Matteus

Introduksjon:

Matteus var en av de første disiplene til Jesus, og blant de 12 nærmeste. Han var sønn av Alfeus. Noen ganger blir han kalt Levi (Mk 2:14, Lk 5:27). Han jobbet som skatteinnkrever for Herodes og keisermakten, men forlot denne jobben for å kunne følge med Jesus i hans tjeneste (9:9). Matteus snakket trolig flere språk, som hebraisk/arameisk (jødenes språk), gresk og latin (grekernes og romernes språk), og han hadde antagelig utdannelse i skattejuss, økonomi og regnskap. Matteus skrev sin bok rundt år 55-65 e.Kr. Dette var bare 22 år etter Jesu død og oppstandelse, eventuelt senest 32 år etterpå. Boken bærer preg av å være skrevet til jøder, og Matteus er opptatt av å dokumentere overfor jødene at Jesus virkelig var (og er) Messias. Jesus oppfylte nemlig de messianske løftene og profetiene på en svært overbevisende måte. Boken rapporterer gjennom detaljrike øyenvitneskildringer hva Jesus sa og underviste, hvordan folk reagerte, og ellers om hva som skjedde rundt Jesus. Matteus skriver åpent om den motstanden Jesus og disiplene møtte fra de jødiske miljøene. Når han skrev denne boken bodde han antagelig i Antiokia i Syria.

Lesespørsmål:

 1. Hva visste Josef om Jesus da han giftet seg med Maria?
 2. Tre ganger talte Gud til Josef i drømmer. Om hva?
 3. Hvilke profetier om Jesus ble oppfylt de første leveårene hans?
 4. Fortell om Johannes døperens tjeneste; hva var hans oppgave?
 5. Jesus ble ledet av Ånden inn i ødemarka. Fortell historien.
 6. Hvordan fikk Jesus sine første disipler?
 7. Jesus hadde en spesiell tale til disiplene på et fjell. Hva snakket han om?
 8. Hvilke tre ting var inkludert i Jesu tjeneste?
 9. Hvem sin tro ble Jesus imponert over? Fortell historia.
 10. Hvilke typer sykdommer helbredet Jesus?
 11. En lam mann kom gjennom taket. Fortell hva som skjedde.
 12. Matteus inviterte Jesus til et middagsselskap. Hva skjedde?
 13. Hvorfor fastet ikke Jesus og disiplene hans?
 14. Jesus møtte to blinde menn. Hva skjedde?
 15. Jesus sendte ut de tolv disiplene. Hva skjedde?
 16. Hvorfor er det lov å helbrede på sabbaten?
 17. Johannes døperen sendte noen med spørsmål til Jesus. Hva ble sagt?
 18. Hvordan kan mennesker finne fred i sjela?
 19. Hva var «Jona-tegnet»?
 20. Hva var poenget med lignelsen om mannen som sådde såkorn?
 21. Nevn fem lignelser om Guds rike.
 22. Hva var problemet Jesus møtte i Nasaret?
 23. Fortell historien om da Johannes døperen døde.
 24. Fortell hva som skjedde da Peter gikk på vannet?
 25. Hva er det som skitner et menneske til?
 26. Hva snakket Jesus og den kanaaneiske kvinnen om?
 27. Hva skjedde da Jesus metta tusener av mennesker?
 28. Hva sa Jesus om fariseernes og saddukeernes surdeig?
 29. Jesus spurte disiplene: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» Fortell historien.
 30. Hva er kvalifikasjonene for å kunne være en disippel?
 31. Tre disipler fikk en spesiell åpenbaring av Jesus. Hva skjedde?
 32. Hva sa Jesus om det å være en viktig person?
 33. Hva sa han om tilgivelse?
 34. Nevn noen profetier som ble oppfylt det siste året før steg opp til himmelen.
 35. Nevn noen lignelser om å gi respons på Guds kall til omvendelse.

Ressurser til Matteus:

Bibelundervisning fra Matteus (lydopptak på PodBean fra et KF-møte i Øksnes), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: Matthew

 

Legg igjen en kommentar