Første Mosebok

Introduksjon:

Første Mosebok er Bibelens første skrift, og vi presenteres her for det store bildet som setter alle ting i perspektiv. Helt grunnleggende spørsmål om liv og eksistens besvares – opphav, formål, moral, mennesket plass i skaperverket, osv. Det er fascinerende å merke seg hvor treffende den enkle skapelsesfortellingen som ble skrevet for over tre tusen år siden beskriver grunnleggende ting ved fysisk, åndelig og moralsk virkelighet:

1) Gud skapte ved å tale ord, altså har den fysiske verden en ikke-fysisk opprinnelse basert i en energi som er intelligent, personlig og moralsk.

2) Den fysiske verden har ikke alltid vært der, men har et startpunkt og har vært gjennom en utvikling i flere faser.

3) Lyset var det første Gud skapte, og lys er i dag anerkjent som en grunnleggende energi i universet sammen med annen energi, masse og informasjon. (Legg merke til at lyset ble skapt lenge før solen; se også Sak 14:6 og Åp 22:5).

4) Menneskets likhet og forskjell fra dyrene beskrives presist – skapt av jord (grunnstoffer), men likevel med en overordnet hensikt og en unik relasjon til Gud. Fri vilje, menneskelig verdighet og likeverd mellom mann og kvinne fastlegges fra begynnelsen av, og det samme gjør tro som en basis i forholdet til Gud og til moral. Så lenge de trodde på Guds kjærlighet og integritet holdt de seg unna det ene, forbudte og ødeleggende treet.

5) Ekteskapet og familien fastlegges som en grunnleggende sosial enhet som er skapt av Gud.

6) Roten til det menneskelige problem (frykt, uro, konflikter, sjalusi, osv.) forklares allerede i kapittel 3. Menneskets trang til moralsk autonomi, at man vil bestemme selv hva som er rett og galt i stedet for å bøye seg for Guds ord, gjør at mennesket forsøker å rive seg løs fra sin skapte posisjon. Ved å mistro og trosse Gud tapte mennesket sin nære relasjon til Skaperen, for Gud kan ikke være noe annet enn seg selv. Moralsk retningssans og motivasjon ble ubotelig skadet. Gud ble fremmed for menneskene.

Men Guds plan om å befolke jorda med mennesker som ligner på ham selv har ikke forandret seg. Gud har kontinuerlig arbeidet for å bringe verden under sitt gode styre gjennom mennesker som elsker ham. Han kaller på mennesker, velsigner dem og arbeider sammen med dem for å bringe forsoning og liv til verden. Nå, i de siste tider, arbeider han gjennom forkynnelsen av Jesus Kristus for å bringe folkeslagene inn i sitt rike gjennom forsoning og lydighet. Det er interessant å se hvordan Paulus kobler skapelsen sammen med frelsen i Kristus (2.Kor 4:6); alt var mørk, formløst og tomt, men så talte Gud, og med Guds ord kom lys, mening, orden, relasjoner og alt som er godt. Gjennom Jesus Kristus lar han lyset skinne i hjertene våre! I denne første boka lærer vi også om Abraham, Isak og Jakob – hvilken relasjon Gud hadde til dem, og hvordan livet med Gud forandret dem. Abraham etterlot et eksempel som fortsatt gjelder for oss. Gjennom Abrahams ætt (Kristus) skulle Gud velsigne alle slekter på jorda.

 Lesespørsmål:

 1. Hvordan var situasjonen før Gud skapte jorda?
 2. Hvordan skapte Gud naturen og mennesket?
 3. Hva var Guds oppdrag til menneskene?
 4. Hva gjorde Adam og Eva feil, og hva ble konsekvensene?
 5. Hva skjedde med Kain og Abel?
 6. Hvilket oppdrag fikk Noa, og hvorfor?
 7. Hva lovte Gud Abram?
 8. Hva skjedde mellom Abram og Lot?
 9. Hvorfor gav Abram tiende til Melkisedek?
 10. Hvordan bekreftet Gud sitt løfte til Abraham?
 11. Hva var Ismaels historie?
 12. Hva skjedde med Hagar?
 13. Hva skjedde i Sodoma og Gomorra?
 14. Hva skjedde i Be’er-Sjeba, Moria, Mamre og Betel?
 15. Hvordan fikk Isak seg en kone?
 16. Hvorfor var Esau sint på Jakob?
 17. Hva skjedde da Jakob tjente hos Laban?
 18. Hvordan skadet Jakob hoften sin?
 19. Hva skjedde med Dina?
 20. Hva skjedde da Benjamin ble født?
 21. Hvorfor hatet Josefs brødre ham, og hva gjorde de med ham?
 22. Hva skjedde da Josef tjente hos Potifar?
 23. Hvilke drømmer tydet Josef?
 24. Hva skjedde da Josef møtte brødrene sine igjen?
 25. Hvordan var Josefs oppsummering av hendelsene som førte til at han ble en leder i Egypt?
 26. Hva gikk Jakobs spesielle velsignelse til Juda ut på?
 27. Josef bad israelittene love ham noe før han døde – hva var det?

Ressurser til Første mosebok:

Bibelundervisning fra Første Mosebok: Om skapelsen

Bibelundervisning fra Første Mosebok: Om fallet.

Bibelundervisning fra Første Mosebok: Abrahams Gud.

Bibelundervisning fra Første Mosebok: Tilgivelse (kap.37)

Video (engelsk) : The Bible Project: Genesis, chapter 1-11

Video (engelsk) : The Bible Project: Genesis, chapter 12-50