Titus, Filemon, Jakob og Judas

Introduksjon til Titus:

Paulus skrev til Titus i årene 62-64 mens han var i Roma, omtrent på samme tid som han skrev det første brevet til Timoteus. Titus var en nær medarbeider til Paulus (se 2.Kor 8:16-17 og 23). I brevet minnet Paulus ham på de instruksjonene han hadde gitt ham før de skilte lag; Titus skulle ta seg av tilsynet med menighetene på Kreta. Kanskje var dette brevet også ment som en nødvendig autorisasjon som beviste at Titus hadde myndighet fra Paulus til å ta styringen? Men, når var Paulus på Kreta? Apostlenes gjerninger forteller oss ingen ting om en misjonsreise dit. Den eneste gangen vi leser at Paulus var på Kreta var under et kort “bakkeopphold” nær Lasea (Apg 27:8) mens han var underveis til Roma som fange. Han hadde neppe noen mulighet til å starte en menighet da. Sannsynligvis dro Paulus til Kreta etter at han ble løslatt fra husarrest i Roma rundt år 62, og flere av hans medarbeidere var med på denne misjonsreisen, blant andre Titus. En del av oppgavene Titus fikk da Paulus reiste videre var å innsette eldste og diakoner, og å opprette god orden i menighetene. De nye menighetene på øya hadde stort behov for å lære hvordan det nye kristne livet skulle leves, for gamle uvaner preget fortsatt folk der. De hadde dessuten problemer med falsk undervisning om at omskjærelse var nødvendig for frelse. Påstandene om at jødiske lovbud måtte holdes og at slektsforhold var veldig viktige skapte uro. Titus fikk beskjed om å advare de som drev med slikt prat, og hvis de nektet å høre skulle han ikke ha mer med dem å gjøre. Paulus fikk en relativt kort periode i frihet. Kanskje bare et drøyt år etter brevet til Titus ble skrevet ble han arrestert av romerne igjen, og denne gang fikk han dødsdom.

Lesespørsmål til Titus:

 1. Hva ble Paulus sendt for å gjøre, ifølge dette brevet?
 2. Hva var Paulus sin instruks til Timoteus?
 3. Hvem kunne ha en eldste-funksjon?
 4. Paulus skrev om eldre menn og kvinner, om yngre menn og slaver. Hva sa han?
 5. Hvilken holdning skulle de ha til myndighetene?
 6. Paulus advarte mot å sløse med tida. Hva mente han?
 7. Hvordan skulle de takle mennesker som skapte splittelse blant dem?

Introduksjon til Filemon:

Paulus skrev et personlig brev til Filemon mens han var i husarrest i Roma rundt år 60-62. Filemon må ha vært en velstående mann, og han tilhørte menigheten i Kolossæ. Han kan ha vært en av de mange som tok imot evangeliet etter å ha hørt Paulus undervise i Efesos ti år tidligere. Paulus underviste daglig i over to år i Efesos, og mange tilreisende kom for å høre ham. I brevet kommer det frem at Filemon hadde en slave, Onesimus, som hadde flyktet fra ham og søkt lykken i Roma. Utrolig nok hadde den rømte slaven truffet på Paulus, som var en god venn av den samme Filemon. Ved å høre Paulus forklare evangeliet kom han til tro, og han tok imot Jesus som sin nye Herre. Onesimus ble til stor hjelp og glede for Paulus i fangenskapet. Det er tydelig at Paulus var blitt glad i ham, og gjerne ville beholde ham der. Både Paulus og Onesimus valgte imidlertid gjøre det de trodde var rett i situasjonen, og det var at Onesimus reiste tilbake til Filemon for å gjøre opp for seg. Paulus sendte med ham et brev der han ba Filemon tilgi Onesimus, og ta imot ham som en bror. Det er et vakkert brev som forteller oss mye om Paulus som person.

Lesespørsmål til Filemon:

 1. Hvem skrev Paulus dette brevet til, og hvorfor?
 2. Hvorfor ville ikke Paulus beholde Onesimus sammen med seg, selv om han trengte ham?

Introduksjon til Jakob:

Forfatteren av dette brevet er ikke apostelen Jakob, men Jakob som var Jesu bror (egentlig halvbror), og det ble skrevet en gang i årene 44-48. Jakob hadde i utgangspunktet vært skeptisk til Jesus, men ble helt overbevist da han møtte Jesus igjen etter oppstandelsen. Han ble snart en høyt respektert leder blant de kristne, og man regner ham som den ledende blant de eldste i menigheten i Jerusalem. Jakob hadde stor innsikt i Guds ord, og var en dyktig lærer (se Apg 15:12-21). Apostelmøtet i Jerusalem i år 48-49 ble ikke nevnt i dette brevet, og man antar derfor at Jakob skrev brevet før den tid. Jakobs vurdering av kravet om jødisk omskjærelse og jødiske regler for hedningkristne var av stor betydning da det ble diskutert på ledermøtet i Jerusalem. Under møtet ble det bestemt at de ikke-jødiske kristne ikke skulle pålegges å konvertere til jødedommen, men kunne aksepteres som likeverdige basert kun på omvendelsen til Jesus og troen på ham. Beslutningen skapte stor glede og lettelse blant grekere og andre ikke-jøder som var kommet til tro på Jesus, og det styrket motivasjonen for misjonsarbeid. Jakobs brev er skrevet særlig til jødiske kristne som var spredt omkring i det romerske riket. Han tok opp flere hverdagslige spørsmål, og svarte på dem med klare instruksjoner. Antagelig ble brevet (som for de andre brevene) sendt fra menighet til menighet, kopiert og lest høyt i samlingene. Jakob ble ifølge den jødiske historikeren Josefus myrdet ved steining etter år 60 etter en sammensvergelse av jøder i Jerusalem.

Lesespørsmål til Jakob:

 1. Hvordan skulle de tenke i tider med trøbbel og fristelser, ifølge Jakob?
 2. Hva skulle de gjøre når de manglet visdom?
 3. Hva sa han om sinne?
 4. Hva slags liv så Gud etter i oss?
 5. Hva sa han om å behandle folk forskjellig ut fra hvor mye penger de hadde?
 6. Hva sa han om ekte tro og ubrukelig tro?
 7. Hva sa han om å kontrollere tunga vår?
 8. Hvorfor advarte han de rike?
 9. Hva sa han om utholdenhet og bønn?

Introduksjon til Judas:

Judas og Jakob var brødre, og Jesu halvbrødre. Judas ble også en viktig kristen leder, men vi vet ellers ikke mye om ham. Han skrev antagelig sitt brev i årene 62-63, som var ment spesielt for jødiske kristne. Han tok opp problemet med falsk undervisning basert på påståtte drømmer. Disse «lærerne» nektet å underordne seg andres autoritet, og forurenset sine liv med synd, skrev han. Bildebruken og spissformuleringene minner om profetenes advarsler i GT, og også visjonene Daniel og Åpenbaringsboken. Apostelen Peter bruker lignende advarsler i sitt andre brev. Både Paulus, Peter, Jakob, Johannes og nå Judas understreker i sine brev hvor viktig det er å stå imot det stadige presset om å tro på et annet evangelium, eller å la falsk undervisning undergrave sannheten som er gitt oss. Advarslene er like aktuelle i dag.

Lesespørsmål til Judas:

 1. Hvem var Judas?
 2. Hvorfor skrev han dette brevet?
 3. Judas nevnte tre eksempler på hvordan Gud straffer synd. Hvilke eksempler?
 4. Hva var det med Kain, Bileam og Korah?
 5. Judas brukte seks forskjellige eksempler på hvordan forførere opererer i menighetene. Hva sa han om dette?
 6. Judas minnet dem på hva Jesus sa om dette problemet. Hva var det?
 7. Hvordan skulle de ta seg av saken?

Ressurser til Titus, Filemon, Jakob og Judas:

Video (engelsk): The Bible Project: Titus

Video (engelsk): The Bible Project: Philemon

Video (engelsk): The Bible Project: James

Video (engelsk): The Bible Project: Jude