Lukas

Introduksjon:

Lukas var ikke en av de tolv apostlene, og heller ikke var han blant de første øyenvitnene (1:2). Lukas var en av de første ikke-jødene som fulgte Jesus. Han var lege, antagelig fra Antiokia, og han reiste sammen med Paulus på hans andre og tredje misjonsreise i årene 48-57 e.Kr. Han fulgte også med Paulus etter hans arrestasjon og overføring til Rom i år 60 for å appellere til Cæsars høyesterett. Paulus omtalte Lukas som «vår kjære lege» i sitt brev til kolosseerne i år 62 da han skrev fra fengselet i Rom (Kol.4:14). Lukas ble også nevnt som Paulus’ medarbeider sammen med Markus og to andre i brevet til Filemon, også det skrevet fra fengselet. Paulus skrev mot slutten av sitt liv (år 64) til Timoteus at «bare Lukas er hos meg» (2.Tim 4:11). Lukas stod altså Paulus svært nær som en trofast hjelper og venn gjennom mange år. Han hadde også god tilgang til andre av apostlene, og en rekke andre øyenvitner og førstehåndskilder som han intervjuet. Han har for eksempel med mange detaljer omkring hva som skjedde med Maria før og etter at Jesus ble født, noe som tyder på at han intervjuet henne direkte.

Lukasevangeliet ble skrevet først, og deretter Apostlenes gjerninger (Apg.1:1). De siste hendelsene som Lukas omtaler i Apostlenes gjerninger skjedde rundt år 62. Hans evangelium må altså ha blitt skrevet før dette, og kanskje rundt år 60. Teksten i evangeliet tyder på at han har brukt både Matteus og Markus som skriftlige kilder. Vi vet fra beskrivelsene at Lukas og Markus må ha kjent hverandre godt, og brukte tid sammen i Rom mens også Paulus og Peter var der. Lukas hadde tilgang på en rekke andre skriftlige kilder som brev, taler, sanger, reiseskildringer, rettslige rapporter og nedskrevne personlige beretninger. I åpningen av evangeliet skriver han at «mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss», og at han bestemte seg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen. Det fantes altså en rekke kilder, og Lukas ønsket å lage sin egen kvalitetssikrede fremstilling ved å gå systematisk gjennom hendelsene, sjekke fortellingene og skriftmaterialet, og antagelig selv intervjue øyenvitner som fortsatt levde.

Lukas utmerket seg som en dyktig forteller og historiker, med fremragende skriveferdigheter på gresk. Han sjekket sine kilder, og oppga mange detaljer om både geografi, klima, politiske forhold og kultur som har gjort tekstene uvurderlige for forståelsen av hans samtid. Hans historiske bidrag er respektert langt ut over kristnes rekker. Hensikten med skrivingen var først og fremst å gi Teofilos, som bøkene er adressert til, en grundig gjennomgang av holdbarheten i fortellingene om Jesus. Da Lukas skrev var det en turbulent tid med både ytre press og indre konflikter. Lukas ønsket å vise Teofilos et større bilde av hendelsene omkring Jesus. Det var viktig å forstå forventningen om Jesu gjenkomst rett i en tid hvor noen kristne hadde blitt veldig utålmodige, og noen hadde begynt å tvile høylytt på om Jesus noen gang ville komme tilbake. Det var også viktig å moderere oppfatningen om at Rom var den store fienden, noe som var en avsporing. Typisk for Lukas-evangeliet er den utfyllende fortellingen om Jesu fødsel, Jesu oppstandelse og Jesu utsendelse av sine disipler. Lukas-evangeliet har også mange helbredelsesfortellinger, lignelser og skildringer om hvordan Jesus møtte ulike mennesker med ulike behov.

Lesespørsmål:

 1. Hvorfor skrev Lukas sitt evangelium?
 2. Fortell historien om Sakarja, Elisabet og barnet deres.
 3. Fortell hva som skjedde med Maria og Josef.
 4. Hva skjedde da Jesus ble født?
 5. Hva skjedde da Jesus ble omskåret?
 6. Hva skjedde da Jesus ble døpt?
 7. Jesus kom tilbake til Nasaret fra ødemarken. Hva skjedde?
 8. Jesus møtte ei enke på tur i begravelsen til sin sønn. Hva skjedde?
 9. En kvinne kom til Simons hus i Betania for å møte Jesus. Hva skjedde?
 10. Hva skjedde da Jesus truet stormen?
 11. Jesus møtte en mann som var besatt av mange demoner. Hva skjedde?
 12. Hva instruerte Jesus apostlene, og disiplene om før de ble sendt ut? Hva skjedde?
 13. En av de lovkyndige stilte Jesus to spørsmål. Hvilke spørsmål? Hva svarte Jesus?
 14. Hva underviste Jesus om bønn?
 15. Hva sa Jesus til folk som ønsket å følge ham?
 16. Fortell historien om den rike mannen og Lasarus.
 17. Fortell historien om den utholdende enken.
 18. Hva sa Jesus om barna og Guds rike?
 19. Fortell historien om Sakkeus.
 20. Hvordan ankom Jesus Jerusalem, og hvorfor slik?
 21. Hva gjorde han på tempelplassen?
 22. Noen ledere stilte spørsmål ved Jesus myndighet. Hva svarte han?
 23. Hvordan var historien om de onde forpakterne?
 24. Hva svarte Jesus: Skulle jødene betale skatt til de romerske okkupantene eller ikke?
 25. Hvordan argumenterte saddukeerne mot oppstandelse fra de døde? Hva svarte Jesus?
 26. Senere stilte Jesus et spørsmål de ikke kunne svare på. Hvilket var det?
 27. Hvordan vil det bli når Jesus kommer tilbake i sin herlighet?
 28. Hvordan forberedte disiplene påskemåltidet?
 29. Hvorfor gråt Peter etter at hanen gol?
 30. Fortell historien om Simon fra Kyrène.
 31. Hva skjedde med mennene som ble korsfestet sammen med Jesus?
 32. Hva skjedde på morgenen etter sabbaten?
 33. Hva skjedde med de to mennene som gikk til Emmaus?
 34. Hvordan reagerte apostlene på nyheten om Jesu oppstandelse?
 35. Hvordan ble de seinere sikre på at Jesus virkelig var stått opp?
 36. Hva var Jesu’ siste befaling til disiplene?

Ressurser til Lukas:

Bibelundervisning fra Lukas:

Video (engelsk): The Bible Project: Luke

 

Legg igjen en kommentar