Sakarja

Introduksjon:

Sakarja var profet sammen med Haggai, og deltok også i første gruppe som dro fra Babylon for å gjenreise Jerusalem. Hans første budskap kom i november 520, altså 2-3 måneder etter at Haggai først hadde forkynt sitt budskap. Begge profetene oppmuntret lederne og folket til å fullføre gjenreisningsarbeidet, og de nevnes sammen (Esra 5:1, 6:14). Sakarja brakte 11 budskap fra Herren, og hadde 8 ulike syn. Budskapene handlet om omvendelse, og løfter fra Herren om tilgivelse, velsignelse, dom over fiendene og håp om fremtidig herlighet. 

Lesespørsmål:

  1. Hva var Sakarjas første budskap?
  2. I sitt første syn så Sakarja menn på røde, hvite og brune hester. Hva var budskapet?
  3. Profeten hadde et syn som gjaldt Josva, øverstepresten. Hva skjedde?
  4. Hva var budskapet til Serubabel?
  5. Hva lovet Herren angående det nye tempelet?
  6. På fire forskjellige steder i boken bringer profeten ord om at Herren skal bringe sitt rike til mange nasjoner. Finn de fire stedene.
  7. På fire forskjellige steder finner du profetier om Messias som er sitert i evangeliene om Jesus. Finn ut hvor disse profetiene står.

Ressurser til Sakarja:

Video (engelsk): The Bible Project: Zechariah