Esra

Introduksjon:

Året var 537 f.Kr. Esra var prest og bibellærer, og en etterkommer etter Aron. Han levde i Babylon-Persia under den persiske kongen Artaxerxes, og ledet nummer to av i alt tre hjemvendinger av israelitter (mest judeere) som dro tilbake til Jerusalem for å delta i gjenreisningsarbeidet der. De var gjenreisningspionerer, og utgjorde bare et mindretall av jødene som levde i eksil. En visjon for Guds hus og Guds folk drev dem til å forlate det de kjente for å delta i det store byggearbeidet på stedet de bare hadde hørt om av sine foreldre og besteforeldre.

Tempelets ødeleggelse hadde skjedd for lenge siden. 128 år var passert siden Jerusalems fall. Esra beskrev gjennom de seks første kapitlene hva som skjedde da den første gruppen på om lag 50.000 menn og kvinner la ut på reisen til Jerusalem. Den jødiske prinsen Serubabel og øverstepresten Josva ledet det første reisefølget. (Sjesjbassar, som er nevnt som fyrste og stattholder, er sannsynligvis den samme Serubabel.) Han var sønn av Sjealtiel, og sønnesønn av tidligere kong Jojakin. Dermed var han også en etterkommer av David.

Perserkongen Kyros hadde fått for seg at han skulle gjenreise tempelet i Jerusalem. Han oppfordret og støttet alle israelitter som ville vende tilbake (Esra 1:1, Jesaja 44:26-45:7, Jeremia 29:4-14). Man kan tenke seg at Kyros var blitt kjent med profetiene gjennom Daniel, som da var over 80 år gammel. Daniel var fortsatt en høyt respektert embedsmann i Babylon. Samtidig var han brennende opptatt av Jerusalems gjenreisning (Daniel 9:2). Med dette startet en veldig viktig epoke i Israels historie – nemlig gjenreisningstiden.

Serubabel hadde vokst opp som eksil-jøde i Babylon-Persia, og hadde god anseelse både hos jødene og hos perserkongen Kyros. Kongen ga ham oppdraget med å lede gjenreisningen. Han ble utnevnt til stattholder av Judea, og fikk utlevert flere tusen beslaglagte gjenstander fra det forrige tempelet som skulle føres tilbake.

Gjenreisningen foregikk i flere faser over en periode på mer enn 100 år. Gjenreisningsfolket i Jerusalem møtte mange problemer, og det ble flere forsinkelser. Profetene Haggai og Sakarja fikk en viktig rolle i den første gjenreisningsgruppen, og bidro til at tempelet endelig ble bygd. Tross forsinkelser, da tempelet stod fullført i år 515 var det faktisk gått 70 år, akkurat slik profeten Jeremia hadde sagt.

Da Esra kom til Jerusalem var det som leder for den andre hjemvendingen fra Babylon i år 458 f.Kr. Det var gått 78 år siden første gruppen dro. Sammen med Esra var det en gruppe på rundt 1.600 kvinner og menn. Da de kom til Jerusalem hadde tempelet allerede stått gjenreist i 57 år, men det var fortsatt mye ugjort når det gjaldt skriftlesning, undervisning, praktisering og organisering. Esra så det som sin oppgave å gjøre noe med dette. De neste 4 kapitlene handler om hva Esra gjorde og opplevde i Jerusalem.

Test deg selv:

  1. Perserkongen Kyros erklærte noe i sitt første regjeringsår som gjorde judeerne veldig glade. Hva var det og hvorfor gjorde han det?
  2. Hvor mange dro tilbake til Jerusalem fra Babylon i den første gruppen, og hvordan ble de sørget for?
  3. Hva var det første de bygde opp igjen i Jerusalem?
  4. Hva var det neste de tok fatt på, og hva skjedde?
  5. Hvordan reagerte folket i landet på det de gjorde?
  6. Byggingen stoppet, men så var det noen som profeterte. Hvem profeterte, og hva ble resultatet?
  7. Et brev ble sendt til perserkongen Dareios – om hva?
  8. Hvordan klarte de å fullføre byggingen av tempelet?
  9. Forklar hvem Esra var og hva han gjorde i Jerusalem.
  10. Kong Artaxerxes hadde gitt ham en fullmakt. Hva gikk den ut på?
  11. Hva gjorde Esra og folket ved Ahava-elven?
  12. Etter ankomsten til Jerusalem ble Esra presentert for et vanskelig problem. Hva var det, og hvordan reagerte Esra?
  13. Hva var Esras budskap til folket, og hvordan svarte de?

Ressurser til Esra:

Video (engelsk): The Bible Project: Ezra-Nehemaiah