Fjerde Mosebok

Introduksjon:

Denne boken beskriver neste trinn i Israels gjenskapelse fra å være et undertrykket slavefolk til å bli en foregangsnasjon i verden under Guds ledelse. Vi har tidligere oppsummert trinnene: 1) Frigjøringen fra Egypternes undertrykkelse, ny ledelse og utvandring, 2) innføringen av grunnloven og forskriftene, 3) opprettelsen av et sted for tilbedelse og åndelig betjening, 4) undervisning og praktisk veiledning for å bevisstgjøre folket moralsk og åndelig. Viktige stikkord er tilbedelse i ånd og sannhet, omvendelse og soning av synd og skyld, og et klart skille mellom rent og urent.

Fjerde Mosebok legger til et nytt trinn i denne forandringsprosessen: 5) Effektiv, helhetlig organisering! Fra å være løst organiserte gjennom et klan-system ga Gud dem en nasjonal tilhørighet, faste roller og oppgaver, og en fast plassering i leiren. Avstamming og slektskap var fortsatt viktig, og grunnleggende for identitet og tilhørighet. Men i tillegg brakte Gud inn en nasjonal visjon som gjorde det både nødvendig og mulig for de tolv stammene å støtte og utfylle hverandre. Gjennom leirorganiseringen ga Gud dem et visuelt bilde av hva han ønsket for Israel – et velordnet og hellig folk med definerte oppgaver der alle fant sin plass ut fra et felles sentrum, nemlig Tabernaklet. Møteteltet og aktivitetene der representerte folkets nye identitet: Guds nærvær, hans lov, et liv i oppgjør, tilgivelse og forsoning, Guds hjelp, veiledning og velsignelse. Gjennom kunnskap om Guds vilje, åndelig disiplin og åndelig betjening, god organisering og riktig utrustning ville folket ha alle forutsetninger for å lykkes både i sivilisasjonsbygging, velferd og krigføring.

I kontrast til det som var Guds intensjon – Fjerde Mosebok gir oss flere dramatiske historier om opprør og ulydighet. Ikke mindre enn tolv ganger var det episoder med trass og misnøye som fikk store negative konsekvenser. Den mest fatale hendelsen var da folket stod på terskelen til Kanaan, det landet Gud hadde lovet at de skulle få arve. Ti av tolv speidere som hadde speidet ut landet brakte en rapport som sa at landet var godt, men uinntagelig. Tilliten til Gud var plutselig borte. Mange i folket trodde på disse speidernes påstand om at oppgaven var umulig. De glemte Gud, klaget på lederne, og startet et fryktelig opprør med anklager, mistillit og ordrenekt. Resultatet av den dårlige oppførselen ble at alle som var 20 år eller mer ble dømt til livsvarig ørkenvandring. De nådde aldri fram til det stedet av velsignelse som Gud hadde planlagt for dem. Legg merke til disse 12 opprørsepisodene, og hva folket klaget på. Hva kan vi lære? Sammenligne gjerne med 1.Kor 10:1-11.

Lesespørsmål:

 1. Boken starter med noe Gud ber Moses gjøre. Hva var det, og hvorfor måtte det gjøres?
 2. Hvordan var leiren organisert?
 3. Hva var den spesielle oppgaven som ble gitt til Levittene?
 4. Hvordan kunne en kvinne bli frikjent fra mistanke om at hun hadde vært utro?
 5. Hva var en nasireer, og hva var de tre viktigste instruksjonene de fikk?
 6. Hvordan var den aronittiske velsignelsen?
 7. Hvem lage designet til lysestaken, og hva var den laget av?
 8. Hvor gamle var levittene da de kunne starte sitt arbeid i Tabernakelet, og hva var pensjonsalderen?
 9. Hva var instruksjonene angående de to sølvtrompetene?
 10. Hva skjedde da folk klagde over å ikke ha kjøtt å spise?
 11. Hva skjedde da de 70 eldste profeterte?
 12. Hvorfor klagde Miriam og Aron på Moses, og hva skjedde?
 13. Hvorfor gjorde folket opprør mot både Moses og Herren rett før de skulle inn i det Lovede landet; hva skjedde?
 14. Hva var hensikten med duskene på klærne?
 15. Hvorfor gjorde Korah, Dathan og On opprør mot Moses og Aron, og hva skjedde?
 16. Hva gjorde Herren med Arons stav, og hvorfor?
 17. Hvorfor sa Gud at Moses ikke fikk lede folket inn i det Lovede landet?
 18. Hvordan døde Aron?
 19. Hva var historien om kobberslangen?
 20. Hva skjedde med Bileam, profeten; hva gjorde han feil?
 21. Hvorfor ble folket rammet av pest ved Moabs grenser, og hvordan ble pesten stoppet?
 22. Hva bestemte Herren angående arven til en mann som bare hadde døtre og ingen sønner?
 23. Ruben og Gads stammer foreslo noe som først gjorde Moses sint, men som han senere godtok. Hva var det?
 24. Hva var reglene om å gi løfter til Gud?
 25. Hva skulle de gjøre når de gikk inn i Kanaan?
 26. Hva var hensikten med opprettelsen av tilfluktsbyene?

Ressurser til Fjerde mosebok:

Bibelundervisning fra KF-møte i Øksnes (lydopptak), klikk her.

Undervisning fra Fjerde Mosebok:

Video (engelsk): The Bible Project: Numbers