Romerbrevet

Introduksjon:

Romerbrevet ble skrevet av Paulus mens oppholdt seg i Korint i Hellas. Han var der i tre måneders tid, antagelig rundt år 56-57 under sin tredje misjonsreise. Planen var å besøke Roma, men han måtte først reise til Jerusalem for å levere en stor pengegave til menigheten der. Dette var penger som var blitt samlet inn fra menigheter Paulus hadde besøkt, og som skulle være til hjelp for de fattige i menigheten i Jerusalem (se 15:19-32 og Apg 19:21).

Mens Paulus var i Korint var han gjest hos en mann som het Gaius (se 16:23). Paulus ble videre kjent med det jødiske ekteparet Priskilla og Akvilas i denne byen (se Apg 18:1-3). Ekteparet var nå flyttet tilbake til Roma, og var aktive i arbeidet for evangeliet der. Blant annet pleide de å samle menigheten til møter i hjemmet sitt (se 16:3-5). (Priskilla og Akvilas var opprinnelig fra Roma, men var blitt utvist derfra i år 49 sammen med alle andre jøder etter en beslutning fra keiser Claudius.)

Paulus hadde ennå ikke vært i Roma, men hadde likevel fått innsikt i hvordan det gikk med menigheten der gjennom rapporter fra andre. Brevet han skrev fra Korint viser at han kjente mange i menigheten der, og visste om hvilke utfordringer de hadde. I brevet tok han opp de temaene han mente var nødvendig, og sendte det så til Roma ved hjelp av en betrodd kristen søster og diakon som het Føbe (se 16:1-2).

Nesten tre år senere kom Paulus endelig til Roma – som varetektsfange. Han hadde anket sin sak til keiseren, og skulle være i Roma inntil saken var blitt avgjort. Han ankom byen som en slags privilegert fange, med romerske vaktsoldater som eskorte. Han fikk også en egen romersk vakt som skulle passe på ham (se Apg 28:16). På tross av at han var i varetekt fikk han mye frihet både til å bo i et privat hus, treffe folk, undervise og skrive.

I Romerbrevet forklarte Paulus de viktigste hovedtrekkene i kristen lære. Frelse fra synd, skyld og Guds dom kun kan skje ved omvendelse og tro på Jesus Kristus. Gud har gjennom Kristus i tillegg åpnet en vei til samfunn med seg som er åpen for alle folkeslag. Kristus er dermed oppfyllelsen av løftene om Guds rike. Han er den som vil fullføre Guds opprinnelige skaperplan: Å legge under seg og styre hele jorden gjennom mennesker som er skapt i Guds bilde.

Paulus forklarer i Romerbrevet hva som er forskjellen mellom verdens visdom og Guds visdom, hva som er forskjellen på et liv i Ånden og et liv etter menneskenaturen. Et liv i tillit til Gud og hans nåde er totalt forskjellig fra et religiøst strev etter aksept eller fortjeneste. Paulus skriver videre om hva som er jødenes og de ikke-jødiske folkeslagenes stilling i forhold til Guds plan, hvordan Gud kaller alle mennesker inn til Kristus, og til å bli forandret og lært opp av ham. I de siste kapitlene (12-15) beskriver Paulus så hvilke praktiske konsekvenser det hele må få for våre liv. Her nevnes en rekke ting som berører vårt forhold til Gud, oss selv, andre mennesker og myndighetene.

Romerbrevet er et teologisk og filosofisk mesterverk, og det er språklig og pedagogisk elegant. Flere ganger ser vi hvordan Paulus bruker spørsmål og svar som teknikk i undervisningen. Temaene er grunnleggende og viktige for å forstå kristen tenkning. Han tar opp et aktuelt spørsmål som han deretter drøfter frem til en konklusjon. Det er også tydelig at Paulus skriver til en blandet gruppe av både jøder og ikke-jøder. Sammenligner man Romerbrevet med Hebreerbrevet (som tydelig ble skrevet til jødiske kristne) kommer dette særlig godt fram. Siden han skrev brev er hans undervisning blitt til stor hjelp for millioner av kristne over hele verden. Paulus skulle bare visst hvor stor betydning brevene hans ville få!

 

Test deg selv:

  1. Hva sa Paulus om sitt kall og sin tjeneste?
  2. Hvorfor skammet ikke Paulus seg over evangeliet?
  3. Hvorfor finnes det ingen unnskyldning for ikke å kjenne Gud?
  4. Hva skjer når man lever som om Gud ikke finnes?
  5. Hva skrev Paulus om Guds godhet og tålmodighet, rettferdighet og dom?
  6. Paulus stilte spørsmål til dem som underviste den jødiske loven for andre – hva og hvorfor?
  7. Hva var fordelene jødene hadde i forhold til andre folkeslag?
  8. Var jøder bedre stilt enn andre i forholdet til Gud?
  9. Hvordan kan mennesker få et rett forhold til Gud?
  10. Hva oppdaget Abraham om Guds rettferdighet?
  11. Hvem ble Abrahams velsignelse gitt til?
  12. Hvordan var Abraham et eksempel for oss?
  13. Hvordan kan vi få fred og glede?
  14. Hva sa Paulus om Adam og Kristus?
  15. Hvis nåden alltid er større enn synden, skal vi da bare fortsette å synde slik at Guds nåde kan bli enda større?
  16. Skal vi bare glemme alle budene siden Gud har satt oss fri fra loven?
  17. Er loven et instrument for det onde siden vi stemples som lovbrytere?
  18. Synd fører til død. Er det budene som dreper oss?
  19. Hvordan kan et menneske bli fri fra alle lover i et samfunn?
  20. Hvordan kan et menneske bli fri fra å slave under synd?
  21. Den ene måten å leve på fører til død, mens den andre måten fører til liv. Beskriv de to måtene å leve på.
  22. Hva er sammenhengen mellom å ha Guds ånd og det å være et Guds barn?
  23. Hvem eller hva kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus?
  24. En bitter sorg tynget Paulus, hva var det?
  25. Gud hadde gitt store løfter til Israel. Klarte ikke Gud å holde dem?
  26. Var Gud urettferdig da han valgte Jakob og ikke Esau?
  27. På hvilken måte hadde Israel snublet?
  28. Hvordan kan et menneske bli frelst?
  29. Hadde Israel egentlig hørt og forstått evangeliet, ifølge Paulus?
  30. Hadde Gud forkastet Israel?
  31. Hva sa Paulus om jødene, hedningene og oliventreet?
  32. Hvordan oppfordret Paulus alle troende til å leve?
  33. Hvilken holdning bør vi ha til myndighetene?
  34. Hvilken instruks har Paulus om vårt forhold til andre troende?
  35. Hva skrev Paulus til de som var sterke i sin overbevisning?
  36. Hva bad Paulus dem om å gjøre for ham?
  37. Hva var hans siste advarsler og oppmuntringer?

Ressurser til Romerbrevet:

Video (engelsk): The Bible Project: Romans