Nahum

Introduksjon:

Nahum (663-654 f.Kr.) annonserte dom over assyrernes hovedstad Ninive i år 622, altså ti år før det skjedde. Profeten Jona hadde gjort det samme 120 år tidligere, men den gangen hadde befolkningen omvendt seg, og byen ble reddet. Denne gang var det ingen slik kursendring. Nahums ord gikk i oppfyllelse i år 612 da babylonerne angrep byen, og Assyria ble endelig straffet for sin arroganse, vold og grusomhet. Det assyriske imperiet forsvant på historiens skraphaug.

Lesespørsmål til Nahum:

  1. Herren kom med et budskap gjennom Nahum. Til hvem, og hva om?
  2. Hvordan mottok Nahum budskapet?
  3. Hvorfor planla Herren at disse tingene skulle skje?
  4. Nahum så en budbringer komme over fjellene. Hva var hans budskap?

Ressurser til Nahum:

Video (engelsk): The Bible Project: Nahum