Åpenbaringsboken

Introduksjon:

Åpenbaringsboken ble skrevet av apostelen Johannes, trolig rundt år 95-96 etter at han var blitt forvist til øya Patmos av de romerske myndighetene. Dokumentet er skrevet som et brev, men inneholder mange endetidsbilder og apokalyptiske (endetids-) hendelser som vi kjenner igjen fra andre bøker, særlig Daniels bok. Åpenbaringsboken starter med spesifikke budskap til sju menigheter som holdt til i den provinsen som ble kalt «Asia» den gang – vest i dagens Tyrkia. Det er interessant å se hvilke temaer Jesus tar opp med disse menighetene; trofasthet under forfølgelse, det å bevare hjertet rent og det å ta et oppgjør med interne utglidninger og falsk lære.

Etter dette kommer det en beskrivelse av et voldsomt kosmisk drama som går i flere faser, og der Guds tjenere kjemper mot sin fiende, Satan, som opptrer i ulike skikkelser. Det ender til slutt med full seier for Guds rike og Lammet, Satans endelige utslettelse og Det nye Jerusalems ankomst.

Kjernen i budskapet synes å være at kampen mot fienden vil være både voldsom, blodig og stygg, men at Gud har overordnet kontroll på verdenshistorien, og at enhver som står lojal og trofast gjennom motgang og fristelser vil få være med i den endelige triumfen for Guds rike, og arve et evig liv. Det er altså et budskap om kamp, håp og endelig seier.

Mange har forsøkt å tolke bildebruken inn i sin egen samtid, og noen har spekulert i datoer og årstall for de ulike hendelsene. Noen har for eksempel utpekt hvem «Dyret» eller «Antikrist» er konkret, og utviklet «bevis» for hvorfor visse personer eller organisasjoner passer til beskrivelsen. Men dette er ikke i tråd med sunn, bibelsk undervisning.

Poenget med Åpenbaringsboken er å forsikre oss om at Gud er herre over historien, og at vi kan stole på at han vet hva han gjør. Vi er ikke ment å skremme hverandre med spekulative konspirasjonsteorier (se Jesaja 8:12), og heller ikke spekulative tidfestinger av når ting skal skje (se Mrk 13:31-32, Apg 1:7). Vi er heller ikke ment å skulle redusere «Antikrist» til en bestemt person eller organisasjon, for den ånd som står imot Kristus finner vi over alt (se 1.Joh 4:3). Poenget er at på tross av de åndskrefter som står imot Kristus, så vil ingen makt kunne hindre Guds rike eller stanse Guds menighet (se Mat 16:18). De som er i Kristus tilhører den allmektige Gud som styrer historien, den Frelseren som brøt syndens og dødens makt, og den Herre som ga oss troen som seirer over verden. Fordi han har fått all makt i himmel og på jord, så har vi god grunn til å ta fatt på misjonsoppdraget med liv og lyst, og gjøre alle folkeslag til disipler av Jesus (Mat 28:18-20).

Lesespørsmål:

 1. Hvordan ble Åpenbaringsboken til – til hvem ble den skrevet, og hvorfor?
 2. Hvordan presenterte Jesus seg selv?
 3. Hvordan presenterte Johannes seg selv, og hva hadde han fått beskjed om å gjøre?
 4. Hva var bra og hva var mindre bra med menigheten i Efesos?
 5. Hva var budskapet til menigheten i Smyrna?
 6. Hvilken advarsel fikk menigheten i Pergamon?
 7. Hva sa Jesus at han ville gjøre i Tyatira?
 8. Hva var budskapet til menigheten i Sardes?
 9. Hva kom til å skje i Filadelfia-menigheten?
 10. Hva var situasjonen i menigheten i Laodikea?
 11. Johannes ble ledet gjennom en dør i himmelen, og han så noen sitte på en trone omgitt av eldste. Hva var det disse eldste gjorde og sa?
 12. Hva var det med bokrullen i Guds høyre hånd?
 13. Hva foregikk omkring Lammet?
 14. Hva skjedde da Lammet brøt seglene?
 15. Hvorfor ga spesial-engelen beskjed til englene med de fire vindene om å vente?
 16. Plutselig ble det stille en halvtime i himmelen. Hva skjedde?
 17. Sju engler blåste i basuner; hva skjedde?
 18. Hva var de tre ødeleggerne?
 19. Hva skjedde med de to vitnene?
 20. Hva skjedde med kvinnen og dragen?
 21. Dragen gikk sammen med et dyr som kom opp fra havet og ett som oppsto fra landjorda, og det ble laget en statue. Hva skjedde?
 22. Hva skjedde på Sion-fjellet etter dette?
 23. Tre engler fløy over himmelen med ulike budskap – hva var det de erklærte?
 24. Hvem var mannen med en krone av gull på hodet og en skarp sigd i hånden, og hva gjorde han?
 25. Guds vrede ble tømt ut over jorden – hvordan?
 26. Hva skjedde med den Prostituerte og Babylon?
 27. Et rop fra himmelen kunngjorde at Lammets brud var klar. Hvordan var hun kledt?
 28. Hvem satt på den hvite hesten, og hva gjorde han?
 29. Hva skjedde i den første oppstandelsen?
 30. Hva skjedde i den endelige dommen?
 31. Hvordan var det Nye Jerusalem?
 32. Hva var engelens siste instruksjoner til Johannes?
 33. Hva sier Ånden og Bruden?
 34. Hva var Jesu siste ord i Åpenbaringsboken?

Ressurser til Åpenbaringsboken:

Video (engelsk): The Bible Project: Revelation