Sakarja

Introduksjon:

Sakarja var profet samtidig med Haggai, og trolig ganske ung. Han var med i gjenreisningsarbeidet, og deltok i første gruppe som ankom fra Babylon for å gjenreise Jerusalem rundt år 536 f.Kr. Han var sønn av Berekja og sønnesønn av Iddo, som han overtok presteoppgaven etter (se Neh 12:16). I likhet med Jeremia og Esekiel var altså Sakarja både prest og profet.

Sakarja brakte 11 budskap fra Herren, og hadde 8 ulike syn. Budskapene handlet om behovet for omvendelse, og inneholdt løfter fra Herren om tilgivelse, velsignelse, dom over fiendene og håp om fremtidig forløsning.

Hans første budskap kom i november 520, altså 2-3 måneder etter at Haggai først hadde forkynt sitt budskap. Begge profetene satte mot i lederne og folket så de skulle fullføre gjenreisningsarbeidet. De nevnes sammen i den forbindelsen (se Esra 5:1, 6:14).

Sakarja er mye sitert i Det nye testamente. Eksempler er 8:16 (sitert i Ef 4:25), 9:9 (sitert i Matt 21:5 og Joh 12:15), 11:12-13 (sitert i Matt 27:9-10), 12:10 (Joh 19:37), 13:7 (Matt 26:31 og Mrk 14:27). Ellers er det mange indirekte henvisninger til Sakarja. Noen har estimert at 54 bilder og uttrykk fra Sakarja er blitt brukt på 67 ulike steder i Det nye testamente, mange av dem i Åpenbaringsboken.

Test deg selv:

  1. Hva var Sakarjas første budskap?
  2. I sitt første syn så Sakarja menn på røde, hvite og brune hester. Hva var budskapet?
  3. Profeten hadde et syn som gjaldt Josva, øverstepresten. Hva skjedde?
  4. Hva var budskapet til Serubabel?
  5. Hva lovet Herren angående det nye tempelet?
  6. På fire forskjellige steder i boken bringer profeten ord om at Herren skal bringe sitt rike til mange nasjoner. Finn de fire stedene.
  7. På fire forskjellige steder finner du profetier om Messias som er sitert i evangeliene om Jesus. Finn ut hvor disse profetiene står.

Ressurser til Sakarja:

Video (engelsk): The Bible Project: Zechariah