Malaki

Introduksjon:

Malaki betyr «min budbringer». Han tjente som profet rundt 80-100 år etter Haggai og Sakarja og de andre i den første gruppen som returnerte til Jerusalem for å gjenreise tempelet. Dette var samtidig med Esra (som ankom år 458 f.Kr.) og Nehemja (som ankom år 445). Det var store utfordringer i gjenreisningsarbeidet, med ytre motstand og indre splid. Mangel på hengivenhet og respekt overfor Herrens forskrifter og dårlig adferd satte folk stadig på kant med Guds vilje. Både Esra, Nehemja og Malaki tok opp flere av de samme problemene: Svikt i presteskapet, hykleri, utglidninger når det gjaldt ekteskapene, utnyttelse av svakere stilte og innflyttere, samt utbredt tiende-unndragelse – noe som skapte problemer for tempeltjenesten. Typisk for Malakis budskap er dialog-formatet. Han beskriver seks dialoger mellom Herren og folket der ulike påstander ble diskutert. Først kommer et utsagn, deretter en protest eller motspørsmål, så gjerne etterfulgt av en dialog og til slutt en konklusjon. Boken åpner slik: «Jeg elsker dere», sier Herren. Men dere sier: «Hvordan elsker du oss?» Deretter følger en sak som gjelder prestene, og deres frafall (1:16). Etter det følger en sak som gjelder regelbrudd og utroskap i forbindelse med ekteskapene (2:11 og 13), måten de tretter med Herren på (2:17), deres mangel på god etikk (3:5), forsømmelsen av tienden (3:8), og frekkhetene mot Herren (3:13). Malaki avslutter sin bok med å minne om pakten under Moses, og profeterte om at Elia skulle komme igjen «før Herrens dag kommer, den store og skremmende», og at han skulle vende fedres hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene. Etter Malaki hadde Juda om lag 400 års profetisk stillhet. Så kom døperen Johannes og Jesus, Messias. Hendelsene beskrevet i evangeliene og i Apostlenes gjerninger danner en sømløs overgang fra Malaki og inn i den nye tid og nye pakt.

Lesespørsmål til Malaki:

1. Hvordan hadde prestene vist forakt for Herrens navn?

2. Hva gikk pakten med Levi ut på, og hvordan var dette relevant for dem?

3. Hvordan ville Herren at prestene skulle tjene ham?

4. Malaki profeterte to ganger om en budbringer som skulle rydde vei for Herren. Finn tekstene.

5. På hvilke måter hadde folket vært utro mot Herren?

6. Hvilke forferdelige ting hadde folket sagt om Herren?

7. Hva var løftet til dem som fryktet Herrens navn?


Ressurser til Malaki:

Video (engelsk): The Bible Project: Malachi