Andre Krønikebok

Introduksjon:

Denne boken starter med kong Salomo, rundt år 969 f.Kr., og ender med ødeleggelsen av Jerusalem i år 586 f.Kr. – altså en periode på 383 år. Boken forteller om israelsfolkets kronglete nedtur fra storhetstidstidens høyder til forfall og full kollaps. Andre Krønikebok viser oss at denne utviklingen ikke bare var et resultat av ytre krefter eller indre splid, men primært var forårsaket av folkets frafall og opprør mot Guds vilje. Folk og konger var ikke lojale mot Gud som hadde utvalg dem og gitt dem landet. De kjente ikke Guds ord, eller de respekterte ikke det Gud sa. Den ene kongen avløste den andre, og de fleste hadde verken hjertet eller hodet på rett plass. Flere av dem var onde i Herrens øyne.

Vanligvis når historikere ser på hvordan imperier vokser og faller studeres geopolitiske forhold, demografi, økonomi, maktforhold og konfliktlinjer, klimatiske forhold, helsemessige faktorer, osv. – men nesten aldri åndelige faktorer. Krønikebøkene peker derimot mot et dypere og mer underliggende nivå, nemlig problemet med åndelig korrupsjon. Respekt og ydmykhet overfor Gud som livgiver og moralgiver har alltid vært av størst betydning i det lange løp. Manglende anerkjennelse av Gud og hans vilje fører til avgudsdyrkelse, falskhet, urett og undertrykkelse, bestikkelser og korrupsjon, fiendskap, hevn og drap, og mer av samme slag. Respekten for rettferdighet og sannhet forvitrer, samfunnsveven bryter sammen, makta rår og de svakeste lider mest.

Guds tålmodighet har grenser. Da folket nektet å lytte til Guds gjentatte advarsler sendte han dem på kollisjonskurs med datidens supermakter, blant annet Assyrerne. Gud valgte å bruke disse til å rense den bedervede kulturen, og re-starte sitt folk gjennom en liten rest av overlevende. Guds handling minner her om tidligere hendelser, nemlig det som skjedde med Noa og det som skjedde med israelsfolket før de gikk inn i Kanaan. De møtte katastrofen, men en liten rest overlevde for å videreføre visjonen. Hva kan vi lære av dette i dag? Hvordan harmonerer Guds handlemåte her med det vi vet fra NT, dvs. undervisningen fra Jesus og apostlene?

Lesespørsmål:

 1. Herren viste seg for kong Salomo og stilte ham et spørsmål. Fortell historien.
 2. Hvor fikk Salomo tak i sedertre og tømmerarbeidere?
 3. Hvem var mester Hiram?
 4. Hva gjorde kong Salomo med innflytterne i landet?
 5. Hvor ble tempelet bygd, og hva var de ytre målene?
 6. Hva skjedde da tempelet ble tatt i bruk?
 7. Dronningen av Saba besøkte kong Salomo, hva sa hun før hun dro hjem?
 8. Hvor lenge regjerte kong Salomo, og hvem ble konge etter ham?
 9. Etterfølgeren etter Salomo gjorde noe katastrofalt dumt – hva da?
 10. Den egyptiske hæren angrep Juda, men Gud hindret dem i å ødelegge landet. Hva skjedde?
 11. Israel og Juda var i krig, og kong Abia ropte ut et budskap til kongen i Israel fra Semarajim-fjellet. Hva sa han?
 12. Kong Asa gjorde en grov feil etter mange års styre. Hva var det?
 13. Jehosjafat tok over som konge etter Asa. Hva gjorde han?
 14. Hvordan var forholdet mellom Jehosjafat i Juda og kong Ahab i Israel?
 15. Landene rundt Juda allierte seg for å angripe dem mens Jehosjafat var konge. Hva skjedde?
 16. Joram, Jehosjafats sønn, ble konge i Juda. Da han døde var det ingen som sørget – hvorfor?
 17. Jorams yngste sønn Ahasja ble konge etter sin far fordi alle brødrene hans var blitt drept av røverbander. Ahasja, som var en ond konge, ble senere drept av Jehu, men så ble moren hans gal og begynte å drepe hele den kongelige familien for å beholde makten selv. Joasj ble imidlertid reddet. Hva skjedde?
 18. Joasj ble ledet av presten Jojada, hans onkel, som sammen med kona Josjabat (som var søster til kong Ahasja og tante til Joasj) reddet livet til Joasj, oppdro ham og fikk ham gjeninnsatt som konge. Joasj gjorde mange gode ting som konge i Juda, men da onkelen døde syndet Joasj grovt mot Herren. Hva godt og ondt gjorde Joasj?
 19. Kong Amasja, sønn av Joasj, fulgte Herren, men ikke helhjertet. Hva gjorde han?
 20. Ussia, sønn av Amasja, var en god konge, men senere ble han straffet av Gud for sin arroganse. Fortell hva som skjedde?
 21. Kong Hiskia, sønn av Ahas, sønn av Jotam, sønn av Ussia, sendte budbærere ut i hele landet med et budskap. Hva var budskapet, og hvordan reagerte folket?
 22. Hvordan reddet Herren Juda fra assyrerkongen Sanherib? Fortell historien.
 23. Hva skjedde da kong Hiskia ble alvorlig syk?
 24. Kong Josjia, sønn av Amon, sønn av Manasse, sønn av Hiskia, var trofast mot Herren. På hvilken måte?
 25. En bokrull ble funnet i tempelet av presten Hilkia. Hva skjedde?
 26. Etter kong Josjia forfalt nasjonen Juda gjennom en periode med mange dårlige konger. Jerusalem falt, og folket ble sendt i eksil i Babylon i 70 år. Hva skjedde etter de 70 årene hadde gått?

Ressurser til krønikebøkene:

Video-opptak av Børges undervisning om krønikebøkene:

Video (engelsk): The Bible Project: 1 and 2 Chronicles