Jeremia

Introduksjon:

Jeremia levde i en svært viktig og dramatisk tid i Juda, og tjente som profet i årene 627-586 f.Kr, altså omtrent 54 år etter Jesaja, og inntil det året Jerusalem falt og folket ble bortført. Jeremias bok er den nest lengste boken i Bibelen. Samtidige profeter var Hulda, Sefanja, og senere Habakkuk, Daniel og Esekiel.

Jeremia vokste opp i en prestefamilie i Benjamin-landet. Da han ble kalt til å være profet var det gått omtrent 95 år siden Samaria falt, og nord-riket var helt overtatt av de folkegruppene som assyrerne tvangssendte dit. Da Jeremia startet på sin profettjeneste hadde Juda en god konge, nemlig Josjia. Guds lovbok var blitt funnet i tempelet og bekjentgjort for folket, påskefeiringen var tatt opp igjen, og flere gode reformer ble gjennomført. Sønnen Joakas regjerte bare i 3 måneder før han ble fjernet av den egyptiske farao Neko, og deretter erstattet med broren Jojakim. Begge disse sønnene til kong Josjia var en skuffelse. De hadde ingen respekt for Gud, og nektet å høre på Jeremia. Jojakim var kongen som demonstrativt skar opp Jeremias nedskrevne profeti bit for bit og brant den opp mens lederne så på. På den måten demonstrerte han sin forakt for Herrens ord (36:22-23). Jeremia ble senere vitne til hvordan babylonerkongen arresterte Jojakim og sendte ham i fangenskap. De neste to kongene sviktet også Gud, og til slutt startet den babylonske beleiringen av Jerusalem i januar 588 f.Kr. Etter over to år med beleiring brøt babylonerne inn og ødela byen 17. august 586. Jeremia ble behandlet forsiktig av babylonerne, men ble senere kidnappet av sine egne og tatt med til Egypt der han profeterte til de judeerne som var flyktet dit (fra kap. 43).

Jeremia tjente Gud som profet først og fremst i Juda, men han hadde også budskap til de nordlige delene av landet og andre nasjoner. Inndelingen av boken synes å være først budskapene til Juda, og deretter andre nasjoner, fra kapittel 46. Jeremias siste nedtegnelser gjaldt Jojakins løslatelse den 31.mars i 561 f.Kr.

Lesespørsmål:

 1. Hvem var Jeremia, og hvilke konger regjerte i Juda i Jeremias tjeneste?
 2. Hva sa Herren til Jeremia da han kalte ham til å være profet?
 3. Flere ganger spurte Herren Jeremia, “Hva ser du?”. Hva var det han så?
 4. Hva var det Herren hadde å anklage Juda for?
 5. Herrens folk sammenlignes med en skilt kvinne. Hva var poenget med denne illustrasjonen?
 6. Jeremia ble sendt til Israel i nord. Hva var budskapet, og hvordan responderte folket der?
 7. Herren hadde rettledet folket flere ganger; hvordan hadde de reagert på dette?
 8. På hvilken måte hadde profetene og prestene feilet i å gjøre sin plikt?
 9. Herrens tempel hadde blitt som en røverhule for dem. Hvorfor?
 10. Hvis de rike, mektige og kloke ville ønske å skryte av noe, hva skulle de da skryte av?
 11. Herren minnet folket om pakten. Hva sa Han?
 12. Jeremiah fikk beskjed om å kjøpe et linklede. Hvorfor?
 13. Jeremia klagde til Herren om alt han måtte lide. Hva svarte Herren?
 14. Herren sendte Jeremia til pottemakerens hus. Hvorfor?
 15. Hva gjorde Jeremia med leirkrukken utenfor bymurene, og hva var budskapet?
 16. Da den assyriske hæren angrep Juda ville kongen at Jeremia skulle be for dem. Hva svarte han på dette?
 17. Hva krevde Herren at kongen skulle gjøre?
 18. Hva sa Herren om kong Jojakim og hans far Josjia?
 19. Hva sa Herren ellers om lederne i landet?
 20. Herren hadde en spesiell beskjed til profetene – hva var det?
 21. Jeremia så et syn av to kurver med fikener. Hva handlet synet om?
 22. Jeremia brakte det samme hovedbudskapet i 23 år uten å bli hørt. Hva var budskapet?
 23. Jeremia stod foran tempelet og forutsa dets ødeleggelse. Hva skjedde med ham?
 24. Jeremia lagde et åk og la det på sine egne skuldre. Hvar var budskapet?
 25. Fortell hva som skjedde i konfrontasjonen mellom Hananja og Jeremia?
 26. Jeremia skrev et brev til folket som var i eksil i Babylon. Hva handlet brevet om?
 27. Hva sa Herren om ordtakene de hadde rundt foreldre, barn og sure druer?
 28. Jeremia profeterte om en ny pakt, hvordan skulle den være?
 29. Da babylonerne omringet Jerusalem var Jeremia i fengsel. Hvorfor var han der, og hva skjedde?
 30. Hvordan forsikret Herren folket om at han ville gjenopprette landet, og at en etterkommer av David alltid skulle sitte på Israels trone?
 31. Fortell om rekabittenes familie, og grunnen til at de ble nevnt.
 32. Hvorfor gjentok Herren stadig sine advarsler om ødeleggelse?
 33. Jeremia skrev ned alle advarslene på en bokrull. Hva skjedde?
 34. Jeremia prøvde å forlate Jerusalem, men ble arrestert. Hva skjedde?
 35. Hvorfor endte Jeremia opp i gjørmen på bunnen av en brønn?
 36. Kong Sidkia og Jeremia hadde en hemmelig samtale. Hva handlet den om?
 37. Mens folket var på vei som fanger til Babylon, fant den babylonske hærføreren Jeremia blant fangene. Hva skjedde?
 38. Den babylonske kongen valgte Gedalja som tilsynsmann i Juda. Hva skjedde med ham?
 39. Resten av judeerne kom til Jeremia for å be om råd. Hva skjedde?
 40. Herren gav et budskap til de judeiske flyktningene da de ankom Egypt. Hva var budskapet?
 41. Hvilke nasjoner mottok budskap fra Gud gjennom Jeremia?
 42. Hvor mange ganger bortførte den babylonske kongen fanger fra Juda til Babylon?

Ressurser til Jeremia:

Bibelundervisning fra KF-møte i Øksnes (lydopptak), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: Jeremiah