Markus

Introduksjon:

Markus-evangeliet er kortfattet og rett-på-sak, fullt av handling og visstnok skrevet på ganske enkel gresk med noe rufsete grammatikk. Det er dermed ikke skrevet av en profesjonell skriver, noe som stemmer med hva vi vet om Markus. Forfatteren av dette evangeliet er sannsynligvis den samme Markus som er nevnt i Apostlenes gjerninger og i Paulus’ brev. Noen ganger omtales han som «Johannes Markus». Han var nevøen til Barnabas (Kol 4:10) og sønn av Maria, en viktig etterfølger av Jesus som bodde i Jerusalem. Hun brukte huset sitt til husmøter, og det var dit Peter kom etter at han hadde blitt løslatt fra fengsel på en mirakuløs måte ved at en engel løste lenkene, åpnet dørene og ledet ham ut (Apg 12:12). Markus og moren hans ble antagelig etterfølgere av Jesus tidlig, og det er spekulert på om Markus er den unge mannen som klarte å rømme vekk fra hagen da Jesus ble arrestert (Mrk 14:50-52) siden denne episoden nevnes kun her. Markus er nevnt flere ganger i Apostlenes gjerninger, blant annet i 12:25 og 13:5, og han var tydeligvis godt kjent blant apostlene. Ved en anledning reiste han sammen med Paulus og Barnabas, men da de kom til Perga forlot Markus dem og reiste hjem til Jerusalem. Dette likte Paulus dårlig, og nektet senere å ta ham med som reisefølge. Paulus og Barnabas ble uenige om dette, og valgte derfor å reise hver for seg; Barnabas tok med seg nevøen Markus, mens Paulus reiste sammen med Silas (Apg 15:37-39). Senere ble det forsoning mellom Paulus og Markus, og Paulus omtaler Markus som sin «gode hjelper» (2.Tim 4:11 og Filemon 24). Peter omtaler Markus som «min sønn» (1.Pet 5:13). Tidlige kirkelederne har forklart at Markus reiste mye sammen med Peter som assistent, oversetter og skriver. Markus-evangeliet er dermed et sammendrag av Peters beretninger om Jesus som han formidlet gjennom sine taler. Dette evangeliet ble sannsynligvis skrevet i Rom, og er datert til årene 53-55 e.Kr. mens Markus var sammen med Peter der. Markus er et godt eksempel hvordan man kan tjene Gud gjennom å assistere, hjelpe og skrive for andre. Siste del av Markus-evangeliet (16:9-20) mangler i de eldste manuskriptene man har funnet, men ble tilføyd under kopieringen som foregikk mot slutten av 100-tallet basert på andre kilder man hadde. De fleste bibeloversettelser har en fotnote om dette.

Lesespørsmål:

 1. Hva visste man om forløperen som skulle komme før Messias?
 2. Fortell om Jesu dåp, hva skjedde?
 3. Hvorfor ble folk overrasket da Jesus begynte å undervise?
 4. Hvorfor spiste Jesus sammen med tollere og syndere?
 5. Noen anklaget Jesus for å være besatt av djevelen. Hva svarte han på det?
 6. Hva sa Jesus om sin familie?
 7. På hvilken måte feilet fariseerne i forhold til Guds ord?
 8. Disiplene mislyktes da de prøvde å drive ut en ond ånd fra et barn. Hva skjedde?
 9. Hva lærte Jesus disiplene sine om håndtering av fristelser?
 10. Hva sa Jesus om skilsmisse?
 11. En rik ung mann kom til Jesus. Hva skjedde?
 12. Tre ganger fortalte Jesus disiplene sine om at han kom til å bli arrestert, lide og dø. Kan du finne de tre stedene?
 13. Fortell hva som skjedde da Bartimeus ble helbredet.
 14. Hva fikk øverstepresten i Jerusalem til å rive istykker klærne sine foran øynene på Jesus?
 15. Hvorfor ble Pilatus overrasket over Jesus under avhøret?
 16. Hva skjedde på Golgata etter at Jesus var korsfestet?
 17. Hvordan forsikret Pilatus seg om at Jesus virkelig var død?
 18. Hvordan reagerte disiplene på rapportene om at Jesus var blitt levende igjen?
 19. Hva sa Jesus at disiplene skulle gjøre, og hvilke bevis skulle følge dem?

Ressurser til Markus:

Bibelundervisning fra Markus (lydopptak på PodBean fra et KF-møte i Øksnes), klikk her.

Video (engelsk): The Bible Project: Mark

 

Legg igjen en kommentar