Amos

Introduksjon:

Amos (760-750 f.Kr.) kom fra Tekoa i Juda, og tjente Gud som profet i en tiårsperiode. Han forsørget seg som sauebonde og fruktdyrker, nærmere bestemt fikendyrker (1:1, 7:14-15). Han ble sendt til Betel i nord, som var det politiske og religiøse senteret der, og forkynte budskapet som Gud hadde gitt ham. Både Amos og Hosea tjente som profeter i nord omtrent samtidig, mens Jesaja tjente Gud i sør.

Hovedbudskapet var at Guds dom ville komme over nabolandene, men at dette også var en advarsel til selv-tilfredse Israel om å vende om. Han advarte dem fra Herren om at dersom de ikke sluttet med den skamløse utnyttingen av fattige, og vendte seg om fra umoralen, urettferdigheten og avgudsdyrkelsen, så ville fremmede makter overta landet. De hyklerske, religiøse festene deres var som en motbydelig stank for Herren. Budskapet til Amos gjorde lederne i Betel opprørte, og presten Amasja sendte en skriftlig klage til kongen om Amos (se 7:10-13).

Lesespørsmål til Amos:

  1. Hvem var Amos, og hvem rettet budskapet han seg til?
  2. Hva var budskapet hans?
  3. Hvorfor var det nødvendig å dømme Israel og Juda for deres synd?
  4. Hvordan åpenbarte Herren sine planer før de ble satt i verk?
  5. Hvordan kunne man bli frelst?
  6. Amos hadde en spesiell motstander – hvem, og hva skjedde?
  7. Amos hadde fire visjoner; hva så han, og hva var budskapene?

Ressurser til Amos:

Video (engelsk): The Bible Project: Amos