Markus

Introduksjon:

Markus beskrev hva som skjedde i forbindelse med Jesus i årene 26-33, altså en periode på rundt 7 år.

Markus-evangeliet er handlingsmettet, kortfattet og rett-på-sak. Det forutsetter ikke noen bestemt kjennskap til Det gamle testamentets skrifter, og teksten passer derfor godt også for et ikke-jødisk publikum. Fokuset er på Jesus som Messias og Guds Sønn, og på de gjerningene Jesus gjorde som beviste dette. Dateringen av hendelsene i evangeliet er nøyaktige, og det er enighet om at Markus (også kalt Johannes Markus) trolig skrev det i Roma mens apostelen Peter var der – rundt år 55 eller eventuelt nærmere Peters død i år 64. Man mener at Markus egentlig skrev ned Peters muntlige beretninger – som han hadde blitt godt kjent med etter å ha tolket for og assistert Peter over lang tid. Peter omtalte Markus som «min sønn» (1.Pet 5:13).

Teksten er visstnok skrevet på ganske enkel gresk med en litt rufsete grammatikk, og hvor enkelte arameiske ord er brukt og oversatt til gresk. Det er dermed ikke skrevet av en profesjonell skriver, noe som stemmer med hva vi vet om Markus. Han omtales i en bibelkommentar av kirkelederen Papias fra rundt år 125 som apostelen Peters tolk og assistent. Papias hadde selv vært student under apostelen Johannes, og ble senere en leder for menigheten i Hierapolis fra om lag år 120. (Byen ligger sørvest i Tyrkia, omtrent midt mellom Efesos ved Izmir og Antalya.)

Markus er omtalt i Apostlenes gjerninger og i Paulus’ brev, noen ganger kalt Johannes Markus. Det er spekulert i om Markus er den unge mannen som klarte å rømme vekk fra Getsemane-hagen da Jesus ble arrestert (Mrk 14:50-52), ettersom episoden kun nevnes i Markus-evangeliet. Markus må uansett ha vært godt kjent med de første apostlene helt fra han var ung, og også mange av de første kristne, inkludert Jesu nærmeste familie.

Det var en nær forbindelse mellom Markus og Barnabas. I Apostlenes gjerninger får vi vite at levitten Josef Barnabas, en av lederne i Jerusalem, var onkel til Markus (Apg 4:36-37, Kol 4:10). Maria, mor til Markus, som hadde et eget hus i Jerusalem, kan vi dermed gå ut fra var søsteren til Barnabas. Søskenparet Barnabas og Maria var jøder fra Kypros. Denne Maria var også en viktig etterfølger av Jesus. Huset hennes ble brukt til samlinger med apostlene. Det var også til hennes hus Peter gikk etter at en engel brøt ham ut fra fengselet etter en arrestasjon som skjedde rundt
år 44 (se Apg 12:12).

Ettersom ektemannen til Maria (far til Markus) ikke blir nevnt kan hun ha vært enke. Kanskje dette var grunnen til at broren Barnabas kom fra Kypros til Jerusalem, for å støtte henne? Han ville da ikke bare vært onkelen til Markus, men også trolig en slags stefar for ham. Dette kan også bedre forklare hva som skjedde senere mellom Barnabas og Paulus.

Onkel Barnabas var en betrodd mann blant apostlene i Jerusalem. Han ble sendt til Antiokia av dem for å vurdere forholdene der da det kom rapporter om stor oppslutning blant både jøder og grekere. Det står at Barnabas ble til stor hjelp for dem (Apg 11:22). Det var også Barnabas som senere reiste til Tarsus (rundt år 44) for å hente Paulus til Antiokia (Apg. 11:25). Paulus hadde da vært i Tarsus i 7-8 år.

Etter en tid (rundt år 45-46) reiste Barnabas og Paulus sammen fra Antiokia til Jerusalem med en pengegave til menigheten for å hjelpe de fattige der. Da de reiste tilbake igjen tok de Markus med seg til Antiokia (Apg 11:30 + 12:25).

Da Paulus og Barnabas dro ut på sin første misjonsreise i år 46, tok de Markus med seg som medhjelper (Apg 13:5). Via Selevkia (havnebyen tilknyttet Antiokia) reiste de først til Kypros, der Barnabas kom fra. Men etter ganske kort tid, da de var kommet til Perge (Perga) i Pamfylia (nordøst for Antalya i dagens Tyrkia), reiste Markus hjem til Jerusalem igjen (Apg. 13:13). Dette likte Paulus svært dårlig, og da det var snakk om å ta med Markus igjen på neste misjonsreise et par år senere (år 48-49), sa Paulus nei. Onkelen Barnabas var uenig med Paulus, og de endte med at de reiste ut hver for seg. Barnabas tok med seg nevøen Markus til Kypros, mens Paulus tok med seg Silas, og reiste til sine hjemtrakter i Syria og Kilikia (Apg 15:37-39).

Av brevene til Paulus ser vi at det senere ble full forsoning mellom ham og Markus. Paulus omtaler Markus som sin «gode hjelper» (2.Tim 4:11 og Filemon 24). Apostelen Peter satte også stor pris på hjelpen fra Markus, både som tolk, assistent og skriver. Markus er dermed et godt eksempel hvordan man kan tjene Gud på en sterk måte gjennom å assistere og hjelpe andre i deres tjeneste. Markus-evangeliet inspirerer og veileder i dag millioner av mennesker over hele verden.

Siste del av Markus-evangeliet (16:9-20) mangler i de eldste manuskriptene man har funnet så langt. Versene ble tilføyd i de komplette Markus-evangeliene mot slutten av 100-tallet basert på andre kilder man hadde tilgjengelig. De fleste bibeloversettelsene har en egen fotnote om dette.

Test deg selv:

  1. Hva visste man om forløperen som skulle komme før Messias?
  2. Fortell om Jesu dåp, hva skjedde?
  3. Hvorfor ble folk overrasket da Jesus begynte å undervise?
  4. Hvorfor spiste Jesus sammen med tollere og syndere?
  5. Noen anklaget Jesus for å være besatt av djevelen. Hva svarte han på det?
  6. Hva sa Jesus om sin familie?
  7. På hvilken måte feilet fariseerne i forhold til Guds ord?
  8. Disiplene mislyktes da de prøvde å drive ut en ond ånd fra et barn. Hva skjedde?
  9. Hva lærte Jesus disiplene sine om håndtering av fristelser?
  10. Hva sa Jesus om skilsmisse?
  11. En rik ung mann kom til Jesus. Hva skjedde?
  12. Tre ganger fortalte Jesus disiplene sine om at han kom til å bli arrestert, lide og dø. Kan du finne de tre stedene?
  13. Fortell hva som skjedde da Bartimeus ble helbredet.
  14. Hva fikk øverstepresten i Jerusalem til å rive i stykker klærne sine foran øynene på Jesus?
  15. Hvorfor ble Pilatus overrasket over Jesus under avhøret?
  16. Hva skjedde på Golgata etter at Jesus var korsfestet?
  17. Hvordan forsikret Pilatus seg om at Jesus virkelig var død?
  18. Hvordan reagerte disiplene på nyheten om at Jesus var blitt levende igjen?
  19. Hva sa Jesus at disiplene skulle gjøre, og hvilke bevis skulle følge dem?

Ressurser til Markus:

Bibelundervisning fra Markus (lydopptak på PodBean fra et KF-møte i Øksnes), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: Mark

 

Legg igjen en kommentar