Ester

Introduksjon:

Ester, også kalt Hadassa, ble født rundt år 500 f.Kr. og ble adoptert av onkelen Mordekai da begge hennes foreldre døde. De tilhørte Benjamins stamme, og var etterkommere av de fordrevne fra Judea. Mordekai var embedsmann hos perserkongen Xerxes, og hadde kontor i regjeringsbygget, borgen i Susa (i dagens Iran). Boken om Ester forteller historien om hvordan hun og onkelen forhindret en forferdelig katastrofe som kunne ført til utryddelse av alle jøder i Perserriket. Jødene var tidligere fordrevet fra sitt land, og bodde på denne tiden spredt rundt i kolonier som synes å ha hatt en viss grad av selvstyre. De holdt seg i stor grad for seg selv, og dyrket sin nasjonale identitet, tro og kultur. Dette provoserte enkelte. Den onde ministeren Haman karakteriserte israelittene overfor perserkongen Xerxes som «… et folk som bor spredt og for seg selv blant de andre folkene i alle provinsene i riket ditt. Lovene deres er forskjellige fra lovene til alle andre folk, og de holder ikke kongens lover.» (Est 3,8) Noen år før dette var Xerxes blitt offentlig fornærmet av sin kone, og han så seg derfor om etter en annen kvinne som kunne erstatte henne som dronning. Den unge Ester var svært vakker, og da hun ble oppdaget av kongens «talentspeidere» ble hun hentet til kongens harem i Susa. Ester ble etter en forberedelsestid (år 479) valgt til kongens medhustru, og ganske kort tid etter det videre valgt til dronning. Kongen var ennå ikke klar over hennes jødiske tilhørighet, og heller ingen andre i borgen visste det, unntatt onkelen. På dette tidspunktet var det gått 36 år siden tempelet i Jerusalem var blitt gjenreist. Mange jøder bodde altså fortsatt i eksil, selv om de hadde tillatelse til å returnere; de hadde slått  røtter som en minoritet i den persiske kulturen.  5 år etter at Ester ble dronning oppstod det en sammensvergelse mot jødene i riket, anført av Haman som da var blitt imperiets viktigste minister, kongens høyre hånd. Den 7. mars år 473 f.Kr. skulle alle jøder utryddes på Hamans befaling . Ester og Mordekai viste stort personlig mot i denne situasjonen, og deres innsats avverget en forferdelig massakre. For jødene ble hendelsen en skremmende påminnelse om at de bodde i fremmed land, og at de var sårbare. Visjonen om gjenreisning av Jerusalem levde i bevisstheten hos eksil-jødene, og perserkongens velvilje til prosjektet var der fortsatt. 15 år senere dro presten Esra i spissen for om lag 1600 jøder fra Babylon (i dagens Irak) for å delta i gjenoppbyggingen av Jerusalem. Dette var 78 år etter at den første gruppen hadde forlatt Babylon i samme ærend; den gang rundt 50.000 jøder. Ester og Mordekai forble i kongens palass i Susa for å tjene Herren der. 13 år etter Esra dro så Nehemja fra Susa til Jerusalem for å bidra med gjenreisning av muren. Sønn av kong Xerxes, Artaxerxes, var da konge i Perserriket, og ga sin velsignelse til prosjektet. Ester var da trolig fortsatt i kongens palass i Susa, og hun ville da være vel 50 år gammel og en slags konge-mor. Man kan tenke seg at hennes tilstedeværelse og innflytelse bidro til regjeringens fortsatt positive innstilling til jødenes sak, og at det i kongens nærmeste krets fantes visjonære jøder som Nehemja. 

Lesespørsmål:

  1. Hva skjedde med dronning Vasjti?
  2. Hvem var Ester, og hvordan endte hun opp som dronning?
  3. Mordekai gjorde en viktig tjeneste for Kong Xerxes. Fortell historien.
  4. Hvorfor hatet Haman jødene, og hva gjorde han?
  5. Hva gjorde Ester i denne situasjonen?
  6. Hvordan gjorde kongen stas på Mordekai, og hvorfor?
  7. Hva skjedde med Haman, og hva skjedde med Mordekai?
  8. Hvordan holdt jødene stand mot fiendene sine?
  9. Hvorfor feirer jødene fortsatt «purim»?

Ressurser til Ester:

Bibelundervisning fra Ester, KF-møte i Øksnes (lydoptak), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: Esther