Kolosserbrevet

Introduksjon:

Kolosserbrevet ble skrevet av Paulus om lag samtidig som Efeserbrevet og Filipperbrevet. Dette skjedde rundt år 62 mens Paulus satt i varetekt i Roma og ventet på at ankesaken hans skulle komme opp i retten. Kolossai (el. Kolossæ) var en håndverks- og handelsby i området Frygia (i dagens Tyrkia) som Paulus hadde reist gjennom både på sin andre og tredje misjonsreise (se Apg.16:6, 18:23). Brevet gir inntrykk av at Paulus kanskje selv ikke hadde vært i Kolossai da han skrev brevet (se 1:7-9, 2:1). Menigheten kan ha blitt til gjennom Epafras, en medarbeider av Paulus. Epafras hadde kommet til tro på Jesus da han hørte Paulus’ undervisning i Efesos mens han var der i årene 52-55 (se 1:7 og Apg.19:10). Da han kom tilbake til hjembyen Kolossai forkynte han evangeliet der, og startet en menighet. Han fulgte senere Paulus på reiser (4:12). Andre kjente var også fra Kollosai – blant annet var Filemon og Onesimos fra denne byen. (se 4:9 og brevet til Filemon).

Menigheten i Kolossai hadde kommet under angrep fra tilreisende forkynnere som forvirret folk med en falsk lære (legg særlig merke til kap. 2) I Kolosserbrevet gjør Paulus det klart at Jesus Kristus er Herre over alt, eier av alt, han er det endelige mål for alle ting, og han er eneste vei til forsoning med Gud. Den som har tatt imot Jesus er forenet med ham i liv, lidelse, død og oppstandelse, og lever kun for ham, i et nytt liv i Ånden. Paulus advarte dem mot å la seg undertrykke av menneskelige bud og lærdommer, og oppmuntret dem til å stå faste, sterke og tydelige (se 1:23, 2:8, 2:16-23). Ellers er brevet fullt av oppmuntring.

Ifølge Paulus var det faktisk bare tre jødekristne som samarbeidet med ham på denne tiden: Aristarkus, Markus (som Paulus tidligere hadde dimittert, se Apg.15:38) og Jesus Justus. Disse tre var en stor oppmuntring for ham. Kolosserbrevet hjelper oss til å se hvor stor Jesus er, og hvor fantastisk det er at vi kan tilhøre ham uansett hvilken bakgrunn vi har.

 

Test deg selv:

  1. Hva var det Paulus og Timoteus hadde hørt om menigheten i Kolossai?
  2. Hva var det de ba til Gud om?
  3. Hva skrev han om Kristus?
  4. Hvorfor gledet Paulus seg midt i lidelsen?
  5. Hvorfor arbeidet Paulus så hardt?
  6. Hva ønsket Paulus for menighetene i Kolossai og Laodikea?
  7. Hva var Guds mysterium, ifølge Paulus?
  8. Hva sa han om dåpen?
  9. På hvilken måte var korsfestelsen en triumf?
  10. Paulus advarte dem mot å bli slaver av andres menneskelige regler. Hva sa han om det?
  11. På hvilken måte skulle de leve, ifølge Paulus?
  12. Paulus henvendte seg til ulike grupper i menigheten – hvem var de, og hva var budskapene til dem?
  13. Hva var det siste Paulus nevnte i brevet før han avsluttet med hilsningene?

Ressurser til Kolosserbrevet

Video (engelsk): The Bible Project: Colossians