Peters-brevene

Introduksjon:

Peters to brev ble skrevet i Rom av apostelen Peter på slutten av livet hans, rundt årene 62-65 e.Kr. Han skrev brevene for å oppmuntre de kristne som led under forfølgelse i de provinsene som i dag er en del av Tyrkia. I sitt andre brev var han opptatt av problemene med feil lære og moralsk utglidning i disse menighetene. Årsaken til problemene synes å ha vært at noen hadde begynt å så tvil om Jesus noen gang ville komme tilbake. Det hadde hersket en forventning om at Jesus skulle komme tilbake veldig snart, men etter som årene gikk ble denne forventningen snudd til skuffelse og resignasjon hos enkelte i menighetene. Tvil omkring Jesu tilbakekomst undergravde også troen på at det ville bli noen dommedag for alle mennesker. Peter tok opp disse spørsmålene, og svarte myndig på dem. Peter var den apostelen som Jesus hadde snakket med om hva som var fundamentet for hans menighet, nemlig åpenbaringen av Kristus (Mat 16:17-18). Han ble senere den ledende apostelen under vekkelsen i Jerusalem som startet pinsedag det året Jesus døde og stod opp. 5-8 år senere besøkte Peter den romerske offiseren Kornelius (år 38 e.Kr), og fikk se hvordan ikke-jøder begynte å ta imot evangeliet og ble fylt med Ånden. Seks år senere (44 e.Kr) ble Peter arrestert av kong Agrippa i Jerusalem, og ventet på dødsdommen i fengselscellen. Jakob, bror til Johannes, var blitt henrettet kort tid i forveien. En engel kom imidlertid til fengselet der Peter satt, og førte ham ut på en mirakuløs måte. Peter forlot så byen for en tid etter å ha gitt beskjed til noen kristne i en husmenighet (hjemme hos mor til Markus) at han var sluppet ut av Gud gjennom et mirakel (Apg 12:12). Fire år etter dette (48 e.Kr) deltok han på det viktige ledermøtet i Jerusalem der det skulle avgjøres om ikke-jøder måtte konvertere til jødedommen for å kunne bli akseptert som kristne. Han støttet Paulus og Barnabas i deres syn på at kun omvendelse og tro på Jesus måtte være grunnlaget for å bli akseptert som kristne (Apg 15:7). Argumentet var at Gud gjennom Jesus hadde åpnet veien for ikke-jøder så vel som for jødene, og de derfor ikke måtte stenge denne veien igjen. Jakob, Jesu bror som da var den ledende eldste blant de kristne i Jerusalem, støttet også dette synet. Dermed ble saken avgjort slik, med noen enkle forbehold. Beslutningen var også i tråd med Jesu egne instrukser (Mat 28:19, Apg 1:8). Noen år etter dette (50-54 e.Kr) flyttet Peter til Rom, og arbeidet der inntil han ble henrettet rundt år 65 e.Kr av keiser Nero. Kristne ble på den tiden stadig utsatt for mistanke, uvilje og forfølgelse, og da det brøt ut en storbrann i Rom den 19.juli 64 utpekte Nero de kristne som skyldige. En klappjakt på kristne ble dermed satt i gang, og tusenvis ble drept, deriblant Peter. Mange fikk imidlertid også stor respekt for de kristne på grunn av deres store mot, fredelige holdning og klare vitnesbyrd. Mange kristne gikk heller rakrygget og uredd i døden enn å fornekte Jesus.

Lesespørsmål:

 1. Hvem skrev Peter til?
 2. Hvorfor skulle de glede seg?
 3. Hva var så fantastisk at til og med englene fulgte nøye med for å forstå mer?
 4. Hvem sa Peter at de var blitt i kraft av Kristus?
 5. Hvordan skulle de oppføre seg mot myndighetene?
 6. Hva sa han til slavene?
 7. Hva sa han til de gifte kvinnene og ektemennene?
 8. Hva skrev Paulus om dåpen?
 9. Peter påpekte at verdens ende ville komme snart. Hva skulle de gjøre?
 10. Hva skrev han til de eldre, og hva skrev han til de yngre i menigheten?
 11. Peter skrev at alt vi trenger for å leve et gudfryktig liv er gitt oss. Hva mente han?
 12. Hvordan kan vi ha del i Guds guddommelige natur?
 13. På hvilken måte skulle de bygge opp sin tro for å bli nyttige og fruktbare?
 14. Hvorfor skulle de vise stor oppmerksomhet til hva profetene hadde skrevet?
 15. Hvem advarte Peter dem imot?
 16. Hvordan viste Gud sin dom i gamle tider?
 17. Hva ville Gud dømme spesielt hardt?
 18. Peter forklarte hvorfor han hadde skrevet de to brevene. Hva sa han?
 19. Hva sa Peter om Guds makt og fenomenet tid?
 20. Hva skrev Peter om Markus, Paulus og Silas?

Ressurser til Peters-brevene:

Video (engelsk): The Bible Project: 1 Peter

Video (engelsk): The Bible Project: 2 Peter

 

Legg igjen en kommentar