Apostlenes gjerninger

Introduksjon:

Apostlenes gjerninger er skrevet av Lukas, og er dermed den andre boken han har bidratt med i Det nye testamente. Han reiste sammen med Paulus på hans andre og tredje misjonsreise (i årene 48-57 e.Kr.), og fulgte senere med ham til Roma da han var blitt arrestert.

Lukas rapporterte om en serie dramatiske hendelser i løpet av de første tretti årene fra Jesu oppstandelse rundt år 33 og frem til keiser Neros forfølgelseskampanje mot kristne i år 64. Rapportene Lukas skrev er usedvanlig presise, og inneholder mange historiske detaljer. Over 80 faktaopplysninger (navn, steder, tidsangivelser og hendelser, personer, kulturelle beskrivelser, osv.) er bekreftet fra andre kilder eller gjennom arkeologiske undersøkelser. Lukas bruker ordet «vi» flere steder, som for eksempel når Paulus var i Troas (16:10); «… forsøkte vi straks å komme til Makedonia …». Lukas rapporterte altså som øyenvitne fra denne reisen som var Paulus’ tredje misjonsreise.

Senere kom de tilbake til Troas, og ble der i en uke (20:6). Paulus hadde lange undervisningsøkter der, og den unge Evtykos sovnet sittende på en vinduskarm slik at han falt rett i bakken fra tredje etasje og døde. Slik ble han skrevet inn i bibelhistorien. Heldigvis kom han tilbake til livet igjen. Paulus og Lukas reiste så videre mot Jerusalem, og hadde flere korte stopp underveis – blant annet i Efesos.

Omsider ankom Paulus, Lukas og de andre Jerusalem (antagelig) rundt pinsetider i år 58 (se 20:16), hvor de møtte Jakob (Jesu bror som nå var blitt ledende eldste i byen) og de andre lederne for menigheten (21:17). Under et besøk i tempelet ble Paulus gjenkjent av noen av sine fiender, og spetakkelet som fulgte endte med at romerske soldater grep inn og arresterte ham. Han ble snart overført fra Jerusalem til fengselet i Cæsarea av sikkerhetsgrunner, og satt der i omtrent to år. I en rettssak med anklagerne til stede valgte Paulus å benytte seg av sin romerske borgerrett, og anket til høyesterett – det vil si keiserens domstol i Roma. Paulus ville sikre seg at han ikke ble sendt tilbake til Jerusalem der de hadde planer om å drepe ham. En tid senere ble det arrangert en ny høring hvor selveste kong Agrippa og søsteren Berenike var til stede. Paulus forsvarte seg godt, og kunne blitt løslatt om han ikke hadde anket.

Lukas synes å ha hatt kontakt med ham hele denne tiden, og også på den dramatiske fangetransporten til Roma som fulgte senere (27:1-2). Han støttet Paulus trofast både som venn, reisefølge, lege (Kol 4:14) og som skriver. Ved å holde seg i området Cæsarea-Jerusalem hadde Lukas dessuten tilgang til en rekke førstehåndskilder og intervjuobjekter, noe som kan ha hatt stor betydning når han skrev sitt evangelium. Lukas ankom Roma i år 60 sammen med Paulus (28:16), og var med ham der under hans to år lange husarrest. Apostlenes gjerninger ender i Roma i år 62 med at Paulus var i husarrest, og hvor han tok imot gjester som han underviste fra Skriftene. Dette året skrev han blant annet til Filemon, og han virket da optimistisk i forhold til løslatelse (Filemon 19-22). Hvorfor stoppet Lukas å skrive der?

Historiske kilder tyder på at Paulus ble henrettet i Roma i år 65 av Nero, altså tre år senere. Ett år før sin død, i år 64, skrev Paulus sitt andre brev til Timoteus fra et fengsel i Roma, og da forventet han ingen løslatelse lenger – han ventet på dødsdommen (2.Tim 4:6-8). Hva skjedde med Paulus i årene 62-64? Han forventet altså først løslatelse fra husarresten, men to år senere satt han i et fengsel og forberedte seg på døden. Vi kan bare spekulere.

I brevet til Timoteus nevnte Paulus kobbersmeden Aleksander som hadde gjort ham mye ondt, og at ingen stod med ham i den første rettssaken. Paulus hadde tidligere skrevet til Titus fra Nikopolis på vestkysten av Hellas, og instruert ham om hvordan han skulle lede menigheten på Kreta. Men verken Kreta eller Nikopolis er nevnt i noen av misjonsreisene. Kan det være at Paulus faktisk ble løslatt fra husarrest rundt år 62, og deretter startet på sin fjerde misjonsreise – blant annet til Kreta? Ble han så arrestert igjen to år senere med en ny anklage om ordensforstyrrelse, hvor kobbersmeden Aleksander kan ha ledet an i anklagene mot ham? Mange steder hvor Paulus forkynte ble det tendenser til bråk og uro, og romerne slo hardt ned på slikt. Dette kan i så fall forklare både hans forventning om dødsdom i det siste brevet til Timoteus, og hvorfor så mange forlot ham i denne tiden. Paulus var nok skuffet over at mange hadde sviktet ham, men han var ikke fortvilet, og han virket klar til å møte Herren. Fortsatt ser vi Lukas stå ved hans side som en trofast venn og medarbeider (2.Tim 4:11).

Les Lukas’ beskrivelse av de første tretti år i kirkehistorien, og se hva du kan lære i forhold til vår situasjon i dag.

Lesespørsmål:

 1. Hvem skrev Apostlenes gjerninger, og hvorfor?
 2. Hvordan ble disiplene helt overbevist om at Jesus virkelig var blitt levende igjen?
 3. Hvilke instruksjoner ga Jesus til disiplene før han ble tatt opp i skyene?
 4. Hva skjedde på pinsedag?
 5. Peter og Johannes gikk til tempelet for å be. Hva skjedde?
 6. Hva skjedde da de stod foran det Jødiske råd?
 7. Hvorfor var det ingen som led nød blant de troende?
 8. Hva skjedde med Ananias and Saffira, og hvorfor?
 9. Hva skjedde den andre og tredje gangen apostlene ble arrestert?
 10. Hvilket oppdrag var det Stefanus fikk, og hva skjedde med ham?
 11. Etter at forfølgelsen i Jerusalem startet ble evangeliet spredt til naboregionene. Hva skjedde i Samaria?
 12. Hva skjedde med Filip og den etiopiske evnukken?
 13. Saul var på vei til Damaskus; hvorfor det, og hva skjedde?
 14. Hva skjedde med Peter i Lod og Jaffa?
 15. Hvordan var historien om Kornelius, og hvordan overbeviste Herren Peter om at han skulle besøke ham?
 16. Hvordan overbeviste Peter de som kritiserte ham for dette i Jerusalem?
 17. Hva skjedde i Antiokia ved Pisidia (i dagens Tyrkia)?
 18. Kong Herodes Agrippa drepte Jakob og arresterte Peter med planer om å henrette ham også. Hva skjedde?
 19. Fortell om den første misjonsreisen som Paulus, Barnabas og Johannes Markus gjennomførte.
 20. Hva gjorde Paulus og Barnabas etter at de hadde forkynt evangeliet i Derbe?
 21. Hva gjorde de etter at de hadde returnert til byen Antiokia i Syria?
 22. Det brøt ut en krangel i Antiokia hvor lederne i Jerusalem ble bedt om å gi en avklaring. Hva gikk uenigheten ut på, og hvordan ble den løst?
 23. Hvordan startet Paulus og Barnabas’ sin andre misjonsreise?
 24. Fortell hva som skjedde i Filippi.
 25. Hva skjedde i Tessalonika og Berøa?
 26. Hva hendte i Aten?
 27. Hva hendte i Korint?
 28. Hvem var Apollos?
 29. Fortell hva som skjedde i Efesos.
 30. Paulus ba lederne i Efesos om å møte ham i Miletos (Milet). Hvorfor det?
 31. Hva skjedde da Paulus ankom Jerusalem?
 32. Hva sa Paulus i talen fra borgtrappen? Hvorfor ble folk så sinte igjen?
 33. Paulus ble fremstilt for Jødenes høy råd, Sanhedrinet. Hva skjedde der?
 34. Hvordan havnet Paulus i Cæsarea med guvernør Felix?
 35. Hva skjedde under den første høringen i Cæsarea?
 36. Hvordan fikk Paulus anledning til å dele sitt vitnesbyrd med Kong Agrippa og søsteren hans, og hva sa han?
 37. Hva skjedde på turen til Roma?
 38. Hva skjedde da de kom fram til Roma?

Ressurser til Apostlenes gjerninger:

Video (engelsk): The Bible Project: Acts