Obadja

Introduksjon:

Profeten Obadja (skrevet rundt 586 f.Kr) opplevde den fryktelige beleiringen av Jerusalem, og byens fall i 586. Navnet betyr «en som tjener Jahve». Han overlevde babylonernes beleiring, erobringen og de påfølgende deportasjonene. Han var blitt igjen i byen sammen med noen få fattige bønder.

Mens judeerne gjennomlevde sin katastrofe hadde han vært vitne til hvordan nabofolket edomittene hadde vist en hensynsløs skadefryd. De hadde nådeløst utnyttet judeernes hjelpeløshet – på tross av deres felles slektskap med Isak (1.Mos 36:1). Gnisningen mellom stamfedrene Jakob og Esau (Edom) mange hundre år tidligere hadde utviklet seg til et nedarvet, irrasjonelt hat. Edomitter hadde deltatt i plyndringen av byen, ranet og drept flyktninger, eller fanget flyktninger for å utlevere dem til død og slaveri hos babylonerne – antagelig for belønning.

Obadja profeterte Herrens dom over Edom, og forkynte håpet om fremtidig gjenreisning for Israel. I år 553, altså 33 år etter Jerusalems fall, invaderte babylonerne Edom og utslettet dem. Edom forsvant med dette fra kartet slik profeten hadde varslet.

Lesespørsmål til Obadja:

    1. Hva handlet visjonen hans om, og hvem gjaldt den?
    2. Hvorfor ville Herren straffe dem?
    3. Hvordan ville “Herrens dag” bli for alle nasjoner?
    4. Hva sa Herren om Sion?

Ressurser til Obadja:

Video (engelsk): The Bible Project: Obadiah