Esekiel

Introduksjon:

Esekiel var sønn av Busi, prest, og levde blant eksil-judeerne i Babylon/Kaldea. Det var 31.juli 593 f.Kr, og han var sammen med andre judeere ved Kebar-elven da han fikk et syn av Gud. Drøyt 4 år tidligere, i år 597 f.Kr, da Esekiel var 25 år gammel, hadde han blitt tvangssendt fra Jerusalem til Babylon sammen med blant andre kong Jojakin/Jekonja og rundt ti tusen andre judeere (ledere og rikfolk, håndverkere og smeder) etter ordre fra babylonerkongen. I Babylon levde det allerede en del eksil-judeere som hadde blitt tvunget dit av babylonerkongen 8 år tidligere. En ung mann, Daniel, antagelig jevngammel med Esekiel, tjente da som rådgiver for Nebukadnesar. Profeten Jeremia hadde profetert at eksil-jødene i Babylon skulle tenke langsiktig, og være til mest mulig velsignelse for landet de bodde i. Etter 70 år skulle Herren la dem vende tilbake. Jeremia hadde skrevet brev til jødene i Babylon om dette (Jer 29:1-11), og Esekiel kan ha vært en av de som leste akkurat dette brevet. Vi ser altså her hvordan Gud brukte tre samtidige og samstemte vitner om hans ord, plassert på strategiske steder: Jeremia var i Jerusalem, Daniel var i regjeringsbygget i Babylon, og Esekiel var blant de fordrevne judeerne som bodde langs Kebar-elven i Babylon.

Jeremias budskap om å samarbeide med babylonerne var svært upopulært blant mange eksil-jøder, og også blant de gjenværende i Jerusalem. Folk ville heller tro at eksil-livet skulle være kortvarig, og at Herren skulle beskytte Judea og føre de bortdrevne tilbake til Jerusalem raskt. Det ble sendt klagebrev om Jeremia fra Babylon der folk i Jerusalem ble bedt om å stoppe munnen på ham (Jer 29:24-29). Esekiel forstod imidlertid at det var ulydigheten mot Gud som var årsaken til problemene. Esekiel så det åndelige forfallet, og søkte Gud. Herren talte til Esekiel i syner og visjoner, og han fikk flere profetiske budskap. I løpet av en periode på 22 år (årene 593-571) fikk Esekiel 14 ulike syn, fikk en rekke budskap og presise forutsigelser, og gjorde flere profetiske handlinger. Flere ganger tok Herren gjennom Esekiel et oppgjør med ordtak som folk brukte, og som avslørte de dårlige holdningene som lå bak (se f.eks. 12:22, 18:2).I det første synet fikk han se Herrens herlighet på en fantastisk måte, og fikk så en bokrull han skulle spise som var full av likklage, sukk og verop om Judas tilstand og Herrens dom. Dette var omtrent 6 år før Jerusalems fall (2.Kong 24:14-16).

Esekiels bok er delt inn i fire hoveddeler: Guds domsforkynnelse over Judea og Jerusalem, domsord over andre omliggende nasjoner, ord om håp gjennom fornyelse og gjenreisning, og visjoner om det nye tempelet. Esekiel brakte inn et tydelig gudsperspektiv på de historiske hendelsene judeerne gjennomlevde. Han gjorde klart at Gud ville demonstrere gjennom Israel, overfor alle folkeslag, sin hellighet, sin vilje, dom og makt, konsekvensene av frafall, og hvordan Guds dom bringer løsning for fremtiden (se f.eks. 36:22-27).

Lesespørsmål:

 1. Hvem var Esekiel? Hvor var han, og hvor gammel var han da han hadde sitt første syn?
 2. Beskriv hva Esekiel så i sitt første syn?
 3. Esekiel ble bedt om å spise noe, hva da?
 4. Syv dager senere ga Herren et oppdrag til Esekiel om å være vaktmann over Israels hus. Hva betød det?
 5. Esekiel illustrerte flere ganger budskapene sine. Hvordan den kommende beleiringen av Jerusalem beskrevet?
 6. Profeten ble bedt om å legge seg først på den ene siden, så på den andre. Hva var meningen med dette?
 7. Esekiel fikk beskjed om å barbere av seg håret og skjegget. Hvorfor?
 8. I ett av synene ble Esekiel sendt til tempelet i Jerusalem. Hva så han der?
 9. Esekiel så en skriver som var kledd i lin, og som satte et merke i pannen på enkelte i tempelet. Hvem var det?
 10. «Denne byen er som en jerngryte,” sa 25 av lederne i Jerusalem. Hva svarte Herren til det?
 11. Esekiel ble bedt om å pakke tingene sine foran folket. Hvorfor?
 12. Hva var budskapet til de falske profetene i Israel?
 13. Herren sammenlignet Jerusalem med et vintre, en kone, og to ørner. Hva var budskapet?
 14. Folk sa: «Foreldrene spiste sure druer, og barna fikk dårlige tenner». Hva betød dette, og hva svarte Herren?
 15. Herren skulle vise alle i verden hvordan han straffet Juda for sin synd. Hvordan skulle han straffe dem?
 16. Hva slags synd var det Jerusalem hadde gjort seg skyldig i?
 17. Jerusalem og Samaria ble sammenlignet med to søstre, «Ohola» og «Oholiba». Hva var budskapet?
 18. Esekiels kone døde. Hva sa Herren til ham han angående begravelsen?
 19. Hvorfor gledet Tyros seg over Jerusalems fall, og hva sa Herrens til dem?
 20. Herren bestemte seg for å la Egypt falle. Hvorfor?
 21. Herren gledet seg ikke over de urettferdiges død. Hva var det han egentlig ønsket?
 22. Gjeterne i Israel på denne tiden ble fordømt av Herren. Hvorfor, og hva slags hyrder lovet ham dem?
 23. Herren lovet å samle sitt folk fra mange nasjoner igjen, og så velsigne dem. Beskriv hva som skulle skje.
 24. I et syn ble Esekiel bragt til en dal fylt med tørre benrester. Fortell hva han så.
 25. Esekiel ble bragt til et nytt tempel i et syn. Hvordan var dette tempelet?
 26. I et syn så profeten en elv som rant ut fra under tempelinngangen. Beskriv elven.
 27. Hva handlet resten av Esekiels tempel-syn om?

Ressurser til Esekiel:

Video (engelsk): The Bible Project: Ezekiel