Johannes-evangeliet

Introduksjon:

Johannes var sønn av fiskeren Sebedeus fra Galilea, og var bror til Jakob. Begge disse brødrene ble kalt av Jesus mens de var i arbeid sammen med faren sin (Mk 1:19-20). Johannes’ evangelium starter med å identifisere Jesus som «Logos», på norsk «Ordet», noe som i vid betydning står for den rasjonelle skaperkraft eller underliggende orden i universet – det som skaper kosmos ut av kaos. Dette er interessant, for greske filosofer hadde snakket om Logos som den guddommelig skaperkraft og ordensmakt lenge, blant annet Herakleitos (540-480 år før Kristus) og Platon (427-347 år før Kristus). I gamle Kina snakket man på lignende måte om «tao» og i India om «dharma». Mennesker aner intuitivt at det er en orden i naturen, og en Skaper bak skaperverket (Rm 1:19-20). Ved å bruke ordet «logos» kobler Johannes an til den greske tankeverdenen, og budskapet hans er: «Dette Logos som dere snakker om er faktisk Jesus Kristus, som er ett med Skaperen og hele verdens frelser, og som kommer fra jødene. Og nå skal jeg fortelle om ham så dere kan komme til tro på ham.»

Johannes utdyper Jesu guddommelighet med å si at alt som eksisterer er skapt ved Jesus, gjennom ham og til ham. Allerede fra de første versene fastslår altså Johannes at Jesus er Guds Sønn, og ett med Gud. Dette er et hovedtema i hans evangelium, nemlig at Jesus kommer fra Gud Far, og at han er både menneskesønnen, Guds sønn og Messias. Jesus representerer den Allmektige Gud, og er selve redningen som Gud Far sendte for å løse menneskene fra sitt store problem etter fallet, nemlig den moralske skylden, adskillelsen og fremmedgjøringen fra Skaperen. Jesus bekreftet sin rolle gjennom sine «jeg er»-utsagn, blant annet når han sier «jeg er sannheten, veien og livet» (14:6). Jesus sier altså ikke bare at han snakker sant, men at han er sannheten, ikke bare at han kan vise veien, men at han er veien, osv. De syv «jeg er»-utsagnene til Jesus er typisk for Johannes-evangeliet.

Johannes var en av Jesu nærmeste disipler, kanskje den aller nærmeste. Flere ganger ble han, Peter og Jakob sammen med Jesus alene på spesielle opplevelser – som da en liten jente ble vekket til live etter at hun døde av en sykdom (Mk 5:37), da de så Jesu herlighet under en fjelltur (Mk 9:2), da Jesus snakket med dem på Oljeberget om fremtiden for Jerusalem (Mk 13:3), og da Jesus var i dødsangst i Getsemane-hagen før han ble arrestert (Mk 14:33). Johannes ble kalt «den disippelen Jesus elsket» i dette evangeliet (13:23, 19:26, 20:2, 21:7 og 21:20 + 24).

Johannes har ikke mange mirakler og lignelser sammenlignet med de andre tre evangeliene, men har desto mer undervisning, dialoger og debatter. Han skrev sitt evangelium sist av de fire, og i en annen stil enn dem. Historikerne mener evangeliet ble skrevet en gang i årene 85-95 mens Johannes var i Efesos og mens keiser Domitian (år 81-96 e.Kr) regjerte i Romerriket. Dette var etter at både Peter, Paulus og de andre apostlene var blitt drept sammen med hundrevis av andre (kanskje tusenvis) gjennom grusom forfølgelse. Det var også etter at Jerusalem og tempelet der var blitt ødelagt av romerne. Johannes hadde tatt seg av Jesu mor, Maria, etter Jesu korsfestelse (19:26-27). Senere kilder beskriver at Johannes flyttet til Efesos i år 67 for å bringe den aldrende Maria i sikkerhet der. Et jødisk opprør hadde startet året før, og spredte seg til Jerusalem. Tre legioner med romerske soldater ble sendt ut under ledelse av general Vespasian for å slå ned opprøret. Jesus hadde advart disiplene mot at en hær ville beleire Jerusalem. Dette skjedde i mars i år 70. General Titus hadde da overtatt kommandoen over soldatene etter sin far Vespasian, som hadde reist til Rom for å bli innsatt som ny keiser. Fem måneders beleiring av byen førte til en forferdelig nød innenfor murene, med hungersnød og totalt sammenbrudd av lov og orden. På grunn av Jesu advarsel klarte de fleste kristne å flykte fra byen før beleiringen begynte. Mange av dem slo seg ned i Pella, øst for Jordan. Dette var da andre gang kristne ble spredt omkring i regionen; første gang var under forfølgelsen som brøt ut etter at Stefanus ble drept (Apg.7). Da de romerske troppene brøt seg inn i byen den 30.august i år 70 gikk de voldsomt til verks, og tusenvis ble drept. Byen ble utplyndret, og jødenes tempel ble fullstendig rasert slik Jesus hadde forutsagt rundt 35 år tidligere (Lk 19:41-44, 21:5-24). Johannes opplevde dermed at alt det Jesus hadde sagt om byen og tempelet ble oppfylt. Han var for øvrig den eneste av de første apostlene som ikke ble drept. Han ble forvist til Patmos som en gammel mann, og levde sine siste år der. Der skrev han også Åpenbaringsboken.

Hensikten med å skrive evangeliet var å overbevise leserne om at Jesus virkelig er den Messias som Gud hadde lovet (20:30-31). Johannes avsluttet sitt evangelium med å forsikre leseren om at hans vitnesbyrd var sant. Han skrev her i tredje person («han»), og ved også å skrive «vi» inkluderte han sine felles vitner til det de hadde sett og hørt (21:24). Enhver leser blir dermed utfordret til å ta et eget trosstandpunkt: Tror du vitnesbyrdet fra Johannes, eller ikke?

Lesespørsmål:

 1. Hva sies her om Gud, Ordet og Jesus?
 2. Hva sier Johannes Døperen om Jesus?
 3. Fortell om hvordan Jesus traff disiplene Andreas, Simon, Filip og Natanael.
 4. Jesus gjorde syv spesielle under og tegn før han stod opp. Hva var de to første?
 5. Nikodemus kom til Jesus i hemmelighet. Hva skjedde?
 6. Hva var forbindelsen mellom kobberslangen og Jesus?
 7. Fortell historien om da Jesus møtte en samaritansk kvinne ved Jakobs brønn.
 8. En invalid man ved Bethesda-dammen møtte Jesus der. Fortell historien.
 9. Hvorfor forfulgte de jødiske lederne Jesus?
 10. Jesus gav folk fem grunner til at folk burde tro på ham. Hvilke?
 11. Folk spurte Jesus: «Hva skal vi gjøre?» Hva svarte Jesus?
 12. Jesus sa «jeg er livets brød». Hva mente han?
 13. Hvilke andre «jeg er» – beskrivelser ga Jesus om seg selv?
 14. Den siste dagen av feiringen ropte Jesus noe til folket. Hva var det?
 15. Noen brakte ei dame til Jesus som var tatt for utroskap. Hva skjedde?
 16. Hva sa Jesus om virkelig frihet?
 17. Jødene kalte Abraham for sin far. Hva sa Jesus til det?
 18. Hvordan beskrev Jesus sitt forhold til Far?
 19. Flere ganger tok folk opp steiner for å kaste på Jesus. Hvorfor?
 20. En blindfødt mann møtte Jesus. Fortell historien.
 21. Hva sa Jesus om den gode hyrde?
 22. Fortell historien om Lasarus.
 23. Marta var en smule frustrert over søstera si. Hva skjedde?
 24. Hva skjedde da Jesus kom ridende inn i Jerusalem?
 25. Hva var poenget med lignelsen om hvetekornet?
 26. Fortell historien om da Jesus vaska disiplenes føtter.
 27. Hva sa Jesus om Talsmannen?
 28. Hvorfor åpenbarte Jesus seg for disiplene og ikke for verden?
 29. Hva sa Jesus om vintreet?
 30. Hva sa han om kjærlighet?
 31. Hvordan forberedte Jesus disiplene på det som skulle skje med ham?
 32. Hva skjedde under det siste kveldsmåltidet?
 33. Hvordan kunne verden gjenkjenne dem som sanne disipler av Jesus?
 34. Etter at Jesus var korsfestet ville en soldat sjekke om han virkelig var død. Hva skjedde?
 35. Hva skjedde da Jesus ble begravet?
 36. Etter Jesu oppstandelse viste han seg for disiplene. Hva skjedde med Tomas?
 37. Senere en morgen møtte Jesus syv disipler på stranda. Hva skjedde?
 38. Hva snakket Jesus og Peter om etter frokosten den dagen?

Ressurser til Johannes-evangeliet:

Bibelundervisning fra Johannes (lydopptak på PodBean fra et KF-møte i Øksnes), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: John

Film (engelsk): The Gospel of John (ord-for-ord fra Johannes-evangeliet)

 

 

Legg igjen en kommentar