Daniel

Introduksjon:

Daniel ble født i sør-riket Juda rundt år 620 f.Kr. Han ble bortført av babylonerne rundt år 605, midt under et stort geopolitisk drama i Midtøsten som må ha preget ham. Det babylonske riket hadde vokst seg sterkt i øst, og utgjorde en trussel mot Assyria og Egypt. I år 612 ble assyrernes hovedstad Ninive erobret og ødelagt av babylonerne, og assyrernes overlevende styrker flyktet nordvest til Harran i dagens Syria. Assyrerne led der et nytt nederlag mot babylonerne i 609, og flyktet videre til Karkemisj, en by enda lenger vest langs Eufrat, og som lå på grensen til dagens Tyrkia. Ting tyder på at Karkemisj var under egyptisk beskyttelse, og at restene av assyrernes hær kom inn i en allianse med egypterne om å kjempe mot babylonerne. Farao Neko II ledet dermed den egyptiske hæren nordover mot Karkemisj ved Eufrat for å for å styrke byen mot et angrep fra babylonerne. For å komme dit måtte han blant annet passere forbi Juda, noe som satte kong Josjia på den tanken at han skulle angripe egypterne. Tross advarsler gikk han ut mot egypterne, men led et stort nederlag i slaget ved Megiddo, også dette i år 609. Kong Josjia ble drept i dette slaget, til stor sorg for judeerne (se 2.Kongebok 23 og 2.Krønikebok 35). Blant annet skrev profeten Jeremia en berømt klagesang for kong Josjia (2.Krøn 25:35), som ikke er bevart. Folk i Juda innsatte den 23 år gamle sønnen Joakas som konge etter Josjias død, men det varte bare tre måneder. I mellomtiden tyder det på at egypterne og resten av assyrerne beseiret babylonerne i et første slag ved Karkemisj, og at farao Neko II dro sørover igjen med deler av sin hær. Da han kom til Juda gjorde han krav på landet. Han hadde seiret over Josjias hær, og forlangte nå en stor krigserstatning av befolkningen der. Han arresterte også kong Joakas, og innsatte den 25 år gamle broren Eljakim som konge i stedet under navnet Jojakim. Daniel hadde vokst opp i Juda, og var på denne tiden et barn på rundt 10 år. I 605 angrep babylonerne Karkemisj på nytt under ledelse av Nebukadnesar II, og denne gang var de godt forberedt og militært overlegne (Jer 46:2). Ifølge babylonske nedtegnelser utraderte de fullstendig både den assyriske og den egyptiske hæren som var i området. Babylonernes skremmende hær strømmet deretter sørover og inn i Juda, og de beseiret raskt Jerusalem som de plyndret. Kong Jojakim ble grepet og bortført i bronselenker til Babylon (2.Krøn 36:6) den 13. april 597. Sammen med ham ble om lag ti tusen andre judeere også drevet i eksil – blant annet alle de rike og høytstående i folket sammen med sine familier (2.Kong 23:29-24:6). Daniel og flere venner var i dette følget, og han var trolig rundt 15 år gammel da bortføringen skjedde. Sønnen til kong Jojakim, som het Jojakin og var 18 år, ble innsatt som ny konge av Nebukadnesar. Babylonerkongen skiftet ham likevel ut etter bare tre måneder, og innsatte en 21 år gammel slektning som het Sidkia i stedet. Dette skulle bli Judas aller siste konge før Jerusalems ødeleggelse noen år senere (586 f.Kr.). Før dette, mens judeernes konger fortsatt styrte under babylonerkongen, hadde Daniel og noen av vennene hans i Babylon blitt Nebukadnesars rådgivere – plassert der av Gud omtrent slik som Josef hadde blitt det i Egypt nesten 1300 år tidligere. Kanskje var Daniel og vennene selv inspirert av historien om Josef? Om lag 7 år etter Daniel kom en annen viktig person til Babylon, til en av de mange leirene langs Kebar-elven hvor eksil-judeerne bodde. Det var profeten Esekiel. Han fikk sitt første syn 4 år etter ankomst. I Jerusalem opererte profeten Jeremia i et utrettelig forsøkt på å redde byen fra ødeleggelse. Flere sentrale personer i Bibelen tjente altså Gud under vanskelige forhold på denne tiden. Daniels liv er historien om hvordan man kan tjene Gud og mennesker på en sterk måte, og bevare sin integritet under svært vanskelige og fremmede forhold. Han innrettet seg etter Guds ord gjennom Jeremia (Jer 29:4-7), og tjente de fremmede makthaverne med de gavene Gud hadde gitt ham. Samtidig var Daniel lojal mot Gud, og mistet heller liv og eiendom enn å gå på kompromiss med sannheten.

Lesespørsmål:

 1. Hvem var Daniel, og hvorfor var han i Babylon?
 2. Daniel og noen av hans venner ble utvalgt til en bestemt opplæring. Forklar.  
 3. Daniel holdt seg trofast til Herren, selv om det kostet ham alt. Når ble troen testet første gang?
 4. Kong Nebukadnesar hadde en drøm som skremte ham. Fortell.  
 5. Kongen lagde en svær gullstatue, kalte sammen alle lederne og befalte dem å tilbe den. Hva skjedde? 
 6. Kongen hadde enda en drøm, denne gangen om et tre midt i jordkloden. Fortell!
 7. Mange år senere holdt kong Belsasar fest for tusen høytstående gjester, hvor de drakk vin fra gullbegrene som var tatt fra tempelet i Jerusalem. Hva skjedde?
 8. Daniels fiender overbeviste kongen til å vedta en lov som forbød tilbedelse av noen annen enn kongen i løpet av en måned. Hva skjedde?
 9. I et syn så Daniel fire beist komme opp fra havet. Hva handlet synet om?
 10. Et annet syn handlet om en bukk og en geit. Hva så han, og hva var meningen?
 11. Daniel leste skriftene fra Jeremia. Hva oppdaget han, og hva gjorde han videre?
 12. En mektig budbringer kom til Daniel – hvorfor, og hva var budskapet?

Ressurser til Daniel:

Bibelundervisning fra KF-møte i Øksnes (lydopptak), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: Daniel