Malaki

Introduksjon:

Malaki betyr «min budbringer». Hans bok er den siste i Det gamle testamente, og han var den siste profeten som vi har i Bibelen før Johannes døperen kom. Malaki profeterte faktisk at Johannes skulle komme, og at han da skulle forberede veien for Messias (se 3:1, 4:5 og Matt 11:10). Etter Malaki ble det en slags profetisk ventetid som varte i over 400 år.

Malaki tjente som profet i Jerusalem mens Esra og Nehemja var der. Det var gått over 80 år siden den første gruppen hadde kommet til Jerusalem sammen med Haggai og Sakarja for å gjenreise tempelet (år 536). Esra var kommet med den andre gruppen (år 458), mens Nehemja kom bare med sine egne assistenter (år 445).

Det var store utfordringer i gjenreisningsarbeidet. Det var stadig ytre press og motstand. I tillegg var det indre splid hos jødene, og moralsk forfall. Dårlig oppførsel og mangel på respekt for Guds ord, selv blant ledere, skapte fortvilelse og sinne hos de som forsøkte å holde gjenreisningsarbeidet i gang. Både Esra, Nehemja og Malaki tok opp flere av de samme problemene: Svikt i presteskapet, åpenbart hykleri, utglidninger når det gjaldt ekteskap, utnyttelse av fattige og innflyttere, samt en utbredt tiende-unndragelse. Det siste skapte store problemer for tempeltjenesten. Prestene fikk ikke lønn, og måtte slutte.

Typisk for Malakis budskap er dialog-formatet. Han beskriver seks dialoger mellom Herren og folket der ulike påstander blir diskutert. Først kommer et utsagn, deretter en protest eller motspørsmål, så gjerne etterfulgt av en dialog og til slutt en konklusjon. Boken åpner slik: «Jeg elsker dere», sier Herren. Men dere sier: «Hvordan elsker du oss?» Så følger en dialog med flere oppfølgingsspørsmål og svar.

Påfølgende temaer som tas opp gjelder prestene og deres frafall (1:16). Så følger en sak som gjelder regelbrudd og utroskap i forbindelse med ekteskapene (2:11 og 13), måten de krangler med Herren på (2:17), deres forkastelige oppførsel (3:5), forsømmelsen av tienden (3:8), og den frekke tonen de tillot seg mot Herren (3:13). (Husk at dette var selveste gjenreisningsfolket som hadde forlatt alt i Babylon-Persia for å tjene Gud og bringe alt i orden! Det sier noe om hvor hjelpeløse mennesker er i sin falne natur. Gode intensjoner holder ikke, det må et mirakel fra Gud til. Se for øvrig kommentarer til dette i Rom 7:14-24, og Joh 3:5, mv.)

Malaki avslutter sin bok med å minne om pakten som ble inngått med Gud da Moses ledet dem. Han profeterte at Elia skulle komme igjen «før Herrens dag kommer, den store og skremmende», og at han skulle vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene.

Etter 400 års profetisk stillhet kom så døperen Johannes, etterfulgt av Jesus fra Nasaret, den lovede Messias. Hendelsene beskrevet i evangeliene og i Apostlenes gjerninger danner dermed en slags sømløs overgang fra den gamle pakts tid og inn i den nye pakts tid.

Test deg selv:

  1. Hvordan hadde prestene vist forakt for Herrens navn?
  2. Hva gikk pakten med Levi ut på, og hvordan var dette relevant for dem?
  3. Hvordan ville Herren at prestene skulle tjene ham?
  4. Malaki profeterte to ganger om en budbringer som skulle rydde vei for Herren. Finn tekstene.
  5. På hvilke måter hadde folket vært utro mot Herren?
  6. Hvilke forferdelige ting hadde folket sagt om Herren?
  7. Hva var løftet til dem som fryktet Herrens navn?

Ressurser til Malaki:

Video (engelsk): The Bible Project: Malachi