Sefanja

Introduksjon:

Sefanja (640-609 f.Kr.) tjente som profet etter Nahum, og ble på slutten av sin tjeneste overlappet av profeten Jeremia. Sefanja tjente som profet mens den gode kongen Josjia regjerte i Juda. Han formante folket til å vende om før det var for sent. Selv om det var en periode med åndelig oppvåkning og fremgang under kong Josjia, så var det mange som avviste Guds ord (2.Krøn 34:24-25). Herren ville dømme nasjonene, og Juda stod langt fremme i køen. Judas fiender ville også stilles til ansvar i tur og orden: Filisterne, moabittene, ammonittene, kusjittene og assyrerne.

Lesespørsmål til Sefanja:

  1. Herren gav et budskap til Sefanja. Hva handlet det om?
  2. Hvorfor skulle folket samle seg?
  3. Hvilke andre nasjoner var inkludert i dette budskapet?
  4. Hva hadde Herren å si om Jerusalem?
  5. Hvilket håp var det Herren gav til resten av folket?

Ressurser til Sefanja:

Video (engelsk): The Bible Project: Zephaniah