Dommerne og Rut

Introduksjon til Dommerne:

Dommerperioden startet rundt 1376 f.Kr.* og varte om lag 320 år inntil kongenes tid begynte i Israel. Folket hadde etablert seg i det nye landet, og mange år var gått. Josva var død, og det samme var hele den generasjonen som hadde kjempet for landet sammen med ham.

Generasjon etter dem var ikke av samme kvalitet, og Israel forfalt. Perioden var preget av indre forvirring og ytre angrep. En gjentagende beskrivelse av tilstanden var «i de dager var det ingen konge i Israel; hver mann gjorde som han selv fant for godt» (17:6, 19:1, 21:25). Israel var blitt svakt, og stadig ble de utsatt for overgrep og undertrykkelse fra sine fiender. Mangel på visjon, og mangel på samhold og hengivenhet til Gud førte til all slags uorden, splid og åndelig mørke.

Denne boken om dommernes tid forteller hvordan Gud brakte folket hjelp ved å reise opp juridisk og militært lederskap. Dommerne fikk orden på uenighet og uoppgjorte forhold i folket, og gjennom tilliten som utviklet seg fikk de samlet folket til felles innsats mot fienden. Israel samlet seg og gikk til angrep mot undertrykkerne, og Gud hjalp dem. På denne måten fikk Israel lange perioder med fred og fremgang. Et typisk mønster var imidlertid at når dommeren ble gammel og døde, så falt folket tilbake til sine gamle synder. Så fikk fienden igjen overtaket, og problemene tårnet seg opp på nytt (se Dom 2:18-19). Stadig måtte Gud kalle nye dommere for å hjelpe dem. Hele 12 dommere ledet folket i løpet av de 320 årene denne perioden varte. Den første dommeren var krigshelten Otniel (Jos 15:17, Dom 1:13). Han ledet israelittene til fred i 40 år. En kvinnelig dommer som også var profet, Debora, ledet folket inn i en like lang periode med fred og fremgang.

(*Tidfestet i “Chronological Life Application Study Bible”, s.375, basert på New Living Translation (NLT) utgitt av Tyndale.)

Lesespørsmål

Dommerne:

 1. Hvem var Adoni-Besek?
 2. Flere av Israels stammer fullførte ikke oppdraget som Gud hadde gitt dem i det nye landet – hva var det de ikke gjorde?
 3. En engel fra Gud kom ut fra Gilgal, hva sa han?
 4. Hva skjedde med den nye generasjonen som vokste opp etter Josva?
 5. Gud fikk dommere til å stå fram blant folket – hva var deres oppdrag?
 6. Hvem var Otniel, og hva gjorde han?
 7. Hvem var Ehud, og hva gjorde han?
 8. Hva var historien om Debora?
 9. Hvordan døde den kanaanittiske hærføreren Sisera?
 10. Hvem fikk ros og hvem fikk ris i Deboras sang?
 11. Hva var historien om Gideon og midjanittene?
 12. Hva skjedde ved Sukkot og Peniel?
 13. Hvorfor ble Gideon kritisert etter at han hadde seiret?
 14. Hva gjorde Gideon som ble en felle for ham og familien?
 15. Hva var historien om Abimelek?
 16. Hvem var Jefta, og hva gjorde han?
 17. Hva var historien om Samson?
 18. Hva var historien om Mika?
 19. Hva skjedde i Gibea?
 20. Hvordan sørget israelsfolket for at Benjamins stamme ikke ble borte?

Introduksjon til Rut:

Ruts bok er fra hendelser som skjedde ved begynnelsen av dommertiden, kanskje rundt 1360 f.Kr. Vi får et gripende innblikk i samtiden gjennom historien om hvordan moabittkvinnen Rut fulgte sin svigermor Noomi tilbake til Betlehem etter at de begge var blitt enker. Rut insisterte på å forlate alt og følge henne, både for å hjelpe henne i alderdommen, og for å holde seg til den Gud hun hadde lært å kjenne. Hun ville heller leve som en fremmed moabitt i Israel enn å miste relasjonen til svigermoren Noomi og tilhørigheten til Guds folk. Ruts kjærlighetshandling gjorde henne til en viktig del av Israels historie og Guds frelsesplan.

I Betlehem ble Rut introdusert for storbonden Boas, og hun ble snart hans kone. I huset til Boas møtte Rut sin nye svigermor, en annen utenlandsk kvinne som hadde stor betydning for Israel. Boas var nemlig sønn av Rahab fra Jeriko og hennes israelske mann Salma (se Josva 2). Kanskje dette lå i bakgrunnen for Boas sin umiddelbare omsorg for Rut. Barnet som Rut senere skulle få med Boas skulle bli bestefar til David. Både Rahab og Rut er dermed fantastiske eksempler på hvordan noen som egentlig tilhørte Israels tradisjonelle fiender ved sin tro og kjærlighet likevel ble en viktig del av Guds folk og Guds plan.

Lesespørsmål

 1. Hvem var Noomi, og hvorfor bodde hun i Moab?
 2. Hva gjorde Noomi og svigerdøtrene da mennene deres døde?
 3. Hva sa Noomi om Gud i denne situasjonen?
 4. Hva skjedde da Rut og Noomi kom fram til Betlehem?
 5. Hvordan hørte Boas om Rut, og hva ble sagt om henne?
 6. Hva skjedde da de møttes første gang?
 7. Hvilket råd ga Noomi til Rut angående Boas?
 8. Hva betydde det at Boas var familiens verge og løsningsmann?
 9. Hva gjorde Boas i forhold til Rut og Noomi, og hva sa byens eldste?
 10. Rut ble oldemor til en berømt mann, hvem var det?

Ressurser til Dommerne:

Bibelundervisning fra Dommerne:

Video (engelsk): The Bible Project: Judges

Ressurser til Rut:

Video (engelsk): The Bible Project: Ruth

Josva

Introduksjon:

Året var 1406 f.Kr. Josva var sammen med Kaleb de to eneste speiderne som førti år tidligere hadde oppmuntret folket til å stole på Gud og innta landet de hadde foran seg (4.Mos 14:6-9). Nå var de blitt eneste overlevende fra den generasjonen som døde i ørkenen. Josva var ikke lenger en ung mann, men tiltroen til Herren var blitt styrket gjennom større modenhet og erfaring etter et langt liv i tjeneste. Han hadde vært som en sønn for Moses, men Moses var nå død. Josva skulle føre lederskapet videre inn i en ny og avgjørende fase. Det var en krevende oppgave, og Herren hadde derfor gitt ham et utvetydig kall, klare løfter om hjelp og sterk oppmuntring til å være modig og sterk. Da Josva ledet folket over Jordan-elven startet en lang serie med militære slag hvor de var avhengige av Herrens hjelp fra dag til dag.

Det lovede landet er ikke et bilde på himmelen, som noen kanskje tenker. I dette landet måtte nemlig Josva og israelittene drive ut fienden med makt, forbanne kulturen de møtte der, og stadig motstå fristelser til å gå på kompromiss med Guds ord. Det var ikke tillatt å gifte seg inn i lokalbefolkningen eller til å delta i deres avgudsdyrkelse, men flere av israelittene skulle komme til å bryte dette forbudet.

Det er interessant å merke seg at Josva på hebraisk er samme navn som Jesus. Moses brakte Guds folk til Jordans bredder, men kunne ikke lede dem inn i det lovede landet. Der Moses kom til kort brakte Josva dem fram. I dette ligger det et profetisk bilde. Der loven kom til kort på grunn av menneskets onde natur, der brakte Jesus, den nye Josva, et gjennombrudd for Guds folk (se Rom 3:19-22, 8:3, Gal 3:19-24). Kampen for det lovede landet er for oss i dag relevant som et bilde på vår kamp for å komme inn i alt det Gud har lovet og inn i erfaringen av det fulle Kristus-livet i oss. Vi snakker om erfaringen av Guds løfter (2.Pet 1:5-8), erfaringen av Guds hvile (Heb 4:8-11), og erfaringen av en moden tro (Fil 3:12-15, Heb 6:1). Frelsen er Guds gave utelukkende basert på hans nåde, men den frelste blir likevel straks satt til å arbeide på sin frelse slik at det kan komme forandring, vekst og modning. (Se 2.Kor 7:1, Fil 2.12, Heb 12:14.)

Lesespørsmål:

 1. Hva sa Herren til Josva før han ledet folket inn i det lovede landet?
 2. Hva var historien om Rahab?
 3. Hva skjedde da folket krysset Jordan?
 4. Folket kom til Gilgal. Hva bad Gud dem gjøre der?
 5. Hvordan endret “menyen” deres seg etter at de hadde krysset elven?
 6. Josva hadde et spesielt møte hvor han måtte ta av sandalene sine. Hva skjedde?
 7. Hvordan ble Jeriko beseiret?
 8. Hva skjedde da de angrep Ai?
 9. Hva var historien om folket i Gibeon?
 10. Hva skjedde med kongene i hulen?
 11. Hvor mange konger overvant israelittene før det ble fred i landet?
 12. Hvordan fikk Kaleb sin del av landet?
 13. Hvilken metode brukte de for å dele opp landet mellom stammene?
 14. Hvordan fikk Aksa, Kalebs datter, en ektemann?
 15. Juda hadde store problemer med å drive ut en av de lokale folkegruppene – hvilken?
 16. Da Tabernaklet var satt opp i Sjilo hadde Josva et budskap til syv av stammene – hva var budskapet?
 17. Hvis noen drepte noen andre ved et uhell – hva kunne de gjøre?
 18. Hvor mange byer med beitemark fikk levittene?
 19. Hvilke stammer bosatte seg på østsiden av Jordan?
 20. Hva skjedde ved Jordans bredde da disse stammene dro tilbake?
 21. Da Josva ble gammel hadde han et budskap til folket – hva var det?
 22. Hva slags pakt gjorde Josva med folket før han døde?
 23. Hvor lenge forble folket trofast mot Herren?

Ressurser til Josva:

Video (engelsk): The Bible Project: Joshua

Femte Mosebok

Introduksjon:

Denne femte boken fra Moses er egentlig en lang tale (sammensatt av flere deler) der Moses summerer opp begivenhetene de har vært igjennom siden utvandringen av Egypt. Man kan dele boken i tre:

 • Gjennomgang av hendelsene fra utvandringen,
 • gjennomgang av pakten som var inngått med Gud, og
 • påminnelser om løftene med tilhørende advarsler og formaninger. To sanger inngår også her.

Moses virket streng, og med god grunn. Alt stod på spill; de stod overfor stor seier eller fullstendig nederlag, og lojaliteten og disiplinen deres hadde ikke vært imponerende så langt. Moses befester sin stilling som en unik historisk kilde for oss.

Historiegjengivelse er alltid selektivt og avhengig av faktorer som kilder, sammenheng, perspektiv, fokus og prioritering. Det er derfor interessant å få de historiske gjengivelsene fra en så sentral deltager som Moses selv. Hvordan tolket han begivenhetene? Gud hjelper oss som leser til å forstå det som skjedde på en dypere måte gjennom Moses’ oppsummering og refleksjon. Vi får også tilleggsinformasjon om enkelte hendelser, som for eksempel hva som lå bak utsendelsen av de tolv speiderne.

Moses startet sin oppsummering fra tiden ved fjellet Horeb (se 2.Mos 3:1+12) som er det samme som Sinai-fjellet, og som ligger sør på Sinai-halvøya. Han startet altså ikke med utgangen fra Egypt som man skulle tro. Det var ved Horeb at Moses ble kalt av Gud ved en brennende tornebusk, det var der Gud ga folket sin grunnlov og forskrifter, og der hvor Gud senere lot det renne vann fra fjellet så folket kunne drikke – med andre ord Guds kall, Guds ord og Guds rennende vann fra klippen.

Da boken ble skrevet hadde folket slått leir på en slette på østsiden av Jordan-elva rett nord for Dødehavet, vis a vis Jeriko. Noen beregninger tyder på at året var 1408 f.Kr, og det var gått nesten 40 år fra de la ut på ørkenvandringen. Endelig var de kommet til det punktet både tidsmessig og geografisk hvor de skulle få en ny sjanse til å erobre Løftets land. Foreldregenerasjonen som hadde sviktet forrige gang de var på dette stedet var borte, og nå var det den yngre generasjonens tur. Moses, som hadde ledet dem hele tiden frem til da, minnet dem på hva som var viktig før de gikk inn i den nye fasen.  Han la vekt på kunnskapen om Gud (hans vesen, hensikt og utvelgelse), erfaringene deres med Guds trofasthet og hjelp, betydningen av lojal respons på Guds kjærlighet og helhjertet oppslutning om hans bud og forskrifter, samt alvorlige advarsler mot avgudsdyrkelse, urett og frafall. Med andre ord, Moses minnet dem på: Husk hvor dere kommer fra, hva dere har lært om Gud, og hva som er målet for dere som nasjon og folk! Gjør dere det, så vil dere lykkes. Glemmer dere, så vil dere miste alt. Her er det mange ting å tenke over.

Lesespørsmål:

 1. Hva var instruksjonene som Gud ga dem angående landet til Edomittene og Ammonittene?
 2. Hva sa Gud om det vitnesbyrdet han ønsket å gi nasjonene gjennom Israel?
 3. Hvordan kunne folket bli regnet som rettferdige?
 4. Hva instruerte Gud folket til å gjøre med nasjonene de skulle erobre, og hvorfor?
 5. Hva sa Moses om hva Gud krevde av hver enkelt av dem?
 6. Herren gav folket et viktig valg da de krysset Jordan, hva var det?
 7. Hva skjedde ved fjellene Garasim og Ebal?
 8. Hva var instruksjonene Gud ga dem angående tilbedelsen i det Lovede land?
 9. Hva sa Gud om profeter og visjonærer?
 10. Hva skulle gjøres med individer eller byer som tilbad andre guder?
 11. Hva var instruksjonene angående slaver som selv ikke ønsket å bli fri?
 12. Hva var instruksjonene angående Israels fremtidige konger?
 13. Moses profeterte om en framtidig profet; hva sa han?
 14. Hva var instruksjonene om det å avgi falskt vitnesbyrd?
 15. Hvordan skulle folket gjøre seg klar til krig?
 16. Hva skulle gjøres dersom en mordsak ikke ble løst?
 17. Hva var reglene for å gifte seg med en kvinnelig fange?
 18. Hva var instruksjonene om henrettede menn som ble hengt på et tre?
 19. Hva var straffen for å drive hor?
 20. Var det tillatt å ta druer eller korn fra naboens åker?
 21. Hvilke instruksjoner fikk folket angående rente på lån?
 22. Hvilke retningslinjer ble gitt om skilsmisse?
 23. Hvilke tre menneskegrupper hadde Gud ekstra omtanke for?
 24. Hva skulle skje på Ebal-fjellet etter at de hadde krysset Jordan?
 25. Hva sa Moses om åpenbaring og ansvar?
 26. Hva sa Herren han ville gjøre hvis folket vendte om etter at de var blitt straffet for synd?
 27. Hva sa Moses at folket måtte gjøre med alle instruksjonene han hadde gitt dem?
 28. Hva var de siste instruksjonene Herren ga Moses før han døde?
 29. Hvordan kalte Gud Josva, og hva sa Gud til ham?
 30. Moses sang en sang og lærte den til folket. Hvordan ble sangen skrevet, og hva var hensikten med den?
 31. Hvor og hvordan døde Moses?

Ressurser til femte mosebok

Video (engelsk): The Bible Project: Deuteronomy

Fjerde Mosebok

Introduksjon:

Denne boken beskriver neste trinn i Israels gjenskapelse fra å være et undertrykket slavefolk til å bli en foregangsnasjon i verden under Guds ledelse. Vi har tidligere oppsummert trinnene: 1) Frigjøringen fra Egypternes undertrykkelse, ny ledelse og utvandring, 2) innføringen av grunnloven og forskriftene, 3) opprettelsen av et sted for tilbedelse og åndelig betjening, 4) undervisning og praktisk veiledning for å bevisstgjøre folket moralsk og åndelig. Viktige stikkord er tilbedelse i ånd og sannhet, omvendelse og soning av synd og skyld, og et klart skille mellom rent og urent.

Fjerde Mosebok legger til et nytt trinn i denne forandringsprosessen: 5) Effektiv, helhetlig organisering! Fra å være løst organiserte gjennom et klan-system ga Gud dem en nasjonal tilhørighet, faste roller og oppgaver, og en fast plassering i leiren. Avstamming og slektskap var fortsatt viktig, og grunnleggende for identitet og tilhørighet. Men i tillegg brakte Gud inn en nasjonal visjon som gjorde det både nødvendig og mulig for de tolv stammene å støtte og utfylle hverandre. Gjennom leirorganiseringen ga Gud dem et visuelt bilde av hva han ønsket for Israel – et velordnet og hellig folk med definerte oppgaver der alle fant sin plass ut fra et felles sentrum, nemlig Tabernaklet. Møteteltet og aktivitetene der representerte folkets nye identitet: Guds nærvær, hans lov, et liv i oppgjør, tilgivelse og forsoning, Guds hjelp, veiledning og velsignelse. Gjennom kunnskap om Guds vilje, åndelig disiplin og åndelig betjening, god organisering og riktig utrustning ville folket ha alle forutsetninger for å lykkes både i sivilisasjonsbygging, velferd og krigføring.

I kontrast til det som var Guds intensjon – Fjerde Mosebok gir oss flere dramatiske historier om opprør og ulydighet. Ikke mindre enn tolv ganger var det episoder med trass og misnøye som fikk store negative konsekvenser. Den mest fatale hendelsen var da folket stod på terskelen til Kanaan, det landet Gud hadde lovet at de skulle få arve. Ti av tolv speidere som hadde speidet ut landet brakte en rapport som sa at landet var godt, men uinntagelig. Tilliten til Gud var plutselig borte. Mange i folket trodde på disse speidernes påstand om at oppgaven var umulig. De glemte Gud, klaget på lederne, og startet et fryktelig opprør med anklager, mistillit og ordrenekt. Resultatet av den dårlige oppførselen ble at alle som var 20 år eller mer ble dømt til livsvarig ørkenvandring. De nådde aldri fram til det stedet av velsignelse som Gud hadde planlagt for dem. Legg merke til disse 12 opprørsepisodene, og hva folket klaget på. Hva kan vi lære? Sammenligne gjerne med 1.Kor 10:1-11.

Lesespørsmål:

 1. Boken starter med noe Gud ber Moses gjøre. Hva var det, og hvorfor måtte det gjøres?
 2. Hvordan var leiren organisert?
 3. Hva var den spesielle oppgaven som ble gitt til Levittene?
 4. Hvordan kunne en kvinne bli frikjent fra mistanke om at hun hadde vært utro?
 5. Hva var en nasireer, og hva var de tre viktigste instruksjonene de fikk?
 6. Hvordan var den aronittiske velsignelsen?
 7. Hvem lage designet til lysestaken, og hva var den laget av?
 8. Hvor gamle var levittene da de kunne starte sitt arbeid i Tabernakelet, og hva var pensjonsalderen?
 9. Hva var instruksjonene angående de to sølvtrompetene?
 10. Hva skjedde da folk klagde over å ikke ha kjøtt å spise?
 11. Hva skjedde da de 70 eldste profeterte?
 12. Hvorfor klagde Miriam og Aron på Moses, og hva skjedde?
 13. Hvorfor gjorde folket opprør mot både Moses og Herren rett før de skulle inn i det Lovede landet; hva skjedde?
 14. Hva var hensikten med duskene på klærne?
 15. Hvorfor gjorde Korah, Dathan og On opprør mot Moses og Aron, og hva skjedde?
 16. Hva gjorde Herren med Arons stav, og hvorfor?
 17. Hvorfor sa Gud at Moses ikke fikk lede folket inn i det Lovede landet?
 18. Hvordan døde Aron?
 19. Hva var historien om kobberslangen?
 20. Hva skjedde med Bileam, profeten; hva gjorde han feil?
 21. Hvorfor ble folket rammet av pest ved Moabs grenser, og hvordan ble pesten stoppet?
 22. Hva bestemte Herren angående arven til en mann som bare hadde døtre og ingen sønner?
 23. Ruben og Gads stammer foreslo noe som først gjorde Moses sint, men som han senere godtok. Hva var det?
 24. Hva var reglene om å gi løfter til Gud?
 25. Hva skulle de gjøre når de gikk inn i Kanaan?
 26. Hva var hensikten med opprettelsen av tilfluktsbyene?

Ressurser til Fjerde mosebok:

Bibelundervisning fra KF-møte i Øksnes (lydopptak), klikk her.

Undervisning fra Fjerde Mosebok:

Video (engelsk): The Bible Project: Numbers

Tredje Mosebok

Introduksjon:

Tredje mosebok beskriver fjerde fase i overgangen fra å være et slavefolk til å være Guds folk – en fri, velorganisert, og rettferdig sivilisasjon under Guds styre. Vi kan beskrive fasene slik:

1. Frigjøringen fra Egypternes undertrykkelse, utvandringen.

2. Innføringen av grunnloven og forskriftene,

3. Opprettelsen av et sted for tilbedelse og åndelig betjening,

4. Undervisning og veiledning for å bevisstgjøre folket moralsk og åndelig. Viktige stikkord er tilbedelse i ånd og sannhet, omvendelse og soning av synd og skyld, og et klart skille mellom rent og urent.

Tredje mosebok inneholder en utfyllende beskrivelse av lovene og forskriftene. Fra å være et ytrestyrt slavefolk med påtvungne lover og regler, skulle de nå lære å være indrestyrte, opplyste, velorganiserte og selvstendige. Pakten med Gud skulle være hjørnesteinen i deres nye sivilisasjon, basert på folkets frivillige og samlede tilslutning til Guds lover og forskrifter. Gjennom disse forskriftene formidlet Gud en dypere forståelse hos folket for ulike åndelige realiteter som ledet til liv eller død, helse eller sykdom, samhold eller splittelse. Syndens destruktive realitet måtte håndteres med realisme og kompromissløshet slik man gjør med smittsomme sykdommer. Synd fører alltid til død (se Rom 6:23), og Gud innprentet i dem at bare ved blod kan synd sones. Synd er en destruktiv kraft som dreper relasjoner, verdighet, orden og harmoni, håp, tro og kjærlighet. Den er sterkt vanedannende, og den er smittsom.

Stikkord er altså renhet og urenhet, rett og galt, synd, skyld, oppgjør, tilgivelse, soning og forsoning. Frukten er åndelig modenhet, visdom og rikdom – verdier som ydmykhet, sannhet, rettferdighet og renhet, samt en besluttsom lojalitet til Gud. Han visste at den nyfødte nasjonens fremtid ville avhenge av denne disiplinen. Mange hadde dårlige vaner og skikker med seg fra Egypt; blant annet hadde mange med seg husguder som de ba til og ofret til (se blant annet 2.Mos 23:13, Jos 23:7, Sal 16:4). Kun gjennom lojalitet til Gud og besluttsomhet om å endre seg kunne de lykkes i det nye landet; fristelsene ville være mange, og det ville bli både motstand og testing. (Se ellers hva Jesus sier i Mat 16:24-27.)

Vi kan oppsummere hovedtemaene i Tredje mosebok slik:

1) Realitetsorientering i forhold til fenomenet synd og skyld, og klare retningslinjer for hva som var rent, rett, rettferdig, god dømmekraft og god adferd.

2) Syndens destruktive konsekvenser: Ødeleggelse, fordømmelse, sykdom og død.

3) Veien til forsoning og tilgivelse: Soning ved blod, renselse og forløsning – gjennom omvendelse og ny lydighet.

Gjennom lovene kan vi forstå Lovgiveren bedre. Man kan ane hans oppdragende farskjærlighet, og hans omsorg for svake grupper i samfunnet som enker, foreldreløse og innvandrere. Samtidig kan man se hans raseri og nulltoleranse overfor urett, ondskap og urenhet. Kong David ble senere fylt av beundring og begeistring for Gud når han mediterte på budene (se f.eks. Sal 119). Vi kan oppleve det samme når vi leser.

Guds Ånd hjelper oss til å bedre forstå Hans holdninger, visdom og hellighet. Husk også at Jesus sa at alle skriftene handler om ham. Det er mange skatter for den som vil lete. La meg nevne et eksempel; les historien i Markus 1:40-45, og les deretter henvisningen i Tredje mosebok 14:1-7 for å forstå hva Jesus henviser til. Hva ser du? Jeg oppmuntrer deg ellers til å friske opp tekstene i Hebreerbrevet. De gir mange aha-opplevelser når det gjelder den nære forbindelsen mellom ordningene under Moses og det Evangeliet som kom med Jesus Kristus.

Lesespørsmål:

 1. Hvilke typer av offer ble brukt i Tabernaklet?
 2. Hvilke dyr kunne brukes i ofringene?
 3. Hva ble sagt om gjær og salt i grøde- eller kornofferet?
 4. Hva var ikke tillatt å spise på dyrene som ble ofret?
 5. Hvordan kunne prestene ta bort synd fra folket?
 6. Hvis en mann forstod at han hadde gitt Herren et tåpelig løfte, hva skulle han gjøre?
 7. Hvordan ble alteret, Aron og sønnene renset og salvet for å gjøre sin tjeneste?
 8. Hva skjedde da Aron og Moses kom ut for å velsigne folket etter fredsofferet?
 9. Hva skjedde da Nadab og Abihu døde?
 10. Hva sa Gud til Aron etter at sønnene hans døde?
 11. Hva var den generelle regelen for å kunne skille mellom rene og urene dyr?
 12. Hva skulle presten gjøre når en person var blitt renset for en hudsykdom?
 13. Hvilken funksjon hadde syndebukken?
 14. Hvorfor forbød Gud folket å spise blod?
 15. Hva ville landet gjøre dersom folket gjorde seg selv urene ved seksuell synd?
 16. Hvilke instruksjoner ga Gud når det gjaldt fattige og utlendinger?
 17. Hvilke instruksjoner ga Gud når det gjaldt mål og vekt i forbindelse med kjøp og salg?
 18. Hva var formålet med alle lovene og forskriftene?
 19. Hvilke festivaler og feiringer var det Gud ga dem å ha?
 20. Hva var spesielt med Sabbatsåret?
 21. Hva var det med Jubileumsåret?
 22. Hva var reglene for kjøp og salg av en bolig innenfor en bymur?
 23. Nevn noen av velsignelsene ved å holde seg til pakten med Gud, og noen av konsekvensene ved å bryte den.
 24. Hvilken del av avlingen tilhørte Herren?

Ressurser til Tredje mosebok:

Bibelundervisning fra Tredje Mosebok:

Video (engelsk): The Bible Project: Leviticus

Andre Mosebok

Introduksjon:

Andre Mosebok ble skrevet eller diktert av Moses (se Mk 7:10, Jn 7:19), og beskriver det andre store steget i Guds gjenreisningsplan, og dannelsen av Israel. Abrahams, Isaks og Jakobs familie hadde gjennom mange etterfølgende slektsledd i 430 år utviklet seg til å bli en stor folkegruppe i Egypt. Tiden var om lag 1400 f.Kr, og det var kommet til en krise.

De nye egyptiske herskerne så på israelsfolket med kynisme, og startet en brutal undertrykkelse for å kue dem. Tusenvis ble tvunget inn i slaveri, og Farao sørget for systematiske drap på guttebarn for å svekke folket og holde befolkningsveksten i sjakk. I Kanaan hadde forholdene også utviklet seg til å bli helt utålelig. Urett, vold og overgrep florerte, og tiden for Guds dom og radikale inngrep var kommet (se 1.Mos 15:16, 3.Mos 20:23 og 5.Mos 9:4). Gud hadde lovet Abraham og hans etterkommere å gi dem Kanaan som sitt eget, og nå skulle dette løftet oppfylles.

Alt vi leser om hva som skjedde før og under oppbruddet, utgangen og vandringen gjennom ødemarken mot Kanaan har noe å lære oss (sammenligne med 1.Kor 10:1-11). Etter folket forlot Egypt startet Gud sitt tålmodige arbeid med å omdanne israelittene fra å være et slavefolk til å bli en disiplinert, rettsstyrt og velorganisert nasjon under hans ledelse. I kapittel 20 leser vi om hvordan Guds lov ble gitt dem, med sterke effekter, for at folket skulle ta alvoret inn over seg. Loven var den nyfødte nasjonens grunnlov, konstitusjonen de skulle bygge det nye samfunnet på. Urettferdige og urene skikker og regler måtte legges bort. Deres arvede, hebraiske kultur måtte reformeres.

Paktsloven gir et klart og sterkt bilde av Guds karakter, kjærlighet, visdom og rettferdighet (se Sal 19:8-9, 119:129, Rom 7:12). Målet var at folket skulle forvandles av Gud som et skole-eksempel for hele verden. Folkeslagene skulle se hva som skjedde med Israel, og dermed begynne å søke Gud selv. Dette kunne imidlertid bare skje ved Guds makt gjennom et lydig folk – at folket holdt seg helhjertet og lojalt til Gud og fant sin kilde til mening, etikk og tilbedelse i ham – både personlig og i kulturen. De tre første budene i loven fokuserte nettopp på dette. Uten anerkjennelsen og tilbedelsen av den ene, sanne Gud ville forutsetningene for å oppfylle de andre, mellommenneskelige (etiske) budene være urealistiske. Paktens lovbud ville sikre rettferdighet og frihet i landet hvis det ble overholdt. Ignorering av loven ville lede til forfall, svakhet, forvirring og slaveri igjen. Moses fremstår i denne boka som et vanlig menneske med svake og sterke sider vi kan kjenne oss igjen i, og samtidig som en virkelig helt og et forbilde for alle som vil tjene Gud.

Lesespørsmål:

 1. Hvor mange israelitter kom til Egypt sammen med Jakob, og hvor mange forlot Egypt 430 år senere?
 2. Hvorfor fryktet Farao for israelittene, og hva slags tiltak satte han i verk? Hvordan reagerte jordmødrene?
 3. Hvordan fikk Moses navnet sitt?
 4. Hvordan havnet Moses i Midian, og hva gjorde han der?
 5. Hva skjedde den gang Gud kalte på Moses?
 6. Hvorfor gjorde Gud Faraos hjerte hardt, og hvorfor lot Farao folket dra likevel?
 7. Hvilke instruksjoner fikk israelsfolket av Gud siste kvelden i Egypt?
 8. På hvilken måte ble egypterne “plyndret” av israelittene da de dro?
 9. Hvordan ble det siste farvel med Egypts hær?
 10. Hvordan ledet Gud folket gjennom ørkenen?
 11. Hvem i familien til Moses var involvert i tjenesten hans?
 12. Folk klaget flere ganger til Moses – om hva da?
 13. Når sa Gud “jeg er Herren, din lege”?
 14. Hvilken begivenhet var det Gud sa at Moses måtte skrive ned på en bokrull?
 15. Hvilket råd var det Jetro ga til Moses, og hvorfor?
 16. Hvordan viste Gud seg fram ved Sinai-fjellet, og hvorfor?
 17. Hvordan skaffet Gud vann til folket ved Refidim?
 18. Hva mente Herren da han sa «Jeg er en sjalu Gud»?
 19. Hva var tredje bud i paktsloven?
 20. Hvordan skulle folket behandle innflyttere?
 21. Hvorfor instruerte Gud Moses om å bygge et tabernakel, og hvordan?
 22. Hvordan fikk Moses tak i materialene han trengte?
 23. Hvilke gjenstander befant seg inne i tabernaklet, og hvilke funksjoner hadde de?
 24. Nøyaktig hvor i tabernaklet var det Gud talte til Moses?
 25. Hva skulle Aron bære på brystet mens han søkte Guds vilje?
 26. Hva gjorde folket mens Moses var på fjellet og mottok paktsbudene?
 27. Levittene gjorde noe som viste at de egnet seg godt som prester for Gud – hva var det?
 28. Hva skjedde da Gud viste sin herlighet til Moses?
 29. Hvordan bygde de tabernaklet?
 30. Hvordan viste Gud folket når de skulle slå leir og når de skulle bryte opp og dra videre?

Ressurser til Andre mosebok:

Bibelundervisning fra Andre Mosebok:

Bibelundervisning fra Andre Mosebok:

Bibelundervisning fra Andre Mosebok:

Video (engelsk) : The Bible Project: Exodus, chapter 1-18

Video (engelsk) : The Bible Project: Exodus, chapter 19-40

Første Mosebok

Introduksjon:

Første Mosebok er Bibelens første skrift, og vi presenteres her for det store bildet som setter alle ting i perspektiv. Helt grunnleggende spørsmål om liv og eksistens besvares – opphav, formål, moral, mennesket plass i skaperverket, osv. Det er fascinerende å merke seg hvor treffende den enkle skapelsesfortellingen som ble skrevet for over tre tusen år siden beskriver grunnleggende ting ved fysisk, åndelig og moralsk virkelighet:

1) Gud skapte ved å tale ord, altså har den fysiske verden en ikke-fysisk opprinnelse basert i en energi som er intelligent, personlig og moralsk.

2) Den fysiske verden har ikke alltid vært der, men har et startpunkt og har vært gjennom en utvikling i flere faser.

3) Lyset var det første Gud skapte, og lys er i dag anerkjent som en grunnleggende energi i universet sammen med annen energi, masse og informasjon. (Legg merke til at lyset ble skapt lenge før solen; se også Sak 14:6 og Åp 22:5).

4) Menneskets likhet og forskjell fra dyrene beskrives presist – skapt av jord (grunnstoffer), men likevel med en overordnet hensikt og en unik relasjon til Gud. Fri vilje, menneskelig verdighet og likeverd mellom mann og kvinne fastlegges fra begynnelsen av, og det samme gjør tro som en basis i forholdet til Gud og til moral. Så lenge de trodde på Guds kjærlighet og integritet holdt de seg unna det ene, forbudte og ødeleggende treet.

5) Ekteskapet og familien fastlegges som en grunnleggende sosial enhet som er skapt av Gud.

6) Roten til det menneskelige problem (frykt, uro, konflikter, sjalusi, osv.) forklares allerede i kapittel 3. Menneskets trang til moralsk autonomi, at man vil bestemme selv hva som er rett og galt i stedet for å bøye seg for Guds ord, gjør at mennesket forsøker å rive seg løs fra sin skapte posisjon. Ved å mistro og trosse Gud tapte mennesket sin nære relasjon til Skaperen, for Gud kan ikke være noe annet enn seg selv. Moralsk retningssans og motivasjon ble ubotelig skadet. Gud ble fremmed for menneskene.

Men Guds plan om å befolke jorda med mennesker som ligner på ham selv har ikke forandret seg. Gud har kontinuerlig arbeidet for å bringe verden under sitt gode styre gjennom mennesker som elsker ham. Han kaller på mennesker, velsigner dem og arbeider sammen med dem for å bringe forsoning og liv til verden. Nå, i de siste tider, arbeider han gjennom forkynnelsen av Jesus Kristus for å bringe folkeslagene inn i sitt rike gjennom forsoning og lydighet. Det er interessant å se hvordan Paulus kobler skapelsen sammen med frelsen i Kristus (2.Kor 4:6); alt var mørk, formløst og tomt, men så talte Gud, og med Guds ord kom lys, mening, orden, relasjoner og alt som er godt. Gjennom Jesus Kristus lar han lyset skinne i hjertene våre! I denne første boka lærer vi også om Abraham, Isak og Jakob – hvilken relasjon Gud hadde til dem, og hvordan livet med Gud forandret dem. Abraham etterlot et eksempel som fortsatt gjelder for oss. Gjennom Abrahams ætt (Kristus) skulle Gud velsigne alle slekter på jorda.

 Lesespørsmål:

 1. Hvordan var situasjonen før Gud skapte jorda?
 2. Hvordan skapte Gud naturen og mennesket?
 3. Hva var Guds oppdrag til menneskene?
 4. Hva gjorde Adam og Eva feil, og hva ble konsekvensene?
 5. Hva skjedde med Kain og Abel?
 6. Hvilket oppdrag fikk Noa, og hvorfor?
 7. Hva lovte Gud Abram?
 8. Hva skjedde mellom Abram og Lot?
 9. Hvorfor gav Abram tiende til Melkisedek?
 10. Hvordan bekreftet Gud sitt løfte til Abraham?
 11. Hva var Ismaels historie?
 12. Hva skjedde med Hagar?
 13. Hva skjedde i Sodoma og Gomorra?
 14. Hva skjedde i Be’er-Sjeba, Moria, Mamre og Betel?
 15. Hvordan fikk Isak seg en kone?
 16. Hvorfor var Esau sint på Jakob?
 17. Hva skjedde da Jakob tjente hos Laban?
 18. Hvordan skadet Jakob hoften sin?
 19. Hva skjedde med Dina?
 20. Hva skjedde da Benjamin ble født?
 21. Hvorfor hatet Josefs brødre ham, og hva gjorde de med ham?
 22. Hva skjedde da Josef tjente hos Potifar?
 23. Hvilke drømmer tydet Josef?
 24. Hva skjedde da Josef møtte brødrene sine igjen?
 25. Hvordan var Josefs oppsummering av hendelsene som førte til at han ble en leder i Egypt?
 26. Hva gikk Jakobs spesielle velsignelse til Juda ut på?
 27. Josef bad israelittene love ham noe før han døde – hva var det?

Ressurser til Første mosebok:

Bibelundervisning fra Første Mosebok: Om skapelsen

Bibelundervisning fra Første Mosebok: Om fallet.

Bibelundervisning fra Første Mosebok: Abrahams Gud.

Bibelundervisning fra Første Mosebok: Tilgivelse (kap.37)

Video (engelsk) : The Bible Project: Genesis, chapter 1-11

Video (engelsk) : The Bible Project: Genesis, chapter 12-50