Esra

Introduksjon:

Esra var prest og bibellærer, og en etterkommer etter Aron. Esra levde i Babylon under den persiske kongen Artaxerxes, og ledet den andre av i alt tre utvandringer av israelitter (mest judeere) som dro til Jerusalem for å delta i gjenreisningsarbeidet. Dette var 128 år etter Jerusalems fall. Esra beskriver gjennom de første 6 kapitlene i sin bok hva som skjedde da den første gruppen på omlag 50.000 menn og kvinner dro til Jerusalem i år 536 f.Kr under ledelse av Serubabel og øverstepresten Josva. Serubabel, også kalt Sjesjbassar, var etterkommer av David og regnet som prins av Judea. Han var sønn av Sjealtiel, og var vokst opp som eksil-jøde i Babylon. Han var utnevnt til stattholder av Judea av kong Kyros, og fikk i oppdrag å lede gruppen som skulle tilbake for å gjenreise tempelet. Perserkongen Kyros hadde nemlig et par år før dette fått den tanken at han skulle iverksette gjenreisning av tempelet i Jerusalem, og han støttet alle israelitter som ville reise (Esra 1:1, Jesaja 44:26-45:7, Jeremia 29:4-14) Man kan tenke seg at Kyros var blitt kjent med profetiene gjennom Daniel, som da var over 80 år og fortsatt en høyt respektert embedsmann i Babylon. Daniel var brennende opptatt av Jerusalems gjenreisning (Daniel 9:2). Med dette startet en veldig viktig epoke i Israels historie – nemlig gjenreisningstiden. Gjenreisningen foregikk i flere faser over en periode på mer enn 100 år. Gjenreisningsgenerasjonene i Jerusalem møtte mange problemer, og det ble flere forsinkelser. Profetene Haggai og Sakarja fikk en viktig rolle i den første gjenreisningsgruppen, og bidro til at tempelet endelig ble bygd. Tross forsinkelser, da tempelet stod fullført i år 515 var det faktisk gått 70 år, akkurat slik profeten Jeremia hadde sagt.
Esra kom selv til Jerusalem som leder for andre utvandring fra Babylon i år 458 f.Kr, 78 år etter første gruppe. Den andre utvandringen bestod av rundt 1600 kvinner og menn. Da Esra og følget hans kom til Jerusalem hadde tempelet stått gjenreist i 57 år, men mye var fortsatt ugjort når det gjaldt skriftlesning, undervisning og organisering. Esra så det som sin oppgave å gjøre noe med dette. De siste 4 kapitlene handler om hva Esra gjorde og opplevde.

Lesespørsmål:

 1. Perserkongen Kyros erklærte noe i sitt første regjeringsår som gjorde judeerne veldig glade. Hva var det og hvorfor gjorde han det?
 2. Hvor mange dro tilbake til Jerusalem fra Babylon i den første gruppen, og hvordan ble de sørget for?
 3. Hva var det første de bygde opp igjen i Jerusalem?
 4. Hva var det neste de tok fatt på, og hva skjedde?
 5. Hvordan reagerte folket i landet på det de gjorde?
 6. Byggingen stoppet, men så var det noen som profeterte. Hvem profeterte, og hva ble resultatet?
 7. Et brev ble sendt til perserkongen Dareios – om hva?
 8. Hvordan klarte de å fullføre byggingen av tempelet?
 9. Forklar hvem Esra var og hva han gjorde i Jerusalem.
 10. Kong Artaxerxes hadde gitt ham en fullmakt. Hva gikk den ut på?
 11. Hva gjorde Esra og folket ved Ahava-elven?
 12. Etter ankomsten til Jerusalem ble Esra presentert for et vanskelig problem. Hva var det, og hvordan reagerte Esra?
 13. Hva var Esras budskap til folket, og hvordan svarte de?

Ressurser til Esra:

Video (engelsk): The Bible Project: Ezra-Nehemaiah