Nehemja

Introduksjon:

Nehemja arbeidet i borgen i Susa for perserkongen Artaxerxes. Han var munnskjenk for kongen, noe som vi i dag kan tenke oss tilsvarer en slags hovmester, eller kanskje adjutant eller butler. Det var i hvert fall en høyt betrodd stilling, og nært knyttet til kongens personlige sikkerhet. Året var 446 f.Kr. og Nehemja arbeidet i palasset hvor Ester bodde. Det var nå gått 33 år siden Ester ble dronning, og Artaxerxes, som var sønn til Xerxes, hadde allerede regjert i 20 år. En dag kom en bror av Nehemja som het Hananja tilbake fra et besøk i Jerusalem. Rapporten han kom med var nedslående. Jødene som bodde i Jerusalem ble undertrykket av sine naboer, muren var ennå ikke bygget, og portene var blitt brent. Nehemja ble opprørt over å høre hvor dårlig det stod til. Han begynte å be inderlig til Herren, og tenkte på hva han kunne gjøre. Han kom fram til at han ville reise til Jerusalem selv, og bistå i gjenreisningen. Nå begynte han å se etter en anledning til å legge saken fram for kongen. Det gikk ikke mange dagene før perserkongen selv åpnet for en mulighet. Han spurte Nehemja hvorfor han virket så nedstemt og bekymret. Artaxerxes kjente godt til gjenreisningsprosjektet i Jerusalem. 13 år tidligere var det han som hadde sendt Esra til Jerusalem sammen med 1600 andre for å styrke gjenreisningen der. Han lyttet til Nehemja, og ga ham tillatelse til å reise til Jerusalem i samme ærend. Nehemja ankom byen i april-mai i år 445. Etter å ha gjort en del innledende undersøkelser startet han organiseringen av gjenreisning av muren. Tross mye motstand og fiendtlighet fra nabofolkene klarte de å fullføre muren og reparere porten på rekordtid. Det er interessant å se hvordan Nehemja gikk fram. Først kartla han situasjonen i det stille, deretter delte han sine planer med folket. De organiserte seg deretter på en måte som var utrolig effektiv, og mange viste stort mot og innsats.

Lesespørsmål:

 1. Hvem var Nehemja, og hvorfor dro han til Jerusalem?
 2. Hva bad Nehemja Gud om før han dro, og hvordan svarte Gud?
 3. Hva var det første Nehemja gjorde da han kom til Jerusalem?
 4. Hva ble Nehemjas prosjekt?
 5. Forklar hvem som motarbeidet Nehemja i Jerusalem, hvorfor og hvordan? Hvordan reagerte Nehemja?
 6. Hvordan organiserte de gjenoppbyggingen?
 7. Det brøt ut konflikter mellom folk. Hva handlet konfliktene om, og hvordan løste Nehemja dette?
 8. Det ble en stor samling for jødene. Hva gjorde Nehemja, Esra og Levittene, og hvordan feiret de?
 9. Senere gikk folket gjennom en periode med lojalitetserklæringer og innvielse. Hvordan gjorde de det?
 10. Hva ble gjort med Levittene og prestenes tjeneste?
 11. Det var spesielt ett avvik fra Guds ord som gjorde Nehemja ekstra sint. Hva var det, og hva gjorde Nehemja?

Ressurser til Nehemja:

Video (engelsk): The Bible Project: Ezra-Nehemaiah