Første Samuelsbok

Introduksjon:

Første Samuelsbok introduserer en ny periode i Israels historie, nemlig kongetiden, som startet med innsettelsen av Saul som konge i år 1050 f.Kr. Kongetiden varte i rundt 470 år, og var en turbulent tid liksom dommertiden. Israel hadde bare tre konger før landet ble splittet i år 930 i et sør-rike og et nord-rike. De tre kongene var Saul, David og Salomon. Siden hadde sør-riket Juda, med Jerusalem som hovedstad, 21 konger i løpet av 344 år. Perioden endte med Jerusalems fall i 586 f.Kr. Nord-riket, med Samaria som hovedstad fra år 878, hadde 19 konger i løpet av 220 år inntil landet ble erobret av assyrerne og befolkningen deportert rundt år 710 f.Kr.

I denne boken leser vi om hvordan Samuel ble en svært betydningsfull prest, profet og dommer i Israel. Profeten Samuel lærte tidlig å gjenkjenne Guds stemme. Han var hjelpegutt hos presten Eli, og bare et barn da Gud talte til ham første gang. Eli var en høyt respektert prest og dommer i Israel, men ble refset av Herren fordi han lot sønnene sine drive med umoral og svært dårlig oppførsel som prester. Det er underlig å se hvordan Samuel etter hvert fikk de samme problemene med sine egne sønner. Da Samuel på sine eldre dager utnevnte sønnene sine til dommere i landet, så kom folkets ledere med krav om å få en konge slik de andre folkene hadde. De hadde nemlig ingen tillit til Samuels sønner etter flere tilfeller av korrupsjon. Konge-kravet var ikke en løsning som Herren likte, men han lot dem få det slik de ville. Han utvalgte Saul, et kongsemne fra Benjamin-stammen som hadde gode forutsetninger for å være konge, men som også hadde visse svakheter. Han kunne blant annet være altfor impulsiv, han kunne gå ut over sine fullmakter, bli sykelig sjalu og ha plutselige humørsvingninger. Saul forsøkte å ignorere eller takle sine svakheter alene uten å ta imot Herrens hjelp, noe som etter hvert diskvalifiserte ham fra å regjere.

Etter at Saul hadde regjert i om lag 25 år, altså rundt år 1025 f.Kr, sendte Herren profeten Samuel til Juda-stammen for å salve en gutt, David, Isais sønn, til konge. Det skulle imidlertid gå mange år og bli mye dramatikk før han kom inn i sin kongetjeneste; hele 15 år gikk før han ble konge i Juda, og ytterligere 7,5 år gikk før han ble konge over hele Israel.

I Første Samuelsbok finner vi flere kjente historier, blant annet den berømte historien om da unge David møtte Goliat på slagmarken. Man regner med at dette skjedde rundt år 1020, altså 5 år etter at han ble salvet. Han hadde da allerede hatt flere opplevelser med Guds ledelse og hjelp, noe som ga ham stort mot i møte med filisterne.

I løpet av Sauls og Davids regjeringstid etablerte Israel seg som en sterk nasjon i det nye landet. Under Salomo, Davids sønn, opplevde Israel en lengre periode med stabilitet og fred, og sterk økonomisk fremgang. Davids og Salomos regjeringstid regnes selv i dag for å ha vært høydepunktet i Israels historie – en tid med rikdom, fred og stabilitet både åndelig og materielt. Både Samuelsbøkene, kongebøkene og krønikebøkene gir oss mange detaljer fra kongeperioden. Vi får et bredt spekter av hendelser og et stort persongalleri vi kan lære av, på godt og ondt.

Lesespørsmål:

 1. Hva var historien om Hannah?
 2. Elis sønner sviktet Gud grovt. Hva gjorde de?
 3. Hvorfor refset Herren Eli?
 4. Hva sa Herren til gutten Samuel?
 5. Hvordan døde Eli og sønnene hans?
 6. Hvordan og hvorfor ble Arken returnert til Israel?
 7. Hva skjedde i Mispa?
 8. På hvilke fire geografiske steder var det Samuel var dommer for israelittene?
 9. Hva gjorde Samuels sønner galt?
 10. Hvorfor forlangte folket å få en konge?
 11. Hvordan svarte Gud da Samuel la frem dette kravet?
 12. Hvordan møttes Samuel og Saul første gang?
 13. Hvilke instrukser fikk Saul av Samuel?
 14. Hva kom følgende ordtak av: «Er også Saul blant profetene?»
 15. Hva skjedde da Saul skulle innsettes som konge?
 16. Hva forlangte Ammonittene av folket i Gilead, og hva skjedde?
 17. Hva skjedde senere i Gilgal som fikk Herren til å angre på at han hadde innsatt Saul som konge?
 18. Hvorfor måtte krigerne redde Jonatan fra å bli drept av sin egen far?
 19. Hva skjedde den neste gangen Saul ikke adlød Gud?
 20. Fortell hva som skjedde da David ble salvet til konge.
 21. Hvordan møttes Saul og David første gang?
 22. David kom med mat til brødrene sine, og hørte Goliat utfordre Israel. Hvordan reagerte han?
 23. Hvordan var forholdet mellom David og Jonatan?
 24. Hva fikk David til en dag å spise innviet brød fra Tabernaklet?
 25. Hva gjorde Saul med prestene i Nob, og hvorfor?
 26. Hva skjedde ved hulen i En-Gedi?
 27. Hva var historien om Nabal og Abigajil?
 28. Hva skjedde da David sparte Sauls liv for andre gang?
 29. David bodde blant Filisterne en periode. Hvor, og hvor lenge?
 30. Hva var forholdet mellom David og Gat-kongen Akisj?
 31. David ga krigerne en ny regel etter slaget mot amalekittene, hva var det?
 32. Hva skjedde da Saul og Jonatan døde?

Ressurser til Første Samuelsbok:

Video-opptak av Børges undervisning fra samuelsbøkene:

Video (engelsk): The Bible Project: 1 Samuel