Galaterbrevet

Introduksjon:

Galaterbrevet ble skrevet av Paulus til de kristne i den romerske provinsen Galatia (som ligger i dagens Tyrkia), sannsynligvis i år 48. Paulus hadde en evangeliseringskampanje i Sør-Galatia i årene 47-48, og det kjente apostelmøtet i Jerusalem (Apg. 15) skjedde i løpet av årene 48-49. Utgangspunktet for brevet var at flere i Galatia hadde begynt å vende seg mot ham på grunn av påvirkningen de fikk fra andre forkynnere. Paulus hadde innprentet i dem at forsoningen med Gud og det nye livet var basert utelukkende på Jesu oppfyllelse av loven, ikke deres egen. Gud hadde frikjøpt dem fra loven ved Jesu perfekte syndoffer på korset; de var døde med Kristus, og reist opp med Kristus til et nytt liv for Gud basert på nåde. Ved å vende seg til den jødiske loven forkastet de i praksis Guds nåde (se 5:4). Menighetene i Galatia ble urolige, forvirret og splittet på grunn av den nye læren. Antagelig var lærerne det er snakk om jødiske kristne fra Jerusalem. De påla de greske kristne å følge Moseloven og la seg omskjære. Motivet for lærerne var antagelig å unngå press og forfølgelse fra andre jøder ved å hevde av at de tross alt konverterte hedninger til jødedommen (se 6:12-13). Da de greske kristne hørte opplesning fra GT og argumentene ut fra Moseloven ble mange av dem overbevist, og de lot seg omskjære. Paulus var fortvilet over at mange så lett lot seg lure vekk fra friheten som Jesus hadde kjøpt for dem med sitt eget blod. Han kritiserte de falske lærerne skarpt, og fordømte læren deres som destruktiv og en motarbeidelse av Gud. For oss er brevet en fantastisk gjennomgang av den store forskjellen på nåde og fortjeneste i vår relasjon til Gud.

Lesespørsmål:

 1. Hvordan begrunner Paulus sin autoritet som apostel?
 2. Hva sa Paulus om å leve for mennesker og å leve for Gud?
 3. Paulus skrev om hva som skjedde etter omvendelsen. Hva fortalte han?
 4. Hvorfor reiste Paulus til Jerusalem sammen med Barnabas og Titus?
 5. Hvorfor hadde Paulus protestert overfor Peter, og hva hadde Paulus sagt til ham?
 6. Paulus skrev om et alvorlig problem han hadde hørt om i menigheten – hva var det?
 7. Hvordan forklarte Paulus forskjellen mellom å leve etter Moseloven og å leve i tro til Jesus?
 8. Hvor ble egentlig loven gitt av Gud?
 9. Hva skjedde da Paulus først forkynte evangeliet for dem?
 10. Hva sa Paulus om Isak og Ismael?
 11. Omskjærelsen var ikke viktig, skrev Paulus. Hva var det som var viktig?
 12. Hvilke frukter kommer av å følge menneskelig lyst, og hvilke kommer av å følge Åndens lyst?
 13. Hva er Kristi lov?

Ressurser til Galaterbrevet:

Video (engelsk): The Bible Project: Galatians