Kolosserbrevet

Introduksjon:

Kolosserbrevet ble skrevet omlag samtidig som Efeserbrevet og Filipperbrevet, altså fra fangenskap i Roma rundt år 62. Kolossai var en håndtverks- og handelsby i området Frygia som Paulus hadde reist gjennom både på sin andre og tredje misjonsreise (Apg.16:6, 18:23). Likevel virker det faktisk som om Paulus enten ikke hadde vært i Kolossai da han skrev brevet, eller at menigheten hadde vokst mye siden han forlot (se 2:1). Menigheten hadde vokst til gjennom tjenesten til Epafras. Han hadde kommet til tro ved å lytte til Paulus undervisning i Efesos da han var der en periode i løpet av årene 52-55 (se 1:7 og Apg.19:10), og siden forkynte han og tjente Gud i hjembyen Kolossai. Onesimus var også derfra (se 4:9). I dette brevet gjør Paulus klart at Jesus Kristus er Herre over alt, eier av alt, han er det endelige mål for alle ting, og han er eneste vei til forsoning med Gud. Den som har tatt imot Jesus er forenet med ham i liv, lidelse, død og oppstandelse, og lever kun for ham i hellighet og kontinuerlig åndelig vekst. Paulus advarte dem sterkt mot falsk lære, og formaner dem til å stå imot, sterke og tydelige (se 1:23, 2:8, 2:16-23). Ellers er brevet fullt av oppmuntring og glede. Ifølge Paulus var det faktisk bare tre jøder som samarbeidet med ham på denne tiden: Aristarkus, Markus (som Paulus tidligere var blitt skuffet på, se Apg.15:38) og Jesus Justus. Disse tre var en stor oppmuntring for ham. Kolosserbrevet hjelper oss til å se hvor stor Jesus er, og hvor fantastisk det er at vi kan tilhøre ham.

Lesespørsmål:

 1. Hva var det Paulus og Timoteus hadde hørt om menigheten i Kolossai?
 2. Hva var det de ba til Gud om?
 3. Hva skrev han om Kristus?
 4. Hvorfor gledet Paulus seg midt i lidelsen?
 5. Hvorfor arbeidet Paulus så hardt?
 6. Hva ønsket Paulus for menighetene i Kolossai og Laodikea?
 7. Hva var Guds mysterium, ifølge Paulus?
 8. Hva sa han om dåpen?
 9. På hvilken måte var korsfestelsen en triumf?
 10. Paulus advarte dem mot å bli slaver av andres rent menneskelige regler, hva sa han om det?
 11. På hvilken måte skulle de leve, ifølge Paulus?
 12. Paulus henvendte seg til ulike grupper i menigheten – hvem var de, og hva var budskapene til dem?
 13. Hva var det siste Paulus nevnte i brevet før han avsluttet med hilsningene?

Ressurser til Kolosserbrevet

Video (engelsk): The Bible Project: Colossians