Jakobs brev

Introduksjon

Forfatteren av dette brevet er ikke apostelen Jakob, men Jakob som var Jesu bror (Matt 13:55), og brevet ble trolig skrevet en gang i årene 44-48. Jakob hadde i utgangspunktet vært skeptisk til Jesus (Joh 7:5), men ble overbevist da han møtte Jesus igjen etter oppstandelsen (1. Kor 15:7).

Jakob ble en høyt respektert leder blant de kristne, og ledet menigheten i Jerusalem. Jakob hadde stor innsikt i Guds ord, og var en dyktig lærer (se Apg 15:12-21).

Apostelmøtet i Jerusalem i år 48-49 ble ikke nevnt i dette brevet, og man antar derfor at Jakob skrev brevet før den tid. På dette møtet (se Apg 15:13-31) bidro nemlig Jakob til at det ble tatt en svært viktig avgjørelse angående de hedningkristne, og det ville derfor vært naturlig at Jakob hadde nevnt det om brevet ble skrevet etterpå. Under møtet ble det bestemt at de ikke-jødiske kristne skulle slippe å konvertere til jødedommen, og skulle aksepteres som likeverdige medlemmer basert kun på omvendelsen til Jesus og troen på ham. Beslutningen skapte stor glede og lettelse blant grekere og andre ikke-jøder som var kommet til tro på Jesus, og det styrket motivasjonen for å drive kristent misjonsarbeid. (Samtidig var det enkelte jødiske kristne som var imot beslutningen, og som skapte uro ved å reise rundt til menighetene for å pålegge de hedningkristne å omskjære seg og å følge Moseloven.)

Jakobs brev er skrevet særlig til jødiske kristne som var spredt omkring i det romerske riket. Han tok opp flere hverdagslige spørsmål, og svarte på dem med klare instruksjoner. Viktige poenger i brevet fra Jakob handler om utholdenhet i motgang og fristelser, om å vise troen på Jesus i handling, om ikke å forskjellsbehandle folk eller være grådig, om å passe tungen, søke sann visdom, holde seg nær Gud, vente tålmodig på ham, og vise omsorg for hverandre. Det er mange gode sitater fra dette brevet. Brevet ble sendt rundt fra menighet til menighet, kopiert og lest høyt i samlingene. Dette var vanlig for de fleste brevene i NT.

Jakob ble henrettet i år 62, og ifølge den jødiske historikeren Josefus skjedde det ved steining etter en sammensvergelse av jøder i Jerusalem.

Test deg selv:

  1. Hvordan skulle de tenke i tider med trøbbel og fristelser, ifølge Jakob?
  2. Hva skulle de gjøre når de manglet visdom?
  3. Hva sa han om sinne?
  4. Hva slags liv så Gud etter i oss?
  5. Hva sa han om å behandle folk forskjellig ut fra hvor mye penger de hadde?
  6. Hva sa han om ekte tro og ubrukelig tro?
  7. Hva sa han om å kontrollere tunga vår?
  8. Hvorfor advarte han de rike?
  9. Hva sa han om utholdenhet og bønn?

Video (engelsk): The Bible Project: James