Josva

Introduksjon:

Året var 1406 f.Kr. Josva var sammen med Kaleb de to eneste speiderne som førti år tidligere hadde oppmuntret folket til å stole på Gud og innta landet de hadde foran seg (4.Mos 14:6-9). Nå var de blitt eneste overlevende fra den generasjonen som døde i ørkenen. Josva var ikke lenger en ung mann, men tiltroen til Herren var blitt styrket gjennom større modenhet og erfaring etter et langt liv i tjeneste. Han hadde vært som en sønn for Moses, men Moses var nå død. Josva skulle føre lederskapet videre inn i en ny og avgjørende fase. Det var en krevende oppgave, og Herren hadde derfor gitt ham et utvetydig kall, klare løfter om hjelp og sterk oppmuntring til å være modig og sterk. Da Josva ledet folket over Jordan-elven startet en lang serie med militære slag hvor de var avhengige av Herrens hjelp fra dag til dag.

Det lovede landet er ikke et bilde på himmelen, som noen kanskje tenker. I dette landet måtte nemlig Josva og israelittene drive ut fienden med makt, forbanne kulturen de møtte der, og stadig motstå fristelser til å gå på kompromiss med Guds ord. Det var ikke tillatt å gifte seg inn i lokalbefolkningen eller til å delta i deres avgudsdyrkelse, men flere av israelittene skulle komme til å bryte dette forbudet.

Det er interessant å merke seg at Josva på hebraisk er samme navn som Jesus. Moses brakte Guds folk til Jordans bredder, men kunne ikke lede dem inn i det lovede landet. Der Moses kom til kort brakte Josva dem fram. I dette ligger det et profetisk bilde. Der loven kom til kort på grunn av menneskets onde natur, der brakte Jesus, den nye Josva, et gjennombrudd for Guds folk (se Rom 3:19-22, 8:3, Gal 3:19-24). Kampen for det lovede landet er for oss i dag relevant som et bilde på vår kamp for å komme inn i alt det Gud har lovet og inn i erfaringen av det fulle Kristus-livet i oss. Vi snakker om erfaringen av Guds løfter (2.Pet 1:5-8), erfaringen av Guds hvile (Heb 4:8-11), og erfaringen av en moden tro (Fil 3:12-15, Heb 6:1). Frelsen er Guds gave utelukkende basert på hans nåde, men den frelste blir likevel straks satt til å arbeide på sin frelse slik at det kan komme forandring, vekst og modning. (Se 2.Kor 7:1, Fil 2.12, Heb 12:14.)

Lesespørsmål:

 1. Hva sa Herren til Josva før han ledet folket inn i det lovede landet?
 2. Hva var historien om Rahab?
 3. Hva skjedde da folket krysset Jordan?
 4. Folket kom til Gilgal. Hva bad Gud dem gjøre der?
 5. Hvordan endret “menyen” deres seg etter at de hadde krysset elven?
 6. Josva hadde et spesielt møte hvor han måtte ta av sandalene sine. Hva skjedde?
 7. Hvordan ble Jeriko beseiret?
 8. Hva skjedde da de angrep Ai?
 9. Hva var historien om folket i Gibeon?
 10. Hva skjedde med kongene i hulen?
 11. Hvor mange konger overvant israelittene før det ble fred i landet?
 12. Hvordan fikk Kaleb sin del av landet?
 13. Hvilken metode brukte de for å dele opp landet mellom stammene?
 14. Hvordan fikk Aksa, Kalebs datter, en ektemann?
 15. Juda hadde store problemer med å drive ut en av de lokale folkegruppene – hvilken?
 16. Da Tabernaklet var satt opp i Sjilo hadde Josva et budskap til syv av stammene – hva var budskapet?
 17. Hvis noen drepte noen andre ved et uhell – hva kunne de gjøre?
 18. Hvor mange byer med beitemark fikk levittene?
 19. Hvilke stammer bosatte seg på østsiden av Jordan?
 20. Hva skjedde ved Jordans bredde da disse stammene dro tilbake?
 21. Da Josva ble gammel hadde han et budskap til folket – hva var det?
 22. Hva slags pakt gjorde Josva med folket før han døde?
 23. Hvor lenge forble folket trofast mot Herren?

Ressurser til Josva:

Video (engelsk): The Bible Project: Joshua