Hva er Bare Bibelen?

Nytt bibelstudium lagt ut her:
Apostlenes gjerninger

Barebibelen.no er et hjelpemiddel til å lese igjennom tekstene i Bibelen, tenke over dem, snakke om tekstene med andre, lære fra dem og huske dem bedre.

Det er laget en introduksjon til hver bok i Bibelen, og et sett med spørsmål som man kan bruke mens man leser. Det egner seg også godt til samtaler, og man kan spørre hverandre for å teste hukommelse og forståelse. (Opplegget finnes også med tester og svarguider til testene for bruk i formelle studieopplegg.)

Det er laget kronologisk oversikt over bøkene i Bibelen som du kan laste ned i PDF, klikk her.

Jesu oppstandelse – kronologisk oversikt basert på de fire evangeliene, klikk her.

Det er brukt flere bibeloversettelser, studiebibler og oppslagsbøker for å lage introduksjonene, blant annet New International Version (NIV), New Living Translation (NLT), English Standard Version (ESV), The Apologetics Bible, The Message, Bakers Illustrated Bible Commentary.

Den norske bibeloversettelsen som er brukt er Bibelselskapets 2011-versjon. Mer info om den hos Bibelselskapet.

En veldig populær app for bibellesere over hele verden er Youversion.

Det finnes ellers mange gode film-ressurser for de som vil studere Bibelen, særlig på engelsk. Her er et par eksempler: OverviewBible.com, og The Bible Project

Bibelsynet som ligger til grunn for Barebibelen.no er i tråd med den såkalte Chicago-erklæringen. Den slår fast at Bibelen er Guds ord til menneskeheten, er uten feil i sin lære og pålitelig i alle forhold den tar opp. Se forøvrig den norske oversettelsen av Chicago-erklæringen her.

Barebibelen.no er utviklet av Børge E. Bentsen som er tilknyttet Kristent Fellesskap Vesterålen.


Litt inspirasjon til å lese høyt:

Tekstene i Bibelen er skrevet med tanke på høytlesning, enten det er alene eller til andre. Ved å lese høyt aktiviseres flere sanser, og det er lettere å huske teksten. Øv også på å leve deg inn i teksten. 🙂

Noen tips fra Bibelselskapet:

Inspirasjonsvideo fra The Bible Project (engelsk):