Jona

Introduksjon:

Jona (793-753 f.Kr.) var profeten som nevnes i 2.Kong 14:25. Han var sønn av Amittai, og kom fra Gat-Hefer nært Betlehem i nord. Jeroboam II var konge på den tiden, og regjerte i årene 782-753 f.Kr. Jona hadde profetert at Israel ville gjenvinne landområdet mellom Lebo-Hamat og Dødehavet, noe som skjedde.

Jonas bok handler om da Herren ga ham i oppdrag å gå til assyrernes viktigste by, Ninive. Budskapet var at byen ville falle dersom ikke folket omvendte seg. Jona var mildt sagt uvillig, og forsøkte å flykte vekk fra Gud ved å bli med ombord i et skip. En fryktelig storm endte med at han ble kastet på havet, og ført tilbake til land på mirakuløst vis (han fikk haik med en monsterfisk). Omsider bøyde han seg for Gud og gikk inn i assyrernes by for å advare dem om Guds dom og ødeleggelse. De fikk 40 dagers frist. En spektakulær solformørkelse skal ha skjedd omtrent samtidig, noe som kan ha bidratt til å overbevise folket i byen om at Jona hadde med Gud å gjøre, og at budskapet var ekte. Det ble dermed erklært landesorg, og folket vendte om. Selv kongen kledde seg i sekk og aske.

Herren utsatte straffedommen, noe som skuffet Jona veldig. Han ville helst sett byen ligge i grus. Hvordan kunne Herren la de fæle assyrerne slippe så billig unna? Jona ble deprimert. Herren hadde en liten prat med ham om dette. (Jesus, Herren, brukte senere denne historien om Jona i sin forkynnelse, se Matt 12:41, Luk 11:30-32).

Senere, rundt 150 år etter hendelsen med Jona, hadde profeten Nahum et lignende budskap til Ninive. Året var 612 f.Kr., og denne gang kunne ingen redde dem. Byen ble fullstendig utslettet av assyrernes fiender i sør og øst, nemlig de mektige babylonerne.

Lesespørsmål:

1. Hvilket oppdrag fikk Jona av Herren, og hvordan reagerte han?

2. Jona stakk av på et skip – hva skjedde?

3. Han bøyde seg for Herren på et veldig spesielt sted. Hvor, og hva sa han?

4. Hva skjedde videre?

5. Senere talte Herren på nytt til Jona. Hva sa han?

6. Hvordan reagerte folk på budskapet til Jona?

7. Hva ble resultatet av hans forkynnelse?

8. Hvordan reagerte Jona på det som skjedde? Hva sa Herren til ham?


Ressurser til Jona:

Video (engelsk): The Bible Project: Jonah