Joel

Introduksjon:

Joel var profeten som varslet om «Herrens dag». Han advarte om at denne dagen slett ikke bare handlet om utfrielse, men også om dom. Ut fra bildene Joel brukte kan man forestille seg at Joel hadde vært vitne til en forferdelig naturkatastrofe som gjorde et dypt inntrykk, og at han opplevde at Herren talte til ham gjennom det han så. Det var en invasjon av gresshopper som kom med vinder fra nord, verre enn han noen gang hadde sett eller hørt om. Gresshoppesvermene overveldet landet, trengte seg inn over alt, og fortærte alt de kunne spise. De var som en veldig fiendehær som folket stod helt maktesløse overfor. Etterpå kom tørken og gjorde ende på de siste restene av avlingene. Befolkningen ble dermed overgitt til en fryktelig hungersnød. Joel så i dette et alarmerende varsel som hva som kunne komme. Han kalte derfor folket til omvendelse, innvielse og bønn. Han minnet dem om Herrens nærvær og hjelp, og at de skulle glede seg i Herren og kjenne hvordan han var midt iblant dem.

De lærde strides om når Joel levde, noe som har betydning for å kunne forstå hvilken situasjon landet var i. Mye tyder på at han var en av de tidlige profetene i GT (selv om det også finnes argumenter for senere tidsperioder). Joel er for eksempel plassert som nummer to i den hebraiske versjonen av bibelen. Joel nevner dessuten fiender som ikke lenger fantes i senere perioder. Et sannsynlig tidspunkt var under kong Joasj i Juda – i hans første periode da onkelen og øverstepresten Jojada styrte landet mens Joasj ennå var et barn. Dette var rundt år 830 f.Kr.

Joel kalte gresshoppe-plagen for «fienden fra nord», og beskrev gresshoppene med livaktige detaljer. Uttrykket ble senere brukt av andre profeter om Assyrernes og Persernes fiendtlige hærer som angrep nordfra, og som utarmet landet og la store deler øde. Den mest kjente profetien fra Joel er om at Herren en gang vil øse ut sin Ånd over alle mennesker, som så ville uttrykke seg med profetier, drømmer og syner. Nettopp denne profetien ble tatt frem av apostelen Peter da han forkynte i Jerusalem på pinsedagen rundt 860 år senere (Apg 2). Han forklarte folket at det de var vitner til faktisk var oppfyllelsen av profeten Joels forutsigelser, og at hans profeti dermed var nøkkelen til å forstå betydningen av det Gud nå gjorde blant dem.

Lesespørsmål:

  1. Hva var hovedbudskapet til Joel?
  2. Hvilke grupper ble spesielt nevnt?
  3. Hva instruerte Joel prestene og de eldste at de skulle gjøre?
  4. Hvordan skulle «Herrens dag» være?
  5. Hvordan kunne folk bli reddet fra den kommende dommen?
  6. Hvordan ble «hæren» beskrevet.
  7. Herren ga et løfte om en overflod av Ånden; forklar.
  8. Hva sa Herren om gjenreisning av Juda og Jerusalem.
  9. Herren sa han ville samle folkeslagene på et bestemt sted – hvor?
  10. Hva lovte Herren angående Sion?

Ressurser til Joel:

Video (engelsk): The Bible Project: Joel