Andre Samuelsbok

Introduksjon:

Andre Samuelsbok handler nesten bare om Davids styre. Det startet rundt år 1009 f.Kr, og omfattet først bare Juda-stammen. Rundt år 1002 f.Kr. ble David konge i hele Israel. Han regjerte da i 33 år frem til år 969 f.Kr. da sønnen Salomo overtok tronen.

Når Andre Samuelsbok starter er kong Saul og hans sønn, Jonatan, Davids trofaste venn, nylig blitt drept i et slag mot filisterne. David hadde på annet hold akkurat vunnet et slag mot en stor gruppe amalekitter som hadde bortført familiene og eiendelene til David og hans 600 menn. Etter Sauls død trengte Israel en ny konge, og Juda valgte å følge David. En splittelse mellom Juda i sør og resten av Israel i nord oppstod dermed. Selv om Israel ble forent igjen bare 7,5 år senere ble denne splittelsen aldri helt leget. To generasjoner senere oppstod det et brudd igjen, og denne gang ble det varig.

Da David ble innsatt som konge i Juda var han 30 år gammel (5:4). Det hadde gått om lag 17 år siden Samuel helte salveoljen over hodet hans, og 11-12 år siden han felte Goliat med en steinslynge. Davids utvelgelse betød altså ikke at han var klar med en gang; Gud brukte mange år på å forme og forberede ham.  Beretningene om Davids turbulente, voldelige og krevende liv gir oss verdifull innsikt i hva som var bakgrunnen for flere av salmene hans. Vi kan lettere leve oss inn i tekstene når vi kjenner til situasjonen han var i mens han skrev.

Davids liv var verken enkelt, rett fram eller perfekt på noen måte, men det var meningsfullt. Davids liv er et eksempel for oss i det å leve helhjertet og trofast for Herren gjennom alle livets sesonger, og hvis vi gjør urett – at vi omvender oss raskt og besluttsomt og gjør opp for oss. David forble ydmyk og lærevillig overfor Herren hele sitt liv. Skriftene gir David den attesten at han var en tjener for Guds plan i sin levetid (Apg. 13:36).

Lesespørsmål:

 1. Hvordan ble David informert om Sauls død, og hva skjedde med budbringeren?
 2. Hvor flyttet David etter Sauls og Jonatans død?
 3. Hvem styrte nå i Israel?
 4. Abner sendte en beskjed til David – om hva?
 5. Hvordan døde Isjbosjet?
 6. Hva skjedde da David konge over alle stammene i Israel?
 7. Hvem var Ussa, og hva skjedde med ham?
 8. Hva skjedde da arken ble bragt inn i Davidsbyen?
 9. David ønsket å bygge et hus for Herren, men hva sa Gud om dette?
 10. Hvordan svarte David på løftet Gud gav ham?
 11. Hva skjedde med Jonatans sønn Mefibosjet?
 12. David ville sende en kondolanse til Hanun, ammonittkongen Nahasj’ sønn, hva skjedde?
 13. Hva skjedde med David, Uria og kona hans?
 14. Hva ble konsekvensene av Davids forbrytelse?
 15. Hva hendte med Tamar og halvbroren hennes, Amnon?
 16. Hva gjorde David for å forsone seg med sønnen sin, Absalom?
 17. Hvorfor måtte David flykte fra Jerusalem, og hva skjedde videre?
 18. Hva gjorde Sjimi mot David, og hvordan håndterte David dette?
 19. To rådgivere gav Absalom forskjellige råd om hvordan han skulle beseire faren; hva var rådene, og hva valgte Absalom å gjøre?
 20. Hvordan døde Absalom, og hvordan reagerte David på dette?
 21. Joab myrdet Amasa, hva var motivet?
 22. Det var hungersnød i Israel i tre år, hva gjorde David med dette?
 23. I en kamp mot filisterne ble David helt utmattet, hva skjedde?
 24. Davids sang i kapittel 22 er også sitert i en av salmene, hvilken salme er det?
 25. Hva var spesielt med “de tretti”, og hvem var de tre mest kjente av dem?
 26. David tok en fatal feilbeslutning imot Herrens vilje; hva var saken og hva ble konsekvensene?

Ressurser til Andre Samuelsbok:

Video (engelsk): The Bible Project: 2 Samuel