Dommerne og Rut

Introduksjon til Dommerne:

Dommerperioden startet rundt 1376 f.Kr.* og varte om lag 320 år inntil kongenes tid begynte i Israel. Folket hadde etablert seg i det nye landet, og mange år var gått. Josva var død, og det samme var hele den generasjonen som hadde kjempet for landet sammen med ham.

Generasjon etter dem var ikke av samme kvalitet, og Israel forfalt. Perioden var preget av indre forvirring og ytre angrep. En gjentagende beskrivelse av tilstanden var «i de dager var det ingen konge i Israel; hver mann gjorde som han selv fant for godt» (17:6, 19:1, 21:25). Israel var blitt svakt, og stadig ble de utsatt for overgrep og undertrykkelse fra sine fiender. Mangel på visjon, og mangel på samhold og hengivenhet til Gud førte til all slags uorden, splid og åndelig mørke.

Denne boken om dommernes tid forteller hvordan Gud brakte folket hjelp ved å reise opp juridisk og militært lederskap. Dommerne fikk orden på uenighet og uoppgjorte forhold i folket, og gjennom tilliten som utviklet seg fikk de samlet folket til felles innsats mot fienden. Israel samlet seg og gikk til angrep mot undertrykkerne, og Gud hjalp dem. På denne måten fikk Israel lange perioder med fred og fremgang. Et typisk mønster var imidlertid at når dommeren ble gammel og døde, så falt folket tilbake til sine gamle synder. Så fikk fienden igjen overtaket, og problemene tårnet seg opp på nytt (se Dom 2:18-19). Stadig måtte Gud kalle nye dommere for å hjelpe dem. Hele 12 dommere ledet folket i løpet av de 320 årene denne perioden varte. Den første dommeren var krigshelten Otniel (Jos 15:17, Dom 1:13). Han ledet israelittene til fred i 40 år. En kvinnelig dommer som også var profet, Debora, ledet folket inn i en like lang periode med fred og fremgang.

(*Tidfestet i “Chronological Life Application Study Bible”, s.375, basert på New Living Translation (NLT) utgitt av Tyndale.)

Lesespørsmål

Dommerne:

 1. Hvem var Adoni-Besek?
 2. Flere av Israels stammer fullførte ikke oppdraget som Gud hadde gitt dem i det nye landet – hva var det de ikke gjorde?
 3. En engel fra Gud kom ut fra Gilgal, hva sa han?
 4. Hva skjedde med den nye generasjonen som vokste opp etter Josva?
 5. Gud fikk dommere til å stå fram blant folket – hva var deres oppdrag?
 6. Hvem var Otniel, og hva gjorde han?
 7. Hvem var Ehud, og hva gjorde han?
 8. Hva var historien om Debora?
 9. Hvordan døde den kanaanittiske hærføreren Sisera?
 10. Hvem fikk ros og hvem fikk ris i Deboras sang?
 11. Hva var historien om Gideon og midjanittene?
 12. Hva skjedde ved Sukkot og Peniel?
 13. Hvorfor ble Gideon kritisert etter at han hadde seiret?
 14. Hva gjorde Gideon som ble en felle for ham og familien?
 15. Hva var historien om Abimelek?
 16. Hvem var Jefta, og hva gjorde han?
 17. Hva var historien om Samson?
 18. Hva var historien om Mika?
 19. Hva skjedde i Gibea?
 20. Hvordan sørget israelsfolket for at Benjamins stamme ikke ble borte?

Introduksjon til Rut:

Ruts bok er fra hendelser som skjedde ved begynnelsen av dommertiden, kanskje rundt 1360 f.Kr. Vi får et gripende innblikk i samtiden gjennom historien om hvordan moabittkvinnen Rut fulgte sin svigermor Noomi tilbake til Betlehem etter at de begge var blitt enker. Rut insisterte på å forlate alt og følge henne, både for å hjelpe henne i alderdommen, og for å holde seg til den Gud hun hadde lært å kjenne. Hun ville heller leve som en fremmed moabitt i Israel enn å miste relasjonen til svigermoren Noomi og tilhørigheten til Guds folk. Ruts kjærlighetshandling gjorde henne til en viktig del av Israels historie og Guds frelsesplan.

I Betlehem ble Rut introdusert for storbonden Boas, og hun ble snart hans kone. I huset til Boas møtte Rut sin nye svigermor, en annen utenlandsk kvinne som hadde stor betydning for Israel. Boas var nemlig sønn av Rahab fra Jeriko og hennes israelske mann Salma (se Josva 2). Kanskje dette lå i bakgrunnen for Boas sin umiddelbare omsorg for Rut. Barnet som Rut senere skulle få med Boas skulle bli bestefar til David. Både Rahab og Rut er dermed fantastiske eksempler på hvordan noen som egentlig tilhørte Israels tradisjonelle fiender ved sin tro og kjærlighet likevel ble en viktig del av Guds folk og Guds plan.

Lesespørsmål

 1. Hvem var Noomi, og hvorfor bodde hun i Moab?
 2. Hva gjorde Noomi og svigerdøtrene da mennene deres døde?
 3. Hva sa Noomi om Gud i denne situasjonen?
 4. Hva skjedde da Rut og Noomi kom fram til Betlehem?
 5. Hvordan hørte Boas om Rut, og hva ble sagt om henne?
 6. Hva skjedde da de møttes første gang?
 7. Hvilket råd ga Noomi til Rut angående Boas?
 8. Hva betydde det at Boas var familiens verge og løsningsmann?
 9. Hva gjorde Boas i forhold til Rut og Noomi, og hva sa byens eldste?
 10. Rut ble oldemor til en berømt mann, hvem var det?

Ressurser til Dommerne:

Bibelundervisning fra Dommerne:

Video (engelsk): The Bible Project: Judges

Ressurser til Rut:

Video (engelsk): The Bible Project: Ruth