Jona

Introduksjon:

Profeten som nevnes i 2.Kong 14:25 var antagelig Jona (793-753 f.Kr). Han var sønn av Amittai, og kom fra Gat-Hefer nært Betlehem i nord. Jeroboam II var konge på den tiden, og regjerte i årene 782-753. Jona hadde profetert at Israel ville gjenvinne landområdet mellom Lebo-Hamat og Dødehavet, noe som skjedde. Jonas bok handler om da Herren ga ham i oppdrag å gå til assyrernes viktigste by, Ninive, med et budskap om at byen ville falle dersom ikke folket endret seg radikalt. Jona var uvillig til dette, og forsøkte å flykte fra Gud ved å bli med ombord i et skip. En fryktelig storm endte med at han ble kastet på havet, og ført tilbake til land på mirakuløst vis. Han gikk omsider inn i assyrernes by og forkynte budskapet om Guds dom og ødeleggelse med en 40 dagers frist. En spektakulær solformørkelse skal ha skjedd omtrent samtidig, noe som kan ha bidratt til å overbevise folket i byen om at budskapet var ekte. Det ble erklært landesorg, folket vendte om, og selv kongen kledde seg i sekk og aske. Herren utsatte dermed straffedommen, noe som gikk hardt inn på Jona. Han ville helst se byen gå til grunne, men Herren hadde en prat med ham om dette. Jesus brukte senere historien om Jona i sin forkynnelse (se Matt 12:41, Luk 11:30-32). Rundt 150 år etter hendelsen med Jona hadde profeten Nahum et lignende budskap til Ninive, men denne gang ble byen ødelagt av sine fiender, babylonerne. Byen falt i 612, og ble utslettet.

Lesespørsmål:

1. Hvilket oppdrag fikk Jona av Herren, og hvordan reagerte han?

2. Jona stakk av på et skip – hva skjedde?

3. Han bøyde seg for Herren på et veldig spesielt sted. Hvor, og hva sa han?

4. Hva skjedde videre?

5. Senere talte Herren på nytt til Jona. Hva sa han?

6. Hvordan reagerte folk på budskapet til Jona?

7. Hva ble resultatet av hans forkynnelse?

8. Hvordan reagerte Jona på det som skjedde? Hva sa Herren til ham?


Ressurser til Jona:

Video (engelsk): The Bible Project: Jonah