Romerbrevet

Introduksjon:

Romerbrevet ble skrevet av Paulus mens oppholdt seg i Hellas en tremåneders-periode en gang i årene 53-57 e.Kr, antagelig år 57. Han var på sin tredje misjonsreise, og var for tiden i Korint. Han ønsket å besøke Roma, men måtte først til Jerusalem med en stor pengegave som var samlet inn for å hjelpe de fattige i menigheten der (15:19-32, og Apg 19:21). I Korint var Paulus gjest hos Gaius (16:23, samt 1.Kor 1:14). Han hadde tidligere blitt kjent med det jødiske ekteparet Priskilla og Akvilas i denne byen (Apg 18:1-3), men de var nå i Roma og aktiv i arbeidet der – blant annet samlet de menigheten i hjemmet sitt (16:3-5). Priskilla og Akvilas var opprinnelig fra Roma, men var blitt utvist derfra i år 49 sammen med alle andre jøder etter en beslutning fra keiser Claudius. Paulus hadde antagelig mye informasjon om de nye kristne i Roma, og de utfordringene menigheten hadde der. Siden han ikke kunne reise selv skrev han brev med undervisning om de temaene han mente var viktigst, og sendte brevet til Roma med en betrodd kristen søster og diakon, Føbe (16:1-2). Selv måtte han komme seg unna en sammensvergelse mot ham; det var flere motstandere som ville drepe ham hvis de fikk sjansen. Men Paulus var ikke skvetten, og Gud beskyttet ham mot motstanderne. Nesten tre år senere kom faktisk Paulus til Roma, og da med romersk eskorte (som privilegert fange), og dessuten med en romersk vakt som passet på ham! (Apg 28:16). Han fikk da en god periode til både å treffe folk, undervise og skrive.

Paulus forklarte i Romerbrevet de viktigste hovedtrekkene i kristen lære, blant om at frelse kun kan skje ved omvendelse og tro på Jesus Kristus, og hvordan Gud gjennom Kristus har åpnet en vei til seg selv som er åpen for alle folkeslag. Kristus er oppfyllelsen av løftene om Guds rike, og Kristus er den som vil fullføre Guds opprinnelige skaperplan: Å legge under seg og styre hele jorden gjennom mennesker som er skapt i hans bilde. Han forklarte forskjellen mellom verdens visdom og Guds visdom, forskjellen på et liv i Ånden og et liv etter menneskenaturen. Han forklarte hvordan et liv i tillit til Gud og hans nåde er totalt forskjellig fra strevet etter fortjeneste, hva som er jødenes og ikke-jødenes posisjon i forhold til Guds løfter, og hva som bør være den kristnes holdning til myndighetene. Temaene er grunnleggende og viktige for å forstå kristen tenkning. Siden han skrev brev er hans undervisning blitt til stor hjelp for millioner av kristne over hele verden. Paulus skulle bare visst hvor stor betydning brevene hans ville få!

Flere ganger ser vi hvordan Paulus bruker spørsmål og svar som teknikk i undervisningen. Han tar opp et aktuelt spørsmål som han deretter drøfter frem til en konklusjon. Det er også tydelig at Paulus skriver til en gruppe med blandet eller ikke-jødisk bakgrunn. Sammenligner man Romerbrevet med Hebreerbrevet (som ble skrevet til jødiske kristne) kommer dette særlig godt fram.

Lesespørsmål:

 1. Hva sa Paulus om sitt kall og sin tjeneste?
 2. Hvorfor skammet ikke Paulus seg over evangeliet?
 3. Hvorfor finnes det ingen unnskyldning for ikke å kjenne Gud?
 4. Hva er skjer når man lever som om Gud ikke finnes?
 5. Hva skrev Paulus om Guds godhet og tålmodighet, rettferdighet og dom?
 6. Paulus stilte spørsmål til dem som underviste den jødiske loven for andre – hva og hvorfor?
 7. Hva var fordelene jødene hadde i forhold til andre folkeslag?
 8. Var jøder bedre stilt enn andre i forholdet til Gud?
 9. Hvordan kan mennesker få rett forhold til Gud?
 10. Hva oppdaget Abraham om Guds rettferdighet?
 11. Hvem ble Abrahams velsignelse gitt til?
 12. Hvordan var Abraham et eksempel for oss?
 13. Hvordan kan vi få fred og glede?
 14. Hva sa Paulus om Adam og Kristus?
 15. Hvis nåden alltid er større enn synden, skal vi da bare fortsette å synde slik at Guds nåde kan bli enda større?
 16. Skal vi bare glemme alle budene siden Gud har satt oss fri fra loven?
 17. Er loven et instrument for det onde siden den gjør oss til lovbrytere?
 18. Synd fører til død. Er det budene som dreper oss?
 19. Hvordan kan et menneske bli fri fra alle lover i et samfunn?
 20. Hvordan kan et menneske bli fri fra å slave under synd?
 21. En måte å leve på fører til død, og den andre måten fører til liv. Beskriv de to måtene å leve på.
 22. Hva er sammenhengen mellom å ha Guds ånd og det å være et Guds barn?
 23. Hvem eller hva kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus?
 24. En bitter sorg tynget Paulus, hva var det?
 25. Gud hadde gitt store løfter til Israel. Klarte han ikke å holde dem?
 26. Var Gud urettferdig da han valgte Jakob og ikke Esau?
 27. På hvilken måte hadde Israel snublet?
 28. Hvordan kan et menneske bli frelst?
 29. Hadde Israel egentlig hørt og forstått evangeliet, ifølge Paulus?
 30. Hadde Gud forkastet Israel?
 31. Hva sa Paulus om jødene, hedningene og oliventreet?
 32. Hvordan oppfordret Paulus alle troende til å leve?
 33. Hvilken holdning bør vi ha til myndighetene?
 34. Hvilken instruks har Paulus om vårt forhold til andre troende?
 35. Hva skrev Paulus til de som var sterke i sin overbevisning?
 36. Hva bad Paulus dem inntrengende om å gjøre for ham?
 37. Hva var hans siste advarsler og oppmuntringer?

Ressurser til Romerbrevet:

Video (engelsk): The Bible Project: Romans