Markus

Introduksjon:

Markus-evangeliet er handlingsmettet, kortfattet og rett-på-sak. Det forutsetter ikke noe bestemt kjennskap til Det gamle testamentets skrifter, og passet derfor godt også til ikke-jøder. Fokuset er på Jesus som Messias og Guds Sønn, og på de gjerningene Jesus gjorde som klart viste dette. Dateringen er uklar, men det er enighet om at Markus skrev det i Roma mens Peter var der, enten fra rundt år 55 eller like etter Peters død i år 65.

Teksten er visstnok skrevet på ganske enkel gresk med en litt rufsete grammatikk, og hvor enkelte arameiske ord er brukt og oversatt til gresk. Det er dermed ikke skrevet av en profesjonell skriver, noe som stemmer med hva vi vet om Markus. Han omtales som Peters tolk og skriver av Papias i hans bibelkommentar fra rundt år 125. (Papias var student av apostelen Johannes, og menighetsleder i Hierapolis fra om lag år 120.) Evangeliet Markus skrev ned var dermed en sammenfatning av Peters muntlige beretning om Jesus.

Markus er omtalt i Apostlenes gjerninger og i Paulus’ brev. Noen ganger omtales han som «Johannes Markus». Det er spekulert i om Markus er den unge mannen som klarte å rømme vekk fra hagen da Jesus ble arrestert (Mk 14:50-52), ettersom episoden nevnes kun her.

Levitten Josef Barnabas, en av lederne i Jerusalem, var onkel til Markus (Apg 4:36-37, Kol 4:10). Maria, mor til Markus, var da trolig søsteren til Barnabas. Søskenparet Barnabas og Maria var jøder fra Kypros. Denne Maria var også en viktig etterfølger av Jesus, og hun disponerte et hus i Jerusalem som ble brukt til samlinger med apostlene. Ettersom mannen hennes ikke blir nevnt kan hun ha vært enke. Det var til hennes hus Peter gikk etter at en engel slapp ham ut av fengselet (Apg 12:12), antagelig i år 44. Peter forlot Jerusalem for en stund etter dette. Markus må ha vært godt kjent med apostlene fra han var ung, og også de øvrige ledere og Jesu nærmeste familie.

Barnabas ble sendt til Antiokia av apostlene for å se på forholdene da det kom rapporter om stor vekst blant både jøder og grekere i menigheten der, og Barnabas ble til stor hjelp for dem (Apg 11:22). Barnabas reiste senere til Tarsus for å hente Paulus til Antiokia (Apg. 11:25).

Etter en tid (rundt år 45-46) reiste Barnabas og Paulus sammen fra Antiokia til Jerusalem med en pengegave til menigheten og de fattige der. Da de reiste tilbake tok de Markus med seg (Apg 11:30 + 12:25). Markus ble dermed sammen med dem i Antiokia en tid.

Paulus og Barnabas dro ut på sin første misjonsreise i år 46, og de tok da Markus med seg som medhjelper (Apg 13:5). Via Selevkia reiste de først til Kypros, den øya Barnabas kom fra. Etter ganske kort tid, da de kom til Perge i Pamfylia reiste Markus hjem til Jerusalem (Apg. 13:13). Dette likte Paulus svært dårlig, og da det var snakk om å ta med Markus igjen på neste misjonsreise et par år senere (år 48-49), sa Paulus nei. Onkelen Barnabas var sterkt uenig med Paulus i denne saken, og de valgte derfor å reise hver for seg. Barnabas tok med seg nevøen Markus til Kypros, mens Paulus tok med seg Silas til sine hjemtrakter i Syria og Kilikia (Apg 15:37-39).

Av brevene til Paulus ser vi at det senere ble full forsoning mellom ham og Markus. Paulus omtalte Markus som sin «gode hjelper» (2.Tim 4:11 og Filemon 24). Peter omtalte Markus som «min sønn» (1.Pet 5:13). Markus hadde reist mye sammen med Peter som assistent, oversetter og skriver. Markus er et godt eksempel hvordan man kan tjene Gud på en sterk måte gjennom å assistere og hjelpe andre i deres tjeneste. Tenk hvor mye hans innsats har betydd.

Siste del av Markus-evangeliet (16:9-20) mangler i de eldste manuskriptene man har funnet. Versene ble tilføyd i de komplette Markus-evangeliene mot slutten av 100-tallet basert på andre kilder man hadde tilgjengelig. De fleste bibeloversettelser har en fotnote om dette.

Lesespørsmål:

 1. Hva visste man om forløperen som skulle komme før Messias?
 2. Fortell om Jesu dåp, hva skjedde?
 3. Hvorfor ble folk overrasket da Jesus begynte å undervise?
 4. Hvorfor spiste Jesus sammen med tollere og syndere?
 5. Noen anklaget Jesus for å være besatt av djevelen. Hva svarte han på det?
 6. Hva sa Jesus om sin familie?
 7. På hvilken måte feilet fariseerne i forhold til Guds ord?
 8. Disiplene mislyktes da de prøvde å drive ut en ond ånd fra et barn. Hva skjedde?
 9. Hva lærte Jesus disiplene sine om håndtering av fristelser?
 10. Hva sa Jesus om skilsmisse?
 11. En rik ung mann kom til Jesus. Hva skjedde?
 12. Tre ganger fortalte Jesus disiplene sine om at han kom til å bli arrestert, lide og dø. Kan du finne de tre stedene?
 13. Fortell hva som skjedde da Bartimeus ble helbredet.
 14. Hva fikk øverstepresten i Jerusalem til å rive istykker klærne sine foran øynene på Jesus?
 15. Hvorfor ble Pilatus overrasket over Jesus under avhøret?
 16. Hva skjedde på Golgata etter at Jesus var korsfestet?
 17. Hvordan forsikret Pilatus seg om at Jesus virkelig var død?
 18. Hvordan reagerte disiplene på rapportene om at Jesus var blitt levende igjen?
 19. Hva sa Jesus at disiplene skulle gjøre, og hvilke bevis skulle følge dem?

Ressurser til Markus:

Bibelundervisning fra Markus (lydopptak på PodBean fra et KF-møte i Øksnes), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: Mark

 

Legg igjen en kommentar