak), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: Hosea