Nahum

Introduksjon:

Nahum (663-654 f.Kr.) var profet fra Elkosj (usikker lokalisering, men kanskje i sør). Navnet hans betyr «trøster». Gud ga ham i 622 f.Kr. et syn om dommen som ventet assyrernes rike, og hva som var årsaken. Grensen var nådd for hva Gud kunne tolerere, og nå ville slutten for assyrernes hovedstad Ninive komme. Profeten Jona hadde også advart byen 120 år tidligere, men den gangen hadde befolkningen omvendt seg, og byen ble reddet. Denne gang var det ingen slik advarsel, bare en slags opphørsmelding fra den Allmektige.

Nahums ord gikk i oppfyllelse i år 612 da babylonerne angrep, tømte byen og utslettet den. Historikere har pekt på at Tigris gikk langt over sine bredder dette året og dermed oversvømmet Ninive med vann. Profeten hadde varslet at Gud skulle bruke vann: «Men med en voldsom flodbølge knuser han stedet hvor hun lå. Han jager sine fiender inn i mørket.» (1:8) Profeten sa også: «Ninive ligner en dam som vannet renner ut av. «Stans, stans!» Men ingen vender tilbake.» (2:9) Babylonerne utnyttet naturkatastrofen til å trenge inn gjennom forsvarsverkene og erobre byen.

Assyria ble rammet av Gud for sin arroganse, umoral, vold og grusomheter. Det assyriske imperiet forsvant dermed på historiens skraphaug, som det heter. Trøsten i budskapet var myntet på jødene som hadde måttet tåle undertrykkelse fra assyrerne i over hundre år. Nå skulle fienden endelig stå til regnskap for sine overgrep.

Lesespørsmål til Nahum:

  1. Herren kom med et budskap gjennom Nahum. Til hvem, og hva om?
  2. Hvordan mottok Nahum budskapet?
  3. Hvorfor planla Herren at disse tingene skulle skje?
  4. Nahum så en budbringer komme over fjellene. Hva var hans budskap?

Ressurser til Nahum:

Video (engelsk): The Bible Project: Nahum