Sefanja

Introduksjon:

Sefanja (640-609 f.Kr.) sønn av Kusji, og levde i sør. Han tjente som profet etter Nahum, og ble på slutten av sin tjeneste overlappet av profeten Jeremia. Sefanja tjente som profet fra begynnelsen av den gode kongen Josjias regjeringstid i Juda (2.Kong 22:1, 23:25). Kong Josjia hadde avløst den ugudelige og onde kong Manasse som hadde ledet landet inn i et åndelig mørke over en periode på over 50 år. Sefanja hjalp kong Josjia, og var med i en reform- og vekkelsesbevegelse som skulle bringe folk tilbake til Gud.

Sefanja formante folket til å vende om før det var for sent. Han var antagelig litt av en omvendelsesforkynner når man ser på det kraftige og fargerike språket. Selv om dette var en periode med åndelig oppvåkning, reformer og fremgang under kong Josjia, så var det ikke nok. Mange avviste fortsatt Guds ord (2.Krøn 34:24-25). Det bekymret profeten. Herren ville dømme nasjonene, og Juda stod fremst i køen (1:4). Judas fiender ville deretter stilles til ansvar i tur og orden (2:4-15): Filisterne, moabittene, ammonittene, kusjittene og assyrerne. Hvordan ville det gå med Juda om ikke folket vendte seg til Gud?

Lesespørsmål til Sefanja:

  1. Herren gav et budskap til Sefanja. Hva handlet det om?
  2. Hvorfor skulle folket samle seg?
  3. Hvilke andre nasjoner var inkludert i dette budskapet?
  4. Hva hadde Herren å si om Jerusalem?
  5. Hvilket håp var det Herren gav til resten av folket?

Ressurser til Sefanja:

Video (engelsk): The Bible Project: Zephaniah