Nehemja

Introduksjon:

Nehemja var sønn av Hakalja, og hadde flere brødre hvor en av dem het Hanani. Vi er i gjenreisningsperioden for Jerusalem, og året var 446 f.Kr. Nehemja arbeidet i palasset hvor Ester bodde, i borgen i Susa, persernes hovedstad. (Restene av byen finnes fortsatt i dag, og ligger litt nord for byen Basra i Irak.)  Han var «munnskjenk» for perserkongen Artaxerxes, noe som vi i dag kan tenke oss tilsvarer en slags hovmester, adjutant eller butler. Det var i hvert fall en høyt betrodd stilling, og nært knyttet til kongens personlige sikkerhet.

Det var gått rundt 33 år siden Ester ble dronning, og Artaxerxes, (sønn av Xerxes 1), hadde allerede regjert i 20 år. En dag kom Hananja, Nehemjas bror, tilbake fra et besøk i Jerusalem. Rapporten han kom med var nedslående. Jødene som bodde i Jerusalem ble undertrykket av sine naboer, muren var ennå ikke bygget, og portene var blitt brent ned av fiender. Nehemja ble svært opprørt over å høre hvor dårlig det stod til. Han begynte å be inderlig til Herren, og tenke på hva han kunne gjøre. Han kom fram til at han ville reise til Jerusalem selv, og hjelpe til i arbeidet. Nå begynte han å se etter en anledning til å legge saken fram for kongen. Det gikk ikke mange dagene før perserkongen selv åpnet for en mulighet. Han hadde lagt merke til at Nehemja virket så nedstemt og bekymret, og hadde derfor spurt hva som var i veien.

Kong Artaxerxes kjente godt til gjenreisningsprosjektet i Jerusalem. 13 år tidligere var det han som hadde gitt fullmakt til Esra om å reise til Jerusalem sammen med 1.600 jøder for å styrke gjenreisningsarbeidet der. Kongen lyttet til Nehemja, og ga ham tillatelse til å reise. Han utnevnte Nehemja til sin «stattholder», noe som ga ham svært høy status.

Nehemja ankom byen i april-mai i år 445. Etter å ha gjort en del innledende undersøkelser startet han organiseringen av gjenreisning av muren. Esra befant seg også i byen, og Nehemja nevner ham flere ganger. Tross mye motstand og fiendtlighet fra nabofolkene klarte de å fullføre muren og reparere porten på rekordtid.

Det er interessant å se hvordan Nehemja gikk fram. Først kartla han situasjonen i det stille, deretter delte han sine planer med folket og fikk dem med seg. De organiserte seg deretter på en måte som var utrolig effektiv, og mange viste stort personlig mot og innsatsvilje.

Test deg selv:

  1. Hvem var Nehemja, og hvorfor dro han til Jerusalem?
  2. Hva bad Nehemja Gud om før han dro, og hvordan svarte Gud?
  3. Hva var det første Nehemja gjorde da han kom til Jerusalem?
  4. Hva ble Nehemjas prosjekt?
  5. Forklar hvem som motarbeidet Nehemja i Jerusalem, hvorfor og hvordan? Hvordan reagerte Nehemja?
  6. Hvordan organiserte de gjenoppbyggingen?
  7. Det brøt ut konflikter mellom folk. Hva handlet konfliktene om, og hvordan løste Nehemja dette?
  8. Det ble en stor samling for jødene. Hva gjorde Nehemja, Esra og Levittene, og hvordan feiret de?
  9. Senere gikk folket gjennom en periode med lojalitetserklæringer og innvielse. Hvordan gjorde de det?
  10. Hva ble gjort med Levittene og prestenes tjeneste?
  11. Det var spesielt ett avvik fra Guds ord som gjorde Nehemja ekstra sint. Hva var det, og hva gjorde Nehemja?

Ressurser til Nehemja:

Video (engelsk): The Bible Project: Ezra-Nehemaiah