Amos

Introduksjon:

Amos (760-750 f.Kr) tjente Gud som profet i en tiårsperiode. Han kom fra Tekoa i Juda, og jobbet som sauebonde og fruktdyrker, nærmere bestemt fikendyrker (1:1, 7:14-15). Han gikk til Betel i nord, til det politiske og religiøse senteret der, og forkynte det budskapet som Gud hadde gitt ham. Hosea tjente som profet i nord omtrent samtidig, og Jesaja i sør. Hovedbudskapet var om Guds dom over nabolandene, men også et kall til omvendelse for selv-tilfredse Israel. Han advarte dem fra Herren om at dersom de ikke sluttet med den skamløse utnyttingen av fattige, all umoralen, urettferdigheten og avgudsdyrkelsen, så ville fremmede makter overta dem. De religiøse festene deres var en vemmelig stank for Herren. Amos gjorde lederne i Betel opprørte, og presten Amasja sendte en skriftlig klage til kongen om Amos (se 7:10-13).

Lesespørsmål til Amos:

  1. Hvem var Amos, og hvem rettet budskapet han seg til?
  2. Hva var budskapet hans?
  3. Hvorfor var det nødvendig å dømme Israel og Juda for deres synd?
  4. Hvordan åpenbarte Herren sine planer før de ble satt i verk?
  5. Hvordan kunne man bli frelst?
  6. Amos hadde en spesiell motstander – hvem, og hva skjedde?
  7. Amos hadde fire visjoner; hva så han, og hva var budskapene?

Ressurser til Amos:

Video (engelsk): The Bible Project: Amos