Obadja

Introduksjon:

Profeten Obadja (rundt 586 f.Kr) opplevde den fryktelige beleiringen av Jerusalem, og byens fall i 586. Han synes å ha overlevd både beleiringen, erobringen og deportasjonene, og blitt igjen i byen sammen med noen få fattige bønder. Han hadde vært vitne til hvordan nabofolket edomittene hadde vist skamløs skadefryd over judeernes skjebne, og hvordan de nådeløst hadde utnyttet deres hjelpeløshet – på tross av deres felles slektskap til Isak (1.Mos 36:1). Edomitter hadde deltatt i plyndringen av byen, ranet og drept flyktninger, eller fanget dem for å utlevere dem til død og slaveri hos babylonerne. Obadja profeterte Herrens dom over Edom, og forkynte håpet om gjenreisning for Israel. I år 553, altså 33 år etter Jerusalems fall, invaderte babylonerne Edom og utslettet dem. Edom forsvant med dette fra kartet slik profeten hadde varslet.

Lesespørsmål til Obadja:

  1. Hva handlet visjonen hans om, og hvem gjaldt den?
  2. Hvorfor ville Herren straffe dem?
  3. Hvordan ville “Herrens dag” bli for alle nasjoner?
  4. Hva sa Herren om Sion?

Ressurser til Obadja:

Video (engelsk): The Bible Project: Obadiah