Filipperbrevet

Introduksjon:

Filipperbrevet ble, som Efeserbrevet, skrevet av Paulus mens han var i fangenskap i Roma rundt år 62. Filippi var en viktig romersk koloni i Makedonia, og stedet hvor Gud hadde ledet dem til gjennom å gi Paulus et syn. Forretningskvinnen Lydia hadde lyttet til Paulus’ undervisning ved elvebredden, og hadde kommet til tro (Apg. 16:14). Dette var også byen hvor Paulus og Silas var blitt kastet i fengsel, og hvor et jordskjelv fikk dørene til å springe opp. Fangevokteren ble frelst sammen med hele sin familie da Paulus forkynte evangeliet for dem, og dagen etter ble de satt fri. I brevet til menigheten gjør Paulus klart hvor glad han er i dem, og at han ber for dem. Han oppfordrer dem til å holde fast på det de har lært, vokse stadig i modenhet og holde fast på tro, glede og takknemlighet. Han ber dem inntrengende å bevare evangeliet rent, og ikke å la seg presse av «skamskjærerne», de som dro rundt i menighetene for å pålegge kristne å omskjære seg. Filipperbrevet er det store gledes-brevet.

Lesespørsmål:

  1. Hva var det Paulus ba for dem om?
  2. Hvordan kunne de gjøre Paulus virkelig glad?
  3. Hva sa Paulus og Timoteus og Epafroditus?
  4. Hva var det Paulus stadig minnet dem om til deres eget beste?
  5. Paul hadde forandret syn på hva som var viktig i livet – hva sa han om det?
  6. Paulus forklarte at han fokuserte på en eneste ting, hva var det?
  7. Hva burde de konsentrere tankene om, ifølge Paulus?

Ressurser til Filipperbrevet:

Video (engelsk): The Bible Project: Philippians